Hyppää sisältöön
Media

Metsien monimuotoisuutta edistäville luonnonhoidon kehittämishankkeille on avattu rahoitushaku

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 11.10.2023 14.00
Tiedote
metsä

Valtakunnallisilla luonnonhoidon kehittämishankkeilla edistetään Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelman (METSO) tavoitteita ja käytännön toteutusta. Maa- ja metsätalousministeriö on avannut rahoitushaun, jonka tavoitteena on kehittää metsien luonnonhoitoa edistämään metsätiaisille soveltuvia elinympäristöjä sekä suometsiin ja jaloihin lehtipuihin liittyvää monimuotoisuutta. Rahoitushakemukset tulee toimittaa maa- ja metsätalousministeriöön viimeistään 15.12.2023.

Kehittämishankkeiden rahoittamiseen on käytettävissä vuosittain yhteensä noin 260 000 euroa. Ensi vuoden alkupuolella on tarkoitus käynnistää 2–3 hanketta. Hankkeita varaudutaan rahoittamaan myös vuonna 2025, jos valtion talousarviossa osoitetaan niille tarvittavat määrärahat.

Hanke-esityksiä voi tehdä kolmesta metsäluonnon monimuotoisuuden teemasta

Hankehaulla on kolme metsien monimuotoisuutta edistävää tavoitetta. Esityksiä voi tehdä metsien luonnonhoitoa kehittävistä hankkeista, jotka liittyvät metsätiaisiin, suometsiin tai jalopuihin.

Luonnonhoito ja maisematason suunnittelu metsätiaisten tukena

Metsätiaisille tärkeitä metsän rakennepiirteitä ovat esimerkiksi vanhat puut, lahopuut ja lehtipuut. Metsätiaiset kärsivät metsämaiseman pirstoutumisesta. Metsätiaisille tärkeiden metsän rakennepiirteiden lisääminen hyödyttää myös monia muita taantuvia varttuneiden ja vanhojen metsien lajeja. Hankkeen tavoitteena on selvittää ja edistää luonnon- ja metsänhoidon keinoja metsätiaisten kantojen tilan parantamiseksi. 

Suometsien luonnonhoidon kehittäminen

Suometsien monimuotoisuudessa yhdistyvät puustoon liittyvät metsälliset piirteet ja korkean pohjavedenpinnan tason ylläpitämät suopiirteet. Puuntuotannossa olevien ojittamattomien ja ojitettujen suometsien monimuotoisuuden edistämisestä aktiivisen luonnonhoidon keinoin tarvitaan lisätietoa. Hankkeen tavoitteena on lisätä tietoa luonnonhoitotoimien monimuotoisuusvaikutuksista puuntuotannossa olevissa ojittamattomissa ja ojitetuissa suometsissä sekä kehittää suometsien monimuotoisuutta lisäävien luonnonhoitotoimien käytännön toteutustapoja. 

Luonnonhoito jalopuiden ja jalopuustoisten metsiköiden tukena

Jalopuut kasvavat Suomessa levinneisyytensä pohjoisrajalla. Ilmastonmuutoksen ennakoidaan suosivan niiden lisääntymistä ja leviämistä. Jalot lehtipuut ovat sekä elävinä että kuolleina avainlajeja, jotka tarjoavat elinympäristön laajalle seuralaislajien joukolle. Hankkeen tavoitteena on kehittää käytännöllisiä ratkaisuja ja toimintatapoja jalopuiden ja jalopuustoisten metsiköiden luonnonhoitoon. 


Rahoitushaku on julkaistu Haeavustuksia.fi-palvelussa. Hakuohje, jossa on tarkemmat tiedot hankehausta ja sen teemoista, sekä luonnonhoidon kehittämishankkeen hakulomake ja lomakkeen täyttöohjeet löytyvät MMM:n verkkosivuilta mmm.fi/metso-ohjelman-hankelomakkeet

Tutustu aiempiin sekä käynnissä oleviin METSO-ohjelman luonnonhoidon kehittämishankkeisiin.

Lisätietoja

Ville Schildt, neuvotteleva virkamies, maa- ja metsätalousministeriö, puh. 0295162190, etunimi.sukunimi@gov.fi 

Kaisu Aapala, vanhempi tutkija, Suomen ympäristökeskus, puh. 0295251052, etunimi.sukunimi@syke.fi

Vapaaehtoisuuteen pohjaava METSO-ohjelma tarjoaa maanomistajalle mahdollisuuden suojella metsäänsä korvausta vastaan, joko pysyvästi tai määräaikaisesti. METSO-ohjelmassa toteutetaan myös luonnonhoitoa ilman maanomistajalle aiheutuvia kuluja. Valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisesti ohjelmaan kuuluu METSOn tavoitteita tukevaa tutkimus- ja kehittämistoimintaa. METSO-ohjelma on ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön yhteishanke.