Hyppää sisältöön
Media

Luonnos metsäpeurakannan hoitosuunnitelmasta lausunnolla

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 2.5.2023 13.42
Tiedote
Kuva: Jaakko Alalantela

Metsäpeurakannan hoitosuunnitelman tavoitteina on metsäpeurakannan säilyminen sopivalla tasolla, kannan vahvistuminen sekä pidemmällä aikavälillä Suomenselän ja Kainuun osakantojen yhdistyminen. Nyt päivitetyn hoitosuunnitelman luonnoksesta pyydetään lausuntoja 12.6.2023 mennessä.

Hoitosuunnitelmaan kirjatuilla toimenpiteillä halutaan varmistaa metsäpeuralle elintärkeiden elinympäristöjen riittävyys ja laadukkuus. Myös monilajinen kannanhoito ja sen tärkeys korostuvat kannanhoitosuunnitelmassa aiempaa enemmän. Hoitosuunnitelma tuo esille tämän hetken uhkia ja haasteita metsäpeurakannan elinvoimaisuudelle. Tärkeimmiksi haasteiksi on tunnistettu maankäytön muutokset tuulivoimarakentamisen muodossa ja suurpetokantojen määräävä asema hirvi- ja petoeläinten välisessä vuorovaikutuksessa. Myös metsäpeuran leviäminen Oulujoen pohjoispuolelle poronhoitoalueen tuntumaan tulee vaatimaan nopeita toimia perimän suojeluun.

Metsäpeuran kannanhoitosuunnitelma on päivitys vuoden 2007 suunnitelmasta. Kannanhoitosuunnitelmassa on otettu huomioon uusin tutkimustieto, viimeisin metsäpeurakannan kehitys ja tähän mennessä toteutuneet kannanhoitotoimenpiteet. Hoitosuunnitelman päivitys on toteutettu osana MetsäpeuraLIFE-hanketta vuosina 2020–2022 Suomen riistakeskuksen toimesta.

Hoitosuunnitelman luonnos on nyt lausuntokierroksella. Lausuntoaika jatkuu 12.6.2023 asti.

Lausuntopyyntö ja metsäpeurakannan hoitosuunnitelma 

Lisätiedot:

Asiantuntija Ida Anomaa, p. 029 5162 364, ida.anomaa.gov.fi
 

Eläimet ja kasvit Riista