Hyppää sisältöön
Media

Suomi panostaa kalastuksenvalvontaan Itämeren pääaltaalla

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 11.4.2019 11.50
Tiedote
Kuva: Jussi Santala

Maa- ja metsätalousministeriön, Rajavartiolaitoksen ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen yhteisessä kalastuksenvalvontaoperaatiossa eteläisellä Itämerellä 9.3.–20.3.2019 ennalta päätetyt painopisteet olivat lohen kalastuksen sekä silakan ja kilohailin troolikalastuksen valvonnassa.

Suomi rahoitti kansallisilla varoillaan Euroopan unionin yhteisvalvontaoperaation, jonka tarkoituksena oli tehostaa valvontaa erityisesti lohen kalastuksen osalta. Operaatiota koordinoi Euroopan unionin kalastuksenvalvontavirasto EFCA, joka lähetti operaatioon myös virastoa edustavan koordinaattorin.

Rajavartiolaitos puolestaan osoitti operaatioon vartiolaiva Tursaksen miehistöineen. Operaatioon osallistui Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tarkastajien lisäksi myös yksi tarkastaja Virosta ja Saksasta. Monikansallinen yhteistoiminta viranomaisten välillä sujui hyvin.

Sääolosuhteet olivat vaativat; kova tuuli ja merenkäynti rajoittivat valvontatoimia. Kansainvälisessä kalastuksen valvontaoperaatiossa tarkastetut alukset olivat troolareita, joiden osalta tarkastettiin erityisesti silakan ja kilohailin suhdetta saaliissa ja niiden raportointia. Tarkastuksissa havaittiin merkkejä lajisuhteiden väärinarvioinnista.

Kansainvälisen merentutkimusneuvoston ICESin tieteellisessä neuvossa arvioidaan, että 30 500 lohta olisi raportoitu virheellisesti meritaimeniksi vuonna 2017. Alustavien arvioiden mukaan väärinraportoidun lohen määrä olisi noussut viime vuonna jo noin 40 000 loheen.

– Suomi on ryhtynyt sekä poliittisella että virkamiestasolla kaikkiin toimenpiteisiin, jotta viime vuosina nopeasti lisääntynyt lohen laiton kalastus eteläisellä Itämerellä saataisiin kuriin, maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä kertoo.

EU vahvistikin Suomen aloitteesta viime syksynä taimenen avomerikalastuskiellon, joka estää lohen väärinraportoinnin taimeneksi. Kalastuksenvalvonnan asiantuntijat ovat tänä vuonna seuranneet kalastusalusten aktiivisuutta ja saaliita. Erityisesti alukset, jotka ovat aiemmin oletettavasti väärinraportoineet lohta taimenena, ovat olleet tarkkailussa. Saatujen valvontatietojen perusteella näiden kalastusalusten aktiivisuus ja saaliit näyttäisivät vähentyneen tänä vuonna huomattavasti.

Myös merivalvonnan osalta tiedot ovat samansuuntaisia. Viime vuoden valvonnoissa eteläisellä Itämerellä havaittiin sääntöjenvastaista lohen väärinraportointia. Tursaksen valvontamatkan aikana ei kuitenkaan havaittu tämän kohderyhmän alusten toimintaa. Myöskään aiemmin helmikuussa toteutetun merivalvontaoperaation aikana ei havaittu väärinraportoivien kalastusalusten toimintaa.

– Tehostettua lohenkalastuksen valvontaa tulee jatkaa, mutta toistaiseksi kaikki tiedot viittaavat siihen, että toimenpiteet olisivat tehonneet ja laiton lohenkalastus olisi vähentynyt, maa- ja metsätalousministeriön kalatalousneuvos Risto Lampinen toteaa.

Itämeren yhteisvalvontaoperaatioita on toteutettu vuodesta 2007 alkaen. Tehostettu valvonta on vähentänyt havaittujen rikkomusten ja raportoinnissa esiintyvien puutteiden määrää merkittävästi. Kalastuksenvalvontamatkat ovat myös yhtenäistäneet Euroopan unionin jäsenmaiden valvontamenettelyjä sekä lisänneet valvonnan uskottavuutta.

Tiedotteen taustamateriaali

Katso myös videolta, miten Suomi on toiminut estääkseen kalansaaliin väärinraportointia.

Sama video tekstitettynä.

Lisätietoja:

kalatalousneuvos Risto Lampinen, maa- ja metsätalousministeriö, puh. 0295162458, risto.lampinen(at)mmm.fi

komentajakapteeni Mikko Hirvi, Länsi-Suomen merivartiosto, puh. 0295427011, mikko.hirvi(at)raja.fi

kalastusmestari, Paavo Suominen, Varsinais-Suomen ELY-keskus, puh. 0295022672, paavo.suominen(at)ely-keskus.fi

Jari Leppä Kalat Lohen vuosi