Hyppää sisältöön
Media

Metsätuholain muutokset tulevat voimaan vuoden 2022 alussa

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 22.12.2021 11.42
Tiedote
metsä

Metsätuholain muutokset ja kaksi metsätuhoihin liittyvää asetusta tulevat voimaan vuoden 2022 alussa. Juurikääpätuhojen ehkäisemistä tehostetaan ja kirjanpainajan torjunnan vahvistamiseksi kuusipuutavaran korjuuvelvoitetta aikaistetaan osassa maata. Tavoitteena on varautua ilmastonmuutoksen lisäämiin tuhoriskeihin sekä ylläpitää metsien hiilinieluja.

– Suomi on toistaiseksi säästynyt vakavilta kirjanpainajatuhoilta, mutta ilmaston lämpeneminen lisää meilläkin laajamittaisten tuhojen riskiä. Lain muutokset auttavat metsäalaa varautumaan entistä paremmin ilmastonmuutoksen haasteisiin, toteaa ministeri Jari Leppä.

Syyskuun alun ja toukokuun lopun välisenä aikana hakattu kuorellinen puutavara on kuljetettava pois metsästä ja tien varsilta tiettyyn päivään mennessä, jotta sen kaarnan alla kasvavat kirjanpainajakuoriaiset eivät ehdi levitä metsiin. Suomi jaetaan metsätuholaissa korjuuvelvoitteen ajankohdan suhteen kolmeen alueeseen (A, B ja C). Näiden alueiden rajat säädetään metsätuholain nojalla valtioneuvoston asetuksella.

Uudella valtioneuvoston asetuksella osa B-alueesta (keskinen Suomi) siirrettiin osaksi A-aluetta (eteläinen Suomi). Siirtyneellä alueella on jatkossa kuljetettava kuorellinen kuusipuutavara metsästä aikaisemmin kuin tähän asti eli ensi vuodesta alkaen viimeistään 15.7. Aluemuutos näkyy liitteen kartassa

Juurikääpää on jatkossa metsätuholain mukaan torjuttava kaikkien hakkuiden yhteydessä, eikä vain esimerkiksi uudistushakkuiden ja metsänhoidollisten kasvatushakkuiden yhteydessä. Torjuntavelvoitetta ei edelleenkään ole tutkimuskäytössä olevissa metsissä, tai kun tehdään kotitarvehakkuita. Uuden valtioneuvoston asetuksen myötä juurikääpää torjutaan männiköiden lisäksi myös mäntyvaltaisilla turvemailla.

Metsätuholaki velvoittaa korjaamaan metsistä elävät, vaurioituneet puut, kun taas kuolleet ja lahonneet puut on mahdollista jättää metsään kohentamaan luonnon monimuotoisuutta. 
Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta käsitteli metsätuholain muutosta syksyn aikana. Valiokunta ei esittänyt muutoksia alkuperäiseen lakiesitykseen.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:

Neuvotteleva virkamies Tatu Torniainen, p. 0295 162 162, etunimi.sukunimi@gov.fi
Lainsäädäntöneuvos Maija Kaukonen, p. 0295 162 153, etunimi.sukunimi@gov.fi

 

Jari Leppä Luonto ja ilmasto Metsät