Hyppää sisältöön
Media

MMM pyytää lausuntoja susiasetuksesta

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 3.11.2023 15.00
Tiedote

Maa- ja metsätalousministeriö lähettää lausunnoille susiasetuksen, joka sallii 28 poikkeuslupaa suden metsästämiseksi muualla kuin poronhoitoalueella. Asetus määrittää lupien enimmäismäärän, ja Suomen riistakeskus tekee kunkin haetun luvan kohdalla tapauskohtaisen harkinnan luvan perusteista.

Hallitusohjelman mukaisesti maa- ja metsätalousministeriö on valmistellut ministeriön asetuksen suurimmasta sallitusta saalismäärästä suden rauhoituksesta poikkeamiseksi.

Asetuksen mukaan Suomen riistakeskus voi myöntää poikkeuslupia metsästyslain nojalla enintään 28 suden metsästämiseksi muualla kuin poronhoitoalueella metsästysvuonna 2023–2024. 

Hallitusohjelman mukaan ”Suurpetopolitiikkaa on hoidettava tavalla, joka huomioi myös sosiaalisen kestokyvyn. Suurpetojen kannanhoidollinen metsästys turvataan lainsäädännöllä. Jo aloitettua työtä kannanhoidollisen sudenmetsästyksen mahdollistamiseksi jatketaan eduskunnan päätöksen mukaisesti.”

”Asetuksen perusteluissa on keskeistä hyödyntää käytettävissä olevaa tutkimustietoa sekä ottaa huomioon sosiaalinen kestävyys. Suomessa on susitihentymiä, joiden harventamiseen tarvitaan kannanhoidollista metsästystä. Metsästyksellä torjuttaisiin susien aiheuttamia vahinkoja sekä palautettaisiin susien ihmisarkuutta, joka on välttämätön ominaisuus ihmisen ja suden rinnakkaiselon kannalta. Varsinaiset poikkeuslupapäätökset tekee kuitenkin Suomen riistakeskus tapauskohtaisen harkinnan perusteella”, sanoo maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah.

Ehdotettu 28 suden suurin sallittu saalismäärä olisi noin 9 prosenttia maaliskuun kanta-arvion vaihteluvälin keskiarvosta ja 7 prosenttia ennustetusta marraskuun kannan koon vaihteluvälin keskiarvosta. 

Suurimmassa sallitussa saalismäärässä huomioidaan vähennyksenä muu tietoon tuleva kuolleisuus poronhoitoalueen ulkopuolella. Tämän suurimmillaan 28 yksilön tunnetun kuolleisuuden arvioidaan olevan neutraali susikannan suotuisan suojelutason saavuttamisen kannalta, eli se mahdollistaisi edelleen susikannan kasvun. Suomen susikanta on kasvanut vuodesta 2017 saakka.

Lisätiedot:
Sonja Falk, ministerin erityisavustaja, p. 050 911 4546, etunimi.sukunimi@gov.fi

Liitteet:

Lue asetusluonnos, asetusmuistio ja lausuntopyyntö.