Hyppää sisältöön
Media

Suomelle valtuuskunta Tenon kalastussääntöneuvotteluihin

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 20.5.2020 16.09
Tiedote

Suomen ja Norjan väliset neuvottelut Tenon kalastussäännön uudistamisesta alkavat kesällä. Valtioneuvosto nimesi torstaina neuvotteluihin Suomen valtuuskunnan.

Suomi ja Norja aloittavat neuvottelut Tenon kalastussopimukseen kuuluvan kalastussäännön uudistamisesta.

Kalastussäännössä kerrotaan käytännön kalastusmääräykset Tenolle, kuten eri kalastustapojen pyyntiajat, lupamäärät alueittain sekä pyydyksen rakennetta koskevia tarkempia määräyksiä. Kalastussääntö on määräaikainen, jotta sitä voidaan muuttaa tilanteen mukaan kestävän kalastuksen järjestämiseksi. Ensimmäinen kalastussääntö on voimassa viisi vuotta kalastuskauden 2021 loppuun saakka ja seuraavat säännöt sen jälkeen aina seitsemän vuotta kerrallaan.

Suomalais-norjalaisen lohentutkimusryhmän Tenon lohikannan tila -raporttien perusteella nykyinen kalastussääntö on vähentänyt lohien kuolevuutta tavoitteiden mukaisesti, mikä mahdollistaa heikkojen lohikantojen elpymisen 10–15 vuoden aikana.

Elpymistavoite ei salli lohiin kohdistuvan kalastuskuolevuuden kasvattamista nykytasosta, mikä on otettava huomioon kalastussääntöä muutettaessa.

– Kalastussääntöä uudistamalla pyritään parantamaan sen toimivuutta ja selkeyttä. Myös kalastusoikeuksien käyttö ja muun muassa lasten kalastusmahdollisuudet nousevat esiin neuvotteluissa, toteaa maa- ja metsätalousministeriön neuvotteleva virkamies Tapio Hakaste.

Kalastussäännön uusimiseen on valmistauduttu Utsjoella pidetyillä työpajoilla, joissa käsiteltiin Tenon kalastussäännön muutostarpeita. Kalastussopimuksen toimivuutta eri osapuolten näkökulmista arvioitiin helmikuussa julkaistulla selvityksellä. Lisäksi kalastussäännön muutostarpeista järjestettiin lausuntokierros. Valtuuskunnan tukena neuvotteluprosessin aikana voidaan käyttää myös kalastussopimuksen paikallista seurantaryhmää.

Kalastussääntöneuvottelut on tarkoitus käynnistää vielä ennen kesälomia etäkokouksella Norjan kanssa, koska koronan aiheuttama poikkeustilanne ei mahdollista vielä fyysisiä kokouksia.

Valtioneuvosto antoi torstaina neuvotteluvaltuuskunnan asettamisen yhteydessä lausuman, joka korostaa lohikantojen elpymisen turvaamista, saamelaisten oikeuksien edistämistä sekä eduskunnan lausumien huomiointia.

Valtioneuvosto nimitti Suomen neuvotteluvaltuuskuntaan seuraavat jäsenet:

Puheenjohtaja, yksikön päällikkö Vesa Ruusila, maa- ja metsätalousministeriö

1. varapuheenjohtaja, neuvotteleva virkamies Tapio Hakaste, maa- ja metsätalousministeriö

Jäsenet ja varajäsenet:

Sanna Koljonen, erityisasiantuntija, maa- ja metsätalousministeriö

Mika Oraluoma, kalatalouspäällikkö, Lapin ELY-keskus (varajäsen kalastusbiologi Maare Marttila, Lapin ELY-keskus)

Yrsa Nyman, neuvotteleva virkamies, oikeusministeriö (varajäsen lainsäädäntösihteeri Annika Naskila, ulkoministeriö)

Mika Aikio, Tenon kalatalousalue (varajäsen Sisko Länsman, Tenon kalatalousalue)

Riitta Orti-Berg, Tenon kalatalousalue (varajäsen Sauli Sarre Tenon kalatalousalue)

Vesa Länsman, Tenon kalatalousalue (varajäsen Keijo Pirttijärvi, Tenon kalatalousalue)

Anne Nuorgam, Saamelaiskäräjät (varajäsen Asko Länsman, Saamelaiskäräjät)

Valtuuskunnan 2. varapuheenjohtaja nimetään valtuuskunnan järjestäytymisen yhteydessä. Valtuuskunnan pysyväksi asiantuntijaksi nimitetään matkailuyrittäjien edustajana Petteri Valle

Lisätiedot:
Neuvotteleva virkamies, Tapio Hakaste, maa- ja metsätalousministeriö, 029 5162 152, etunimi.sukunimi@mmm.fi
Ministerin erityisavustaja Teppo Säkkinen, maa- ja metsätalousministeriö, p. 050 516 2868, etunimi.sukunimi@mmm.fi

Linkit:
Selvitys: Tenon kalastussopimuksen vaikutukset: sopimuksen toimivuuden arviointi eri osapuolten näkökulmasta

Tenojoen lohikantojen tilaa kuvaavat raportit Luken sivuilla