Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Finland samarbetar med Chile inom bioekonomi

Jord- och skogsbruksministerietUtrikesministeriet
9.8.2016 12.18
Pressmeddelande

Utrikesminister Timo Soini undertecknar i dag i Chile ett samförståndsavtal mellan Finland och Chile om bioekonomi och kretsloppsekonomi. Detta ska intensifiera skogssamarbetet och förbättra ländernas handelsförbindelser.

Samarbetet innebär framför allt utbyte av information om bl.a. bioekonomiska frågor och hållbar användning av naturresurser. Chile vill särskilt utveckla biobaserad energianvändning. Landet använder också i dag stora mängder ved för eldning, men informationen ingår inte i den nationella statistiken över energianvändning. Virkesanvändningen är ineffektiv och enkla värmeanordningar orsakar massiva föroreningar.

Representanter för den chilenska skogsmyndigheten CONAF besökte Finland år 2015. Under besöket introducerades representanterna till effektiv och hållbar användning av skogsbiomassa i energiproduktionen.  Efter det lyckade besöket föreslog Chile att länderna undertecknar ett samförståndsavtal.

Samförståndsavtalet har tagits fram under ledning av jord- och skogsbruksministeriet i samarbete med andra ministerier, förvaltningen under jord- och skogsbruksministeriet samt intressentgrupperna.

Ytterligare information:
Taina Veltheim, konsultativ tjänsteman, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 162 196
Tellervo Ala-Lehtimäki, ledare för teamet för Anderna och Chile, utrikesministeriet, tfn 0295 351 210

Bioenergi Natur och klimat Naturresurser Team Finland Timo Soini