Hyppää sisältöön
Media

Luonnonvarakeskuksen selvitys tuo tuoretta tietoa metsätuholain päivitystä varten

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 9.4.2021 10.18
Uutinen
Puupino

Metsätuholain avulla pyritään varmistamaan, että metsänkäsittelyssä, puunkorjuussa ja puutavaran varastoinnissa ei heikennetä metsien terveydentilaa. Laissa määritetään muun muassa, kuinka nopeasti kuorelliset, kaadetut puut on kuljetettava pois metsistä ennen kuin niiden kuoren alla kasvavat metsätuhoja aiheuttavat kuoriaiset ehtivät levitä ympäristöön.

Luonnonvarakeskuksen (Luke) selvityksen mukaan kuusen poistopäivämääriä pitäisi kiristää osassa keskistä Suomea kirjanpainajan torjumiseksi. Lisäksi juurikäävän torjuntavelvoite pitäisi ulottaa mäntyvaltaisiin suometsiin. Tähän asti juurikäävän torjunta on ollut pakollista kivennäismailla ja korpikuusikoissa. Toisaalta arvioinnissa pidettiin mahdollisena höllentää pienten mäntypinojen poistovelvoitetta. Selvityksen perusteella mäntypinoissa lisääntyvät ytimennävertäjät aiheuttavat kasvutappiota, jotka kuitenkin jäävät pienialaisiksi ja lyhytaikaisiksi. 

Tuore selvitys pohjautuu Luken laatimaan vuoden 2020 alussa julkaistuun metsätuholain arvioon, jossa nostettiin esiin ilmastonmuutoksen myötä lisääntynyt metsätuhoriski ja ehdotettiin muutoksia metsätuholakiin. Nyt selvitettiin tarkemmin muutosehdotuksia ja niiden vaikutuksia. Selvityksen tilasi maa- ja metsätalousministeriö. 

Selvitys huomioidaan metsätuholain päivityksessä

Selvityksen tuloksia hyödynnetään parhaillaan käynnissä olevassa metsätuholain päivityksen valmistelussa. 

– Luken selvityksessä nostetaan esiin tärkeitä arvioita muutosehdotusten vaikutuksista ja tuloksia tullaan hyödyntämään metsätuholain päivittämisessä. Kokonaisuuden kannalta on positiivista, että samalla kun sääntelyä ehdotetaan joiltain osin tiukennettavaksi, niin voimme laatia ehdotuksen, jossa mäntypinoja koskevaa sääntelyä olisi mahdollista lieventää. Tämä osaltaan auttaisi toimijoita helpommin sopeutumaan tuleviin muutoksiin minkä lisäksi myös kustannusvaikutusten on arvioitu jäävän vähäisiksi, toteaa neuvotteleva virkamies Tatu Torniainen maa- ja metsätalousministeriöstä. 

Lakiluonnos on tarkoitus saada lausunnoille toukokuun lopulla ja hallituksen esityksenä eduskuntaan syyskuussa. Tavoitteena on, että uusi laki olisi voimassa vuoden 2022 alussa. Tämä antaisi toimijoille aikaa valmistautua muutoksiin puunhankinnan suunnittelussa.

Ennaltaehkäisy on metsätuholain kantava ajatus

Suomi on toistaiseksi säästynyt vakavilta kirjanpainajatuhoilta esimerkiksi Keski-Eurooppaan tai Etelä-Ruotsiin verrattuna. Ilmastonmuutos lisää kuitenkin merkittävästi hyönteis- ja sienituhojen riskiä.  

– Ilmastonmuutoksen aiheuttamat riskit on otettava vakavasti. Riskien vähentäminen ja laajojen tuhojen ennaltaehkäisy on metsätuholain kantava ajatus, Torniainen sanoo. 

Metsät