Hyppää sisältöön
Media

Metsien ilmastokestävyyttä edistetään monipuolisesti Kansallista metsästrategiaa toteuttavissa hankkeissa

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 1.4.2021 16.17
Uutinen

Metsien ilmastokestävyyden vahvistaminen on yksi Kansallisen metsästrategian (KMS) keskeisistä tavoitteista, ja asiaa edistetään useissa maa- ja metsätalousministeriön rahoittamissa hankkeissa. Hankkeissa tuotettava tieto tukee metsänomistajia metsien hoitoa koskevassa päätöksenteossa.

Kaksi vuotta sitten päivitetty Kansallinen metsästrategia rakentuu kestävyyden eri osa-alueiden yhteensovittamiselle. Strategian toimeenpanossa pyritään ottamaan tasapainoisesti huomioon sekä taloudelliset, sosiaaliset että ekologiset näkökulmat. Ekologisista tavoitteista merkittävimmät ovat monimuotoisuuden turvaaminen sekä ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen. Metsien ilmastokestävyyden vahvistamisella vaikutetaan kaikkien näiden toteutumiseen.

Maaliskuun 30. päivänä järjestetyn KMS-webinaarin aiheena olivat ilmastonmuutos ja hankkeet, joilla metsien ilmastokestävyyttä pyritään vahvistamaan.

Aluksi kuultiin Ilmatieteen laitoksen tutkimusprofessori Hilppa Gregowin esitys ilmaston muuttumisesta ja sen vaikutuksista metsien kasvuolosuhteisiin Suomessa. Saaristomeren ilmasto levittäytyy vähitellen myös Suomen sisämaahan ja talvet ovat jatkossa lämpimämpiä. Tuholais- ja muut metsätuhoriskit kasvavat, ja valtapuuna tällä hetkellä oleva kuusi menestyy erityisesti eteläisessä Suomessa nykyistä heikommin.

Alustusta seuranneet esitykset käynnissä olevista hankkeista liittyivät sekametsiin ja jatkuvapeitteiseen metsänkasvatukseen, metsänjalostukseen sekä hirvieläinten ja metsätalouden yhteensovittamiseen. Aiheita kommentoivat lopuksi metsäalan eri organisaatioita edustavat asiantuntijat. Myös chat-keskustelu aiheista oli vilkasta.

”Ilmastonmuutokseen liittyvät riskit metsätaloudelle tiedostetaan tällä hetkellä jo melko hyvin. Tietoa vaikuttavista sopeutumistoimista tarvitaan kuitenkin vielä lisää, ja uudet tiedot tulee saattaa tehokkaasti myös metsänomistajien ja muiden metsäalan toimijoiden käyttöön”, painotti metsäneuvos Marja Kokkonen päätössanoissaan. Keskeisessä roolissa tässä ovat hänen mukaansa metsänhoidon suositukset, joita päivitetään parhaillaan ilmastokestävyys huomioiden.

Kokkonen nosti puheenvuorossaan esiin myös maankäyttösektorin Hiilestä kiinni -ilmastotoimenpidekokonaisuuden, joka osaltaan tukee Kansallisen metsästrategian tavoitteita. Myös tulevasta EU:n elvytyspaketista saataneen tukea metsiin ja maankäyttöön liittyviin ilmastotoimiin.

Maa- ja metsätalousministeriön (MMM) maaliskuussa järjestämä tilaisuus oli osa kolmen webinaarin sarjaa, jossa esitellään Kansallista metsästrategiaa toteuttavia hankkeita. Sarjan ensimmäinen tilaisuus järjestettiin marraskuussa 2020 kestävyysteemalla.

Metsästrategian toteutumista seurataan vuosittain koostettavassa seurantaraportissa. Vuoden 2020 seurantaraportti löytyy MMM:n verkkosivuilta, ja keskeiset seurantatilastot on julkaistu myös Luonnonvarakeskuksen tilastotietokannassa.

Aiheesta lisää:

Lisätietoja: 

  • Joel Järvinen, erityisasiantuntija, etunimi.sukunimi@mmm.fi, p. 0295 162 133

  • Satu Rantala, neuvotteleva virkamies, etunimi.sukunimi@mmm.fi, p. 0295 162 045

 

Metsät