Hyppää sisältöön
Media

Metsätalouden uuteen METKA-kannustejärjestelmään liittyvät asetusluonnokset lausunnoille

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 14.10.2022 9.18
Tiedote

Maa- ja metsätalousministeriö on lähettänyt lausunnoille kaksi asetusluonnosta, jotka liittyvät eduskunnassa parhaillaan käsiteltävään metsätalouden uutta METKA-kannustejärjestelmää koskevaan hallituksen esitykseen. Lausuntoaika jatkuu 18.11.2022 asti.

Hallitus antoi 19.9.2022 eduskunnalle esityksen metsätalouden määräaikaista kannustejärjestelmää koskevaksi laiksi (HE 167/2022 vp). Tavoitteena on, että uusi METKA-järjestelmä korvaa jatkossa metsätalouden nykyisen Kemera-tukijärjestelmän. Uudistuksen tavoitteena on kannustaa yksityisiä maanomistajia toimiin, joilla

  • lisätään metsien kasvua
  • turvataan ja lisätään metsien biologista monimuotoisuutta
  • edistetään metsätalouden vesiensuojelua
  • hillitään ilmastonmuutosta
  • edistetään metsien sopeutumista ilmastonmuutokseen ja
  • pidetään yllä metsätalouden tieverkkoa.

Uuteen METKA-järjestelmään ehdotetaan hallituksen esityksessä seuraavia tukia: taimikon ja nuoren metsän hoito, terveyslannoitus, suometsän hoitosuunnitelma, suometsän vesiensuojelutoimenpiteiden ja piennarteiden tekeminen, metsätalouden tieverkosto, ympäristötuki sekä metsäluonnon hoito ja kulotus. Järjestelmästä voitaisiin tukea myös taimikon ja nuoren metsän hoitokohteilta tehtävää pienpuun keruuta. 

Uutta järjestelmää koskevan lain ja siihen liittyvien asetusten voimaantulo edellyttää Euroopan komission hyväksyntää. Asetusluonnokset lähetettiin lausunnoille jo tässä vaiheessa, jotta ilmoitus komissiolle pystytään antamaan mahdollisimman nopeasti maa- ja metsätalousvaliokunnan mietinnön valmistuttua.

Lausunnoille lähetetty valtioneuvoston asetus sisältää säännökset tuen saannin edellytyksistä sekä tukien määristä ja niiden ehdoista. Maa- ja metsätalousministeriön asetus sisältää puolestaan säännökset asiakirjojen sisältövaatimuksista.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä: 
metsäneuvos Niina Riissanen, p. 029 516 2339, niina.riissanen (at) gov.fi
erityisasiantuntija Antti Leinonen, p. 029 516 2137, antti.leinonen (at) gov.fi
oikeudelliset asiat: lainsäädäntöneuvos Kirsi Taipale, p. 029 516 2451, kirsi.taipale (at) gov.fi