Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Redogörelse om politiken för geografisk information:
Finland får världens mest innovativa och säkra ekosystem av geografisk information

Jord- och skogsbruksministeriet
17.5.2018 15.47
Pressmeddelande

Statsrådet beslutade i dag den 17 maj 2018 att lämna Redogörelsen om politiken för geografisk information till riksdagen. I redogörelsen föreslås åtgärder som när de vidtas styr utvecklingen mot visionen i redogörelsen: i framtiden har Finland världens mest innovativa och säkra ekosystem av geografisk information.

De åtgärder som föreslås i redogörelsen om politiken för geografisk information gynnar bland annat affärsmöjligheterna för företag, underlättar och möjliggör återanvändning av geografisk information, ökar informationens enhetlighet och minskar överlappande arbete. Samtidigt säkerställs upprätthållandet av den övergripande säkerheten i samhället. Detta förutsätter också att olika aktörers samarbete utvecklas.

Centrala föreslagna åtgärder är att

  • säkerställa adressuppgifter av god kvalitet,
  • tillhandahålla en exakt positionering tillgänglig för alla,
  • skapa en gemensam plattform för geografisk information för säkerhetsmyndigheterna,
  • utveckla det gemensamma ekosystemet för geografisk information,
  • effektivisera samarbetet genom ett nytt samarbetsorgan,
  • öka kompetensen och kännedomen om geografisk information,
  • reformera lagstiftningen för att säkerställa utvecklingen.

Redogörelse om politiken för geografisk information som upprättats av jord- och skogsbruksministeriet är den första informationspolitiska redogörelsen i Finland. Den förverkligar för sin del det i regeringsprogrammet uppställda målet att utveckla användarorienterade, produktivitetshöjande och resultatgivande digitala offentliga tjänster över en disk.

Redogörelsen om politiken för geografisk information hänför sig till delprojektet Den offentliga förvaltningens gemensamma plattform för geografisk information som hör till regeringens spetsprojekt Digitalisering av offentliga tjänster. Genom redogörelsen verkställs också regeringens spetsprojekt för skapande av en verksamhetsmiljö för digital affärsverksamhet.

Redogörelse om politiken för geografisk information

Mer information vid jord- och skogsbruksministeriet ges av:

Kari-Pekka Karlsson, specialsakkunnig, tfn 0295 16 2230, kari-pekka.karlsson(at)mmm.fi

Pentti Lähteenoja, överdirektör, tfn 0295 16 2485, pentti.lahteenoja(at)mmm.fi

Antti Vertanen, dataadministrationsdirektör, tfn 0295 16 2421, antti.vertanen(at)mmm.fi