Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Lisätukea harvaan asuttujen alueiden kehittämiseen

Maa- ja metsätalousministeriö
20.11.2020 13.23
Tiedote

Hallitus esittää vuoden 2021 täydentävässä talousarviossaan 8 miljoonan euron määrärahalisäystä harvaan asuttujen alueiden elinvoiman ja hyvinvoinnin kehittämiseen. Yhteensä harvaan asuttujen alueiden kehittämiseen olisi siten käytössä 12 miljoonaa euroa vuosille 2020-2023.

Rahoitusta voidaan käyttää Harvaan asuttujen alueiden parlamentaarisen työryhmän toimintaohjelman sekä siihen sisältyvien toimenpiteiden ja kokeiluhankkeiden rahoitukseen. Parlamentaarisen työryhmän tavoitteena on vahvistaa harvaan asuttujen alueiden elinvoimaisuutta muun muassa kokeilujen kautta. Tavoitteena on saada ensimmäiset kokeiluhankkeet liikkeelle alkuvuodesta 2021.

Harvaan asutut alueet kattavat merkittävän osan eli yli 68 % Suomen pinta-alasta. Alue on kansallisesti merkittävä, sillä siellä sijaitsee valtaosa Suomen luonnon aineellisista ja aineettomista raaka-aineista. Alueella on kuitenkin runsaasti pitkistä etäisyyksistä ja harvasta asutuksesta johtuvia haasteita. Vakituisia asukkaita alueella on noin 5 % väestöstä.

Harvaan asuttujen alueiden parlamentaarinen työryhmä
Hallitus päätti täydennyksistä vuoden 2021 talousarvioesitykseen (tiedote 19.11.2020)
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2021 talousarvioesityksen täydentämisestä 

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
erityisavustaja Satu Haapaniemi, p. 050 400 5193
neuvotteleva virkamies Christell Åström, p. 02951 62033
erityisasiantuntija Auli Sihvola, p. 02951 62442