Hyppää sisältöön
Media

Kansallinen metsästrategia käytännössä -tapahtuma käynnisti strategian toimeenpanoa esittelevien webinaarien sarjan

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 19.11.2020 16.32
Uutinen

Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) järjesti 17.11.2020 verkkotapahtuman, jossa esiteltiin edustava joukko Kansallista metsästrategiaa (KMS) toteuttavia hankkeita. Tapahtuma käynnisti useamman webinaarin sarjan, jossa kerrotaan käytännön toimista kaksi vuotta sitten päivitetyn metsästrategian toimeenpanossa. Sarjan muut tapahtumat järjestetään keväällä 2021.

Kansallista metsästrategiaa toimeenpannaan noin 20 hankkeessa, joilla edistetään kestävyyden eri osa-alueita – sekä taloudellista, ekologista, sosiaalista että kulttuurista kestävyyttä. Strategian keskiössä oleva kokonaiskestävyys edistyy näiden hankkeiden summana.

Tapahtuman avasi MMM:n luonnonvaraosaston osastopäällikkö Tuula Packalen, joka kertoi yleisesti KMS:n tavoitteista ja toimenpiteistä kokonaiskestävyyden edistämiseksi. Metsästrategian visio ”Metsien kestävä hoito ja käyttö on kasvavan hyvinvoinnin lähde” on näiden kaikkien toimenpiteiden yhteinen tavoite.

Luonnonvarakeskuksen (Luke) tutkimusprofessori Leena Finér ja johtava asiantuntija Lauri Saaristo Tapiosta kertoivat sen jälkeen kestävyyden eri elementtien yhteensovittamisesta yksittäisissä hankkeissa. Finér vetää Luken johtamaa Kokonaiskestävää ja hyväksyttävää puuntuotantoa turvemailta eli SUO-hanketta ja Saaristo on toinen vetäjistä Suomen metsäkeskuksen ja Tapion yhdessä toteuttamassa Monimetsä-hankkeessa.

SUO- ja Monimetsä-hankkeet tarjoavat yksityisille metsänomistajille viimeisimmät tutkimukseen perustuvat tiedot eri metsänhoitotoimien ympäristö- ja kestävyysvaikutuksista. Metsänomistajalla itsellään on päätäntävalta kestävyyden eri elementtien yhteensovittamisesta, hankkeiden avulla heille tarjotaan työkaluja päätöksenteon tueksi.

Yrityspalvelujen asiantuntija Marko Ämmälä Suomen metsäkeskuksesta esitteli Kasvavaa liiketoimintaa luonnontuotteista -hanketta, jonka avulla pyritään muun muassa ratkomaan yritysten raaka-aineiden hankintaketjussa ja verkostoitumisessa ilmeneviä ongelmia. Hankkeen keskeinen viesti metsänomistajille on, että Suomen metsissä on runsaasti käyttämätöntä potentiaalia luonnontuotteiden tuotantoon. Esimerkiksi kuusenkerkkä kiinnostaa ja sen tuotanto voi tarjota metsänomistajalle uusia ansaintamahdollisuuksia.

Neuvotteleva virkamies Tatu Torniainen (MMM) ja Säätyö-hankkeen vetäjä, erikoistutkija Ari Venäläinen Ilmatieteen laitokselta kertoivat kuulijoille ilmastokestävästä metsätaloudesta, joka ottaa huomioon sekä ilmastonmuutoksen hillinnän että Ilmastonmuutokseen sopeutumisen näkökulmat. Ilmastonmuutoksen ennakoidaan kasvattavan muun muassa kasvitautien, tuholaisten ja metsäpalojen riskiä, ja muutokseen on varauduttava, jotta metsien hiilinielua ja hiilensidontaa voidaan edelleen vahvistaa. Säätyö-hankkeessa tuotetaan yksityiskohtaisia sää- ja ilmastoaineistoja metsäbiotalouden toimijoiden käyttöön.

Suomen metsäkeskuksen tieasiantuntija Timo Pisto esitteli Yksityisteiden puuinfra -hankkeen, jossa tuotetaan tietoa muun muassa yksityisteiden siltojen kunnosta ja investointitarpeista. Puusiltojen osuus on viime vuosikymmeninä laskenut voimakkaasti ja yhtenä hankkeen tavoitteena onkin puusiltojen suunnittelu- ja rakennusosaamisen kasvattaminen. Kommenttipuheenvuoron Piston esitykseen piti myyntipäällikkö Jaakko Huotari Versowoodilta. Puurakenteita kannattaisi myös hänen mukaansa hyödyntää laajemmin siltarakentamisessa.

MMM:n metsä- ja bioenergiayksikön päällikkö, metsäneuvos Marja Kokkonen korosti tilaisuuden päätöspuheenvuorossa ilmastonmuutoksen ja monimuotoisuuden tärkeää roolia metsästrategian toteuttamisessa. Strategian kantavana pyrkimyksenä on kuitenkin kokonaiskestävyys, jonka edellytyksenä on ekologisten näkökulmien sovittaminen yhteen talouden ja sosiaalisen kestävyyden vaatimusten kanssa. Strategiaa toimeenpannaan useimmiten konsortiohankkeissa, joissa on mukana useiden eri organisaatioiden edustus ja asiantuntemus.

Webinaariesitykset:

Lisätietoja metsästrategiasta:

Kts. myös:

D. Talousmetsien luonnonhoito ja metsäluonnon monimuotoisuus E. Ilmastokestävä metsätalous F. Metsätiet ja metsien saavutettavuus G. Uudet puupohjaiset tuotteet H. Luontomatkailu, luonnontuoteala ja luontoon perustuvat muut palvelut Metsät