Hyppää sisältöön
Media

Talvi 2023/2024: Poroalueen sääolosuhteet tarkkailun alla

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 19.3.2024 14.49
Tiedote
Kuva: Pekka Väisänen

Maa- ja metsätalousministeriö on vastaanottanut Paliskuntain yhdistykseltä ilmoituksen, jossa pyydetään porovahinkoasetuksen mukaista olosuhdeselvitystä. Tämänhetkisen tiedon valossa ministeriö ei pidä selvitystä tarpeellisena, mutta seuraa tilannetta ja arvioi olosuhteet uudelleen tarvittaessa.

Paliskuntain yhdistyksen lähettämässä ilmoituksessa ministeriölle ei kerrota välittömästi tapahtuneista vahingoista, jotka voitaisiin todentaa tutkimuksella. Sen sijaan ilmoituksessa kuvataan poronhoitoalueen olosuhteiden muutoksia ja ennakoitua tulevaa vahinkoa, kuten mahdollista vasatuoton vähenemistä.

Maa- ja metsätalousministeriö pitää silmällä tilanteen kehittymistä ja arvioi olosuhteet uudelleen, jos esimerkiksi kuolleita eläimiä tai muita tuhoja havaitaan muuttuneiden olosuhteiden vuoksi. Tärkeitä merkkejä mahdollisista vahingoista saadaan syksyllä 2024 teurastustietojen myötä, sekä Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tämän talven porotilastoista.

Poronhoitoalueen olosuhteiden muutokset eivät automaattisesti johda vahingonkorvauksiin. Järjestelyä on toistaiseksi käytetty korvauksiin vain yhden kerran, talven 2019/2020 olosuhteissa, jolloin noin 40 % porotalouden teurastuotosta menetettiin.  Porovahinkolaki ja -asetus on korvausjärjestelmä, jonka tarkoitus on toimia niin että poikkeukselliset eläintaudit tai luonnontuhot eivät vaarantaisi elinkeinon jatkuvuutta.

Ministeriö kehittää seurantaa LUKE:n kanssa

Maa- ja metsätalousministeriö seuraa poronhoitoalueen sää- ja laidunolosuhteita. Seuranta perustuu Ilmatieteen laitoksen kuukausitilastoihin ja ajoittaisiin Luonnonvarakeskuksen (LUKE) sääyhteenvetoihin. Olosuhdeseurannan tarkoituksena on varmistaa poronhoidon talvituhoja varten sovellettavan lainsäädännön (”Porovahinkolaki” ja ”-asetus”) edellyttämä vallinneiden olosuhteiden ja niiden aiheuttamien haittavaikutusten huomioon ottaminen. Ministeriö myös jatkaa ja kehittää sää- ja luonnonolosuhteiden seurantaa yhteistyössä LUKE:n kanssa, ja tavoitteena on parantaa tiedon siirtoa LUKE:lta ministeriöön syksystä 2024 alkaen.

Lisätietoja:

Lainsäädäntö: Porovahinkoja koskevan lainsäädännön tarkoituksena on porovahinkolain perustelujen mukaan ”mahdollistaa menettely, jolla voitaisiin nopeasti ottaa katastrofin tapahduttua käyttöön korvausjärjestelmä, jolla turvataan elinkeinon jatkumisen edellytykset”(HE 247/2010 ). Lisäksi hallituksen esityksessä todetaan, että ”luomalla korvausjärjestelmä tuhojen varalle varaudutaan siihen, etteivät yllättävät tuhot vie kokonaan mahdollisuuksia jatkaa elinkeinon harjoittamista.” 

Talviolosuhteiden seurannan historiasta: Poronhoitoalueen laidunolosuhteita koskeva selvitys tai toteaminen ei johda automaattisesti vahinkokorvauksiin. Porovahinkoasetuksen 2 ja 3 §:n mukaiset ilmoitukset/selvitykset: 

  • porovahinkolain ja -asetuksen mukaisia ilmoituksia sään tai luonnonolosuhdemuutoksista on paliskunnilta saatu 3 kertaa (kevät 2017, talvi 2019/2020, talvi 2021/2022):
    • 1 kerran (kevät 2017) MMM ei ole päättänyt käynnistää selvitystä olosuhdeilmoituksen pohjalta
    • 2 kertaa MMM on päättänyt toteuttaa olosuhdeselvityksen.

Porovahinkoasetuksen 3 ja 5 §:n mukaiset menettelyt ja arvioiminen: Olosuhteiden muuttuminen korvaukseen oikeuttavaksi tuhoksi todetaan valtioneuvoston päätöksellä. Päätöstä edeltää Lapin ELY:n vahinkoarvio.

  1. Talven 2019/2020 olosuhdeselvityksen jälkeen laaditun vahinkoarvion pohjalta valtioneuvosto päätti korvauksista.
  2. Talven 2021/2022 olosuhdeselvitystä seuranneen vahinkoarvion pohjalta valtioneuvosto totesi päätöksellään, että olosuhteet eivät muuttuneet talvikaudella 2021–2022 porovahinkolainsäädännön tarkoittamaksi korvaukseen oikeuttavaksi tuhoksi.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriössä: Neuvotteleva virkamies Tapani Sirviö, p. 050 431 6077 

Ruoka ja maatalous