Hyppää sisältöön
Media

Metsähallituksen vuoden 2023 tilinpäätös hyväksytty valtioneuvostossa

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 18.4.2024 13.47
Tiedote
Suon ylimenosilta keväisessä Kurjenrahkan kansallispuistossa, taustalla metsää

Valtioneuvosto hyväksyi 18.4.2024 istunnossaan Metsähallituksen tilinpäätöksen tilivuodelta 2023 ja päätti, että Metsähallitus tulouttaa valtion kassaan 110 miljoonaa euroa vuonna 2024. Metsähallitus saavutti viime vuonna sille asetetut taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet.

Metsähallitus on maa- ja metsätalousministeriön ohjauksessa ja sen hallinnonalalla toimiva valtion liikelaitos, jonka tehtävänä on käyttää, hoitaa ja suojella hallinnassaan olevaa valtion maa- ja vesiomaisuutta kestävästi. Metsähallitus toimii liiketaloudellisten periaatteiden sekä eduskunnan sille hyväksymien palvelu- ja muiden toimintatavoitteiden mukaisesti.

Metsähallituksen liiketoimintakokonaisuuden tilikauden tulos vuonna 2023 oli 142,4 miljoonaa euroa ja liiketoiminnan tulos 113,4 miljoonaa euroa. Metsätaloudesta kertynyt liikevaihto oli 393 miljoonaa euroa ja puuta hakattiin valtion metsistä 6,3 miljoonaa kuutiometriä. Luonnonvarasuunnitelmien mukaan suurin kestävin hakkuukertymä valtion metsissä on 6,8 miljoonaa kuutiometriä.

Metsähallituksen talouskäytössä olevia metsiä on yhteensä n. 3,5 miljoonaa hehtaaria. Tästä 617 000 hehtaaria oli viime vuonna hakkuiden ulkopuolella tai rajoitettujen hakkuiden piirissä yleisten yhteiskunnallisten velvoitteiden eli porotalouden, saamelaiskulttuurin ja metsien virkistyskäytön vuoksi. Laskennallinen panostus näihin oli 100,3 miljoonaa euroa vuonna 2023.

Taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet saavutettiin hyvin

Aktiivisen luonnonhoidon ohjelmaa ja Helmi-ohjelmaa toteutettiin Metsähallituksen monikäyttömetsissä. Näihin panostettiin viime vuonna yhteensä 23,5 miljoonaa euroa. Erityisesti satsaukset peitteelliseen metsänkäsittelyyn ja Metsähallituksen ilmasto-ohjelmaan nousivat.

Metsähallituksen metsät muodostavat merkittävän ja kasvavan hiilinielun ja hiilivaraston. Metsähallituksella on tärkeä rooli myös uusiutuvan energian kehittämisessä Suomessa niin maa- kuin merituulivoimankin osalta. Valtioneuvosto teki marraskuussa 2023 periaatepäätöksen, joka mahdollistaa viiden läntisillä aluevesillä sijaitsevan merituulivoima-alueen tuomisen huutokauppaan hankekumppanien löytämiseksi. Kahden ensimmäisen alueen − Närpiön ja Pyhäjoen sekä Raahen − kilpailutus on menossa.

Kävijämäärät Metsähallituksen kansallispuistoissa ja muilla yleisökohteilla säilyivät korkealla tasolla, sillä käyntejä kertyi viime vuonna kaikkiaan 8,7 miljoonaa. Myös asiakastyytyväisyys oli hyvä − 4,5 asteikolla 1-5.  Valtion kalastuksenhoitomakuja kerättiin lähes 287 000 asiakkaalta ja metsästyslupia valtion alueille myytiin yli 84 000 kappaletta.

Metsähallitusta ohjaavat maa- ja metsätalousministeriö ja ympäristöministeriö ovat antaneet tilinpäätöspalautteensa Metsähallitukselle. Kumpikin ministeriö toteaa palautteissaan, että Metsähallitus selvisi vuodesta 2023 hyvin niin taloudellisesti kuin toiminnallisestikin. Vuoden 2023 tilinpäätös ja tuloksellisuuden parantaminen eivät anna aihetta sellaisiin erillisiin jatkotoimenpiteisiin, jotka eivät jo sisälly Metsähallituksen ohjaukseen tai omistajapoliittisten linjausten toteuttamiseen liittyviin tavoitteisiin.


Lisätietoja:

Tapio Luoma-aho
maa- ja metsätalousministerin erityisavustaja
etunimi.sukunimi@gov.fi
0295162340

Erno Järvinen
metsäneuvos, metsä- ja biotalousyksikön päällikkö
maa- ja metsätalousministeriö
etunimi.sukunimi@gov.fi
0295162150

Leena Arpiainen
neuvotteleva virkamies
maa- ja metsätalousministeriö
etunimi.sukunimi@gov.fi
0295162238

Hallinnonala Hallinto Luonto ja ilmasto Metsät Valtioneuvoston päätös