Hyppää sisältöön
Media

Tarkkaa tietoa peltojen biomassasta maatalouden hiilitaselaskennan sovelluksiin yhdistämällä satelliitti- ja maastomittauksia sekä ekosysteemimallitusta (BIOHILA)

Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman hankkeet -sivulle

Toteuttajat

Ilmatieteen laitos (IL), Hämeen Ammattikorkeakoulu (HAMK), Biocode Oy ja Valio Oy, yhteistyökumppani Luonnonvarakeskus

Hankkeen kuvaus

Kesto: 2021-2023

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittama BIOHILA on osa Hiilestä kiinni -ohjelmaa. Hankkeen päätavoite on tuottaa tarkkaa tietoa peltojen biomassasta ja hyödyntää tätä tietoa ja menetelmää maatalouden hiilitaselaskennassa, julkisen ja yksityisensektorin ilmastotyössä sekä elintarviketuotannon operatiivisessa toiminnassa.

Luotettava tieto maankäyttösektorin ilmastotoimenpiteiden vaikutuksista on edellytys näiden tavoitteiden suunnittelulle, toimeenpanolle ja seurannalle. Kuten muillakin sektoreilla, tämä tieto on tuotettava avoimella tavalla ja siten, että eri osapuolet voivat tarkastaa tulokset. Erityinen haaste maankäyttösektorilla on tuottaa riittävän luotettava tieto riittävän matalin kustannuksin. Avoin satelliittien tuottama data yhdistettynä avoimeen mittausdataan, data-analyysiin, mallintamiseen ja laskennallisiin menetelmiin auttavat saavuttamaan nämä tavoitteet.

BIOHILA -hankkeessa syntyy peltojen biomassan arviointi-, kartoitus- ja mallinnusmenetelmä, joka on liitetty keskeisiin maatalouden ilmastoratkaisuja ohjaavan päätöksenteon ja toiminnanlaskentasovelluksiin: kasvihuonekaasujen inventaario- ja skenaariojärjestelmiin sekä hiilikompensaatioiden ja elintarvikkeiden hiilijalanjäljen laskureihin. Tämä menetelmä soveltuu peltolohko- ja tilakohtaiseen hiilitaselaskentaan, ja sillä voidaan tuottaa tietoa biomassan ja hiilitaseen vuotuisesta kasvukehityksestä lohkotasolla satelliittikuvia hyödyntäen.

Hankkeen tarkoituksena on tuottaa globaalistikin ainutlaatuisia ratkaisuja yhdistää tutkimustietoa ja satelliittidataa ilmastopolitiikassa ja markkinoilla käytettäviin sovelluksiin maatalouden ja elintarviketuotannon päästöjen vähentämiseksi ja hiilinielujen kasvattamiseksi.

Loppuraportti

Hankkeen loppuraportti

Lisätietoja

Lisätietoja hankkeen nettisivuilta