Hyppää sisältöön
Media

Porovahinkolautakunnan perustamista koskeva laki on vahvistettu

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 18.12.2020 13.01
Tiedote
poroja talvisessa aitauksessa

Laki poronhoitolain muuttamisesta on vahvistettu 17.12. tasavallan presidentin esittelyssä. Laki tulee voimaan 1.1.2021. Lakimuutoksen tarkoituksena on luoda toimiva ja läpinäkyvä malli porovahinkojen korvaamiseksi.

Lain mukaan poronhoitoalueelle perustetaan porovahinkolautakunta, joka toimii alueella puolueettomana ja riippumattomana asiantuntijaelimenä. Lautakunta antaa pyynnöstä asiantuntijalausuntoja vahingoista, joita porojen epäillään aiheuttaneen viljelyksille, taimikoille ja asuntojen pihoille, sekä paliskunnan laissa säädetystä aitaamisvelvollisuudesta. Lautakunta tarjoaa myös sovittelupalveluja vahinkoja ja aitaamista koskevien riitojen osapuolille.

Lautakunnan perustaminen lakkauttaa nykyiset kuntakohtaiset arvioimis- ja riidanratkaisulautakunnat, mikä merkitsee ensi asteen lainkäyttötoimivallan siirtymistä yleisille tuomioistuimille kyseisissä riita-asioissa.

Laki tukee hallitusohjelman tavoitetta vähentää ristiriitoja

Uudistuksen tavoitteena on poistaa ongelmat, jotka liittyvät nykyisen riidanratkaisun puolueettomuuteen ja riippumattomuuteen ja sitä kohtaan koettuun luottamuspulaan.

Lain toivotaan vähentävän ristiriitoja porotalouden ja muiden maankäyttömuotojen välillä. Tavoitteena on myös varmistaa porovahinkojen ja aitaamisasioiden arviointiin riittävä asiantuntemus.

- Lakimuutoksen tarkoituksena on luoda toimiva ja läpinäkyvä malli porovahinkojen korvaamiseksi. Uusi porovahinkolautakunta keskittyy vahinkojen arviointiin ja sovitteluun ja lainkäyttö siirtyy tuomioistuimiin. Uudistuksen tavoitteena on myös vähentää elinkeinojen välisiä ristiriitoja erityisesti eteläisellä poronhoitoalueella, sanoo maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä.

Uudistuksen eteneminen

Porovahinkolautakunnan toiminta käynnistyy sen jälkeen, kun maa- ja metsätalousministeriö on nimittänyt sen sivutoimiset jäsenet ja lautakunta on vahvistanut itselleen työjärjestyksen. Jäsenten nimittämistä valmistellaan parhaillaan, ja asiassa kuullaan keskeisiä sidosryhmiä.

Jäsenten valinta perustuu näiden henkilökohtaiseen osaamiseen. Nykyisten arvioimislautakuntien jäsenistä yli puolet on valittu intressisidonnaisuuksien perusteella. 

Valtioneuvoston asetus, johon sisältyvät porovahinkolautakunnan toimintaa koskevat tarkemmat säännökset, sekä lautakunnan käsittelymaksuja koskeva maa- ja metsätalousministeriön asetus on tarkoitus antaa tammikuussa ennen lautakunnan asettamista.

Lain siirtymäsäännöksen mukaisesti nykyisten arvioimislautakuntien toiminta jatkuu siihen saakka, kunnes uusi porovahinkolautakunta on asetettu.

Lisätietoja:

Maa- ja metsätalousministeri Jari Lepän erityisavustaja Teppo Säkkinen, 050 516 2868, teppo.sakkinen(at)mmm.fi 

Lainsäädäntöneuvos Johanna Wallius, 02951 62244, johanna.wallius(at)mmm.fi

Eläimet ja kasvit Jari Leppä