Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Ministeri Tiilikainen: Kokemus Leader-työssä on onnenpotku tulevaisuuden kunnille

Maa- ja metsätalousministeriö
26.8.2016 7.39
Tiedote

Suomalaiset ovat kehittäneet omia asuinympäristöjään jo 20 vuotta Leader-työllä. Leader-rahoitusta alettiin jakaa vuonna 1996 Suomen EU-jäsenyyden myötä. 20 vuodessa kehittämisrahoituksen ympärille on muodostunut vakiintunut toimintatapa, jonka avulla maaseudun asukkaat ovat saaneet välineitä tehdä elämänlaatuaan parantavia muutoksia.

– Leader-työ on juuri sellaista matalan kynnyksen toimintaa, johon nykypäivän ihmisen on helppo lähteä mukaan, itsekin Leader-työssä mukana ollut maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen kiittelee. Leader-työtapa leviää kaupunkialueille, mikä osaltaan kertoo sen käyttökelpoisuudesta. Alue- ja paikallishallinnon uudistuksessa kuntien oma kehittäminen organisoidaan uusiksi. – Leader-työhön 20 vuoden aikana kerääntynyt sosiaalinen pääoma ja verkostot ovat kovaa valuuttaa tulevaisuudessa, Tiilikainen ennakoi.

Ensimmäiset Leader-ryhmät allekirjoittivat sopimuksensa 2.9.1996. 20-vuotisjuhlaa vietetään Hämeenlinnassa 2.9. Juhlaseminaarissa pohditaan, kuinka ruohonjuuritasolla toimitaan tulevaisuudessa.

Leader-viikkoa vietetään 26.8.–4.9. Eripuolilla Suomea pääsee tuolloin kurkistamaan, mitä paikallinen aktiivisuus voi saada aikaan. Suomessa toimii tällä hetkellä 54 Leader-ryhmää ja Ahvenanmaalla yksi.

– Leader on tuonut käytännön parannuksia ihmisten arkeen ja työntekoon. Vaikutukset näkyvät suoraan uusina työpaikkoina, yritysten toiminnassa, uusina palveluina ja parempana infrana, maaseutuylitarkastaja Laura Jänis maa- ja metsätalousministeriöstä kertoo. Vuosina 2007–2013 Leader-rahoituksella syntyi yli 2 000 uutta työpaikkaa ja yli 800 uutta yritystä sai aloitustukea. Suuriin ja pieniin ja käytännön parannuksiin tähdänneitä hankkeita oli 8 000.

Leader-ryhmät ovat kehittämisyhdistyksiä, jotka kokoavat paikallisella tasolla kunnat, järjestöt, yritykset ja paikalliset asukkaat yhdessä kehittämään omaa aluettaan. Leader-ryhmät auttavat löytämään toteutustapoja ruohonjuuritason kehitystarpeille. Ryhmät myöntävät EU:n maaseuturahaston rahaa maaseudun kehittämishankkeisiin ja yritystukiin. Rahoituskauden 2014–2020 aikana ryhmien kautta kanavoituu yhteensä 300 miljoonaa euroa mikro- ja pienyrityksille ja yhteisöille. Rahoitus koostuu EU:n, valtion ja kuntien varoista. Julkisen rahan lisäksi Leader-työ kokoaa merkittävän määrän yksityistä rahaa ja talkootyötä.

Lisätietoa:
Leader-viikon tapahtumat Leadersuomi.fi-sivustolla: http://leadersuomi.fi/fi/leader20-tapahtumat

maaseutuylitarkastaja Laura Jänis, maa- ja metsätalousministeriö
p. 0295 162 090, [email protected]

verkostoasiantuntija Juha-Matti Markkola, Maaseutuviraston maaseutuverkostopalvelut, p. 040 5599 412, [email protected]

www.leadersuomi.fi

Leader-työn juhlaseminaari Hämeenlinna 2.9.2016

EU ja kansainväliset asiat Kimmo Tiilikainen Maaseutu Ohjelmakausi Tuet