Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Vilttriangelinventeringarna får mera tid - beslutet om jakttiderna för skogshönsfåglar fattas utgående från inventeringarna

Jord- och skogsbruksministeriet
27.7.2017 9.32 | Publicerad på svenska 27.7.2017 kl. 10.49
Pressmeddelande

Sommarinventeringen av vilttrianglarna, som inleds under veckoslutet, pågår i år en vecka längre än tidigare, 28 juli – 13 augusti 2017. Målet är att inventeringarna ska kunna göras under dagar med rimligt normala väderförhållanden och på så sätt att inventeringarna är så omfattande som möjligt. Inventerarna av vilttrianglarna har önskat att tiden förlängs.

Beslut om höstens jakttider fattas genast när inventeringstiden gått ut utifrån de resultat som erhållits. Till följd av att inventeringstiden förlängts kommer också beslutet om jakttiderna att fattas senare än i fjol. Jaktlagen ändrades i år så att ministeriets förordning om jakttider kan utfärdas något senare än i fjol.

De frivilliga viltinventerarna registrerar resultaten av inventeringarna i Naturresursinstitutets webbtjänst riistakolmiot.fi. Utgående från resultaten gör Finlands viltcentral en framställning om jakttiderna till jord- och skogsbruksministeriet. Ministeriet utarbetar ett utkast till förordning och sänder det senast den 21 augusti 2017 på remiss till bl.a. jaktvårdsföreningarna. Redan i detta skede informeras det i omfattande grad om de jakttider som föreslås. Utgående från remissvaren kan det dock ännu göras ändringar i förordningsutkastet och den slutliga förordningen strävar man efter att utfärda de första dagarna i september, dock senast den 6 september 2017.

Jakttiderna för skogshönsfåglar finns på webbplatsen riista.fi/sv/  senast den 8 september 2017.

Ifall det vid inventeringarna visar sig att beståndets tillstånd är svagt, förkortas jakttiden från slutet av säsongen. Jaktsäsongen börjar normalt den 10 september 2017, om inte jakt helt förbjuds i något område. Jakten på dalripa har redan i flera år varit helt förbjuden i landskapen Österbotten, Södra Österbotten, Mellersta Finland, Norra Savolax och Norra Karelen och jakten på tjäder i landskapet Egentliga Finland och en del av landskapet Nyland. Också behovet att förlänga fredningen av dessa bedöms utgående från de färska inventeringsresultaten.

Vilttriangelinventeringarna är en stor satsning från de frivilliga viltinventerarnas sida. Antalet inventerade vilttrianglar har glädjande nog ökat under de senaste åren. Vid inventeringarna erhålls aktuell information om viltbeståndets tillstånd och med hjälp av de insamlade uppgifterna säkerställs att jakten är hållbar.

Ytterligare information:
Janne Pitkänen, överinspektör, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 162 338
Katja Ikonen, sakkunnig, Naturresursinstitutet, tfn 0295 327 010

Riistakolmiot.fi
Finlands viltcentral
Naturresusrsinstitutet: Inventeringarna av skogshönsfåglar inleds i slutet av juli