Hyppää sisältöön
Media

Raja-arvoja elintarvikkeiden PFAS-yhdisteiden pitoisuuksille

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 5.1.2023 16.09
Tiedote

Euroopan komissio on julkaissut raja-arvot elintarvikkeiden suurimmille sallituille perfluorattujen yhdisteiden eli PFAS-yhdisteiden pitoisuuksille. Raja-arvoja on sovellettu 1.tammikuuta 2023 alkaen. PFAS-yhdisteitä voi päätyä elintarvikkeisiin maaperästä, vedestä, eläinten rehusta ja elintarvikkeiden valmistukseen sekä kuljetukseen käytetyistä laitteistoista ja pakkausmateriaaleista.

Raja-arvot on asetettu kananmunille, kalalle, äyriäisille ja simpukoille, sekä tuotanto- ja riistaeläinten lihalle ja sisäelimille. Raja-arvon ylittyessä elintarvikkeet eivät saa olla markkinoilla eikä niitä saa käyttää elintarvikkeiden ainesosina.

PFAS-yhdisteet ovat orgaanisia yhdisteitä, joita on käytetty teollisissa ja kuluttajille tarkoitetuissa tuotteissa. Niitä on käytetty muun muassa kankaiden ja mattojen likaa hylkiviin pintakäsittelyaineisiin, paperia tai kartonkia olevien elintarvikepakkausmateriaalien rasvaa hylkiviin pintakäsittelyaineisiin ja sammutusvaahtoihin. PFAS-yhdisteiden käyttöä on sittemmin rajoitettu laajasti, koska ne ovat terveydelle haitallisia ja hajoavat ympäristössä erittäin hitaasti.

Aineiden ympäristöpysyvyydestä johtuen PFAS-yhdisteitä löytyy edelleen elintarvikkeista. Tästä syystä Euroopan komissio on katsonut tärkeäksi asettaa elintarvikkeille raja-arvot komission asetuksessa (EY) 1881/2006. Raja-arvoja on sovellettu 1.1.2023 alkaen. EU:ssa on aiemmin asetettu PFAS-yhdisteiden raja-arvo juomavedelle. Myös eläinten rehujen PFAS-pitoisuuksista on keskusteltu EU:ssa. Tarkoitus on kerätä rehujen pitoisuustietoja koko EU:n alueelta, jotta myös rehulle voidaan asettaa raja-arvot.

PFAS-yhdisteiden pitoisuuksia tullaan Suomessa valvomaan asetuksen mukaisista elintarvikeryhmistä. Tähän mennessä PFAS-pitoisuuksia on selvitetty säännöllisesti erityisesti kaloista. Pitoisuudet ovat olleet pääosin selvästi alle nyt voimaan tulevien raja-arvojen. Suomessa on meneillään hanke, jossa vierasaineiden kuten PFAS-yhdisteiden pitoisuuksia selvitetään laajasti sekä Itämeren kaloista että järvikaloista. Hankkeessa on tarkoitus arvioida myös kansallisten kalan syöntisuositusten ajantasaisuus. 

Lisätietoja:

Johtava asiantuntija Elina Pahkala, maa- ja metsätalousministeriö, p. 029 5162 006

Elintarviketurvallisuusjohtaja Sebastian Hielm, maa- ja metsätalousministeriö, p. 029 5162 305

Komission muutosasetus (EU) 2022/2388 

PFAS-yhdisteistä THL:n internetsivuilla

EU Kalat IV-hanke