Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Kemera-metsätukea 55,23 miljoonaa euroa vuodelle 2016

Maa- ja metsätalousministeriö
11.2.2016 14.09
Tiedote

Valtio tukee Kemera-lain eli kestävän metsätalouden tukilainsäädännön nojalla yksityisten metsänomistajien metsänhoito- ja metsänparannustöitä 55,23 miljoonalla eurolla vuonna 2016.

Tavoitteena on edistää metsien kestävää hoitoa ja käyttöä. Suomen metsäkeskus myöntää tuet yksityismetsänomistajille.

Määrärahalla voidaan rahoittaa nuoren metsän hoitoa ja taimikon varhaishoitoa (91 600 hehtaaria), juurikäävän torjuntaa (82 430 hehtaaria), terveyslannoitusta (9 300 hehtaaria), metsänuudistamista (9 900 hehtaaria) sekä suometsän hoitoa ja kunnostusojitusta (42 700 hehtaaria).

Lisäksi rahoitetaan metsätien perusparannusta ja uuden metsätien rakentamista arviolta 1 450 kilometriä. Kun uusia metsätiehankkeita hyväksytään, on kiinnitettävä huomiota ympäristönäkökohtiin. Samoin on käytettävä hyväksi jo olemassa olevia kulku-uria tien suunnittelun pohjana erityisesti silloin, kun on kyse erämaisista ja yhtenäisistä metsäalueista. Metsätie tulee toteuttaa yhteishankkeena. Tien perusparannushankkeita hyväksyttäessä etusijalla ovat hankkeet, joihin sisältyy sillan korjausta.

Suometsän hoitohankkeiden ympäristövaikutuksiin ja biologiseen monimuotoisuuteen tulee kiinnittää huomioita tukea myönnettäessä. 
 
Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
metsäneuvos Marja Hilska-Aaltonen, p. 040 7518436