Hyppää sisältöön
Media

Det nordliga stödet för mjölkproduktion 2022 har fastställts

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 2.3.2023 14.39
Pressmeddelande

Statsrådet fastställde på torsdagen det slutliga beloppet av nordligt stöd för mjölkproduktionen under tiden januari–december 2022. Beslutet har inga direkta konsekvenser för statsfinanserna, eftersom beslut om stödets maximala belopp fattas separat i samband med att stödformen godkänns.

Det nordliga stöd som betalas för mjölkproduktion höjs nu med 0,3 cent per liter i hela det område som omfattas av nordligt stöd, med undantag av stödområde C2 under perioden 1 juli–31 december, för vilken det är möjligt att höja stödet med 0,2 cent per liter. Stödnivån blir då 7,6–31,5 cent per liter beroende på stödområde och stödmånad.

Stödet per liter höjs stegvis enligt stödområde så att hela den för mjölkproduktionen reserverade summan på 161,2 miljoner euro ska kunna användas fullt ut. En motsvarande komplettering har gjorts årligen när man fått slutlig information om de mjölkvolymer som producenterna under hela året producerat i området för nordligt stöd.

Det nordliga stödet är en stödform som i sin helhet finansieras av nationella medel och som är anpassad till EU:s gemensamma jordbrukspolitik. Det kompletterar EU:s stödsystem (EU:s direkta stöd, kompensationsersättningar, miljöersättningar och ersättningar för djurens välbefinnande) och säkrar jordbrukets och trädgårdsodlingens verksamhetsbetingelser och lönsamhet samt landsbygdens livskraft.

Ytterligare information:
Juha Vanhatalo, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 162 347, juha.vanhatalo(at)gov.fi

EU och internationella frågor Mat och jordbruk