Hyppää sisältöön
Media

Tenojoen lohikanta heikko – lohen pyyntiin esitetään uusia rajoituksia, muiden kalojen osalta lievennyksiä

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 8.3.2022 12.01
Tiedote
Kuva: Jaakko Vähämäki

Suomen ja Norjan välisissä neuvotteluissa Tenojoen tulevan kalastuskauden 2022 kalastusrajoituksista on saatu luonnos ensi kesän kalastusmääräyksiksi, josta pyydetään lausuntoja. Tenon lohikantojen tila on edelleen heikko ja lähtökohdat lohenkalastukselle näyttävät jopa hieman huonommilta kuin vuosi sitten.

Vähäinen lohenkalastus halutaan kuitenkin sallia, jotta Tenon lohenkalastuskulttuurin ylläpitäminen olisi paremmin mahdollista hankalassa tilanteessa. Ministeriöt ovat arvioineet, että sosiaalisista ja kulttuurisista syistä lohen täyskieltoa ei voida jatkaa. Lohenkalastusta esitetään sallittavaksi kuitenkin vain hyvin rajoitetusti perinnepyydyksillä. Sallitut pyyntipäivät ovat kalastuskauden loppupuolella, jolloin saaliina on lähinnä yhden merivuoden pieniä lohia. Muiden kalalajien pyyntimahdollisuuksia esitetään samalla lisättäviksi.   

Tenon lohikantojen seurannan perusteella niiden tila on arvioitu niin heikoksi, että mereltä kohti jokea palaava lohimäärä ei täytä kestävän kalastuksen lähtökohtia edes ennen kuin yhtään lohta on ennätetty pyytää. Pohjois-Atlantin olosuhteissa tapahtuneiden muutosten vuoksi lohikantojen elpyminen ei ole edennyt odotetusti nykyisillä kalastusmääräyksillä. Voimakkaita rajoituksia tarvitaan, koska kalastuksen salliminen nykyisten kalastusmääräyksien mukaisesti verottaisi lohikantoja liikaa ja vaarantaisi niiden elpymisen. Vuoden 2021 Tenon lohenkalastuksen täyskiellolla on ollut suuria negatiivisia vaikutuksia paikallisyhteisölle sekä loheen liittyvän perinnetiedon ylläpitämiselle.  

Edellä mainituista syistä johtuen kalastuskaudella 2022 lohenkalastus esitetään sallittavaksi Tenojoella käytettävillä perinnepyydyksillä, padolla neljänä päivänä ja lohiverkolla kahtena päivänä. Pyyntipäivät on valittu niin, että saaliiksi saadaan todennäköisimmin yhden vuoden meressä viettäneitä lohia ja kannan elpymisen kannalta arvokkaampia suurempia lohia voidaan säästää. Lohen vapakalastusta ei esitetä sallittavaksi lainkaan.  

Lohenkalastuksen rajoittamisen vaikutuksia pyritään lieventämään lisäämällä mahdollisuuksia muun kalan kuin lohen pyyntiin. Matkailijoille on tarjolla lupa, jolla saa kalastaa korkeintaan luokan 6 yhden käden perhovavalla. 

Paikkakunnalla asuvat kalastajat voisivat harjoittaa rannalta ja veneestä tapahtuvaa vapapyyntiä, jossa mm. vieheiden koukkumäärää on rajoitettu. Lisäksi Tenolla voisi pyytää meritaimenta. Tenon merkittävimmille koskipaikoille, Ylä- ja Alakönkäälle, tulee kaikkea vapakalastusta koskeva rauhoitusalue lohen sivusaaliin vähentämiseksi. Lohien säästäminen on tärkeää nykyisessä tilanteessa ja maa- ja metsätalousministeriö haluaa muistuttaa kalastajien omasta vastuusta välttää lohien sivusaalista. 

Neuvottelutuloksen mukaiset muutokset ovat lausunnolla 28.3.2022 saakka.  Muutoksia koskeva pöytäkirja on tarkoitus allekirjoittaa maaliskuun lopussa, jotta ajantasaiset kalastusmääräykset Tenolle saadaan voimaan huhtikuun alussa. Myös Tenon sivujokien kalastusrajoituksia koskeva asetus tullaan muuttamaan vastaavasti. 

Pöytäkirja: Tenon kalastussäännön mukautukset

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä

Vesa Ruusila, erätalousneuvos, p. 02951 62051, vesa.ruusila(at)gov.fi
Tapio Hakaste, neuvotteleva virkamies, p. 02951 62152, tapio.hakaste(at)gov.fi

Deanu luossanálli heittot – luosa bivdui ohccojuvvojit ođđa gáržžideamit, eará guliid oasil
litnudeamit
(pohjoissaame)
Tiänu luosânääli lii hiäju – luosâ piivdon iävtuttuvvojeh uđđâ raijiittâsah, eres kuolij iähtun ložžimeh (inarinsaame)
Teänjooǥǥ luõssnääʹll rââʹšš – luõss-šeellmõʹšše eʹtǩǩeet ođđ rajjtõõzzid, jeeʹres kuõʹli šeellmõʹšše ǩieʹppummšid (koltansaame)