Hyppää sisältöön
Media

Maatalouden sähkö- ja lannoitetuki lausunnoille

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 10.1.2023 17.12
Tiedote

Hallitus esittää määräaikaista maatalouden sähkö- ja lannoitetukea. Tuella korvattaisiin osittain sähkön ja lannoitteiden hinnannoususta aiheutuvaa tuotantokustannusten nousua. 

Sähkö- ja lannoitetuki osaltaan varmistaisi kotimaisen tuotannon jatkumista ja huoltovarmuuden säilymistä tilanteessa, jossa tuotannon kannattavuus ja toiminnanharjoittajien maksuvalmius ovat heikentyneet. Tuottajahintojen nousu on kattanut kohonneita tuotantokustannuksia vain osittain.
 
Sähkön ja lannoitteiden kustannustukea voitaisiin myöntää komission valtiontuen tilapäisiä Ukraina-kriisipuitteita koskevan tiedonannon ja Euroopan komissiolle tehtävän erillisen ilmoituksen mukaisina valtiontukina. Valtiokonttori toimisi valtionapuviranomaisena.
 
Hallituksen esityksessä ehdotetaan, että sähkötuki perustuisi aikaisempaan sähkönkulutukseen. Tuki korvaisi tietyn kynnysarvon ylittävän sähköenergian kustannuksen osittain. Tuki ei kohdistuisi edullisiin sähkösopimuksiin vaan ainoastaan kalliimpiin sähkön hintoihin.
 
Maatalouden epäorgaanisten lannoitteiden markkinatilanne on ollut erityisen epävakaa kevättalvesta 2022 lähtien. Hintojen voimakkaat nousut ovat olleet hyvin poikkeuksellisia ja erityisen vaikeita viljelijöiden kannalta. Hallituksen esityksessä ehdotetaan kustannustukea, jolla korvattaisiin osittain kesäkuun alun 2022 jälkeen tehtyjen lannoitehankintojen korkeaa hintaa.
 
Esitys liittyy valtion vuoden 2023 lisätalousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Esitys on kiireellinen lisätalousarvion aikataulusta johtuen, minkä vuoksi on jouduttu poikkeamaan lausuntoajan pituutta koskevista ohjeista. Lausuntoaika on 10. – 17.1.2023.

Hallitus päättää maatalouden sähkö- ja lannoitetuen lopullisesta sisällöstä lausuntokierroksen jälkeen.

Lausuntopyyntö
Hallituksen esitysluonnos

MMM: Lausuntopyynnöt

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä 
Ministerin erityisavustaja Pertti Hakanen, p. 050 050 5997, pertti.hakanen(at)gov.fi