Hyppää sisältöön
Media

Tieto käyttöön, hiili peltoon

  • Toteuttajat: MTK-Varsinais-Suomi ry, Valonia/Varsinais-Suomen liitto ry, Pro-Agria Länsi-Suomi/neuvonta
  • Yhteyshenkilö: Aino Launto-Tiuttu, MTK-Varsinais-Suomi ry

Viljelijät kaipaavat tietoa käytännön toimista hiilen sitomiseksi ja ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi sekä niiden taloudellisista vaikutuksista tilatasolla. Tieto käyttöön, hiili peltoon (HIILIPELTO)-hankkeen tavoitteena on edistää ilmastotoimenpiteitä, hiilensidontaa ja ilmastonmuutokseen sopeutumista käytännönläheisesti. Hankkeessa jalkautetaan tutkittua tietoa viljelijöille, kokeillaan hyviksi testattuja käytäntöjä ja arvioidaan niiden vaikutuksia. Hankkeen pääasiallisina toimintatapoina ovat vertaisoppiminen ja pienryhmäneuvonta sekä tehokas tiedonvälitys.  

Hankealueena on Varsinais-Suomi, jossa on hieman alle 5000 maatilaa. Maakunta on yksi merkittävimmistä ja monipuolisimmista ruoantuotantoalueista. Suurin osa pelloista on kivennäismaata, joissa on potentiaalia hiilen sitomiseen viljelykäytänteitä muuttamalla. Saaristomeri, savimaat, alueen sika- ja siipikarjatuotanto sekä erikoiskasvien viljely tuovat oman haasteensa maakunnassa tehtävään työhön.

Tilakohtainen neuvonta on tärkeä tiedonsaantikanava. Neuvontaa voidaan hyödyntää nykyistä monipuolisemmin pienryhmissä ja tuoda tietoa käytäntöön monia tiloja kerralla tavoittaen. Ohjattu pienryhmäneuvonta mahdollistaa viljelijöiden vertaisoppimista ja tiedonvaihtoa muutoksen saavuttamiseksi tiloilla. 

Hankkeessa muodostetaan 3-4 pienryhmää, joissa on 10-15 viljelijää. Pienryhmien teemana on hiilen sidonta ja ilmastokestävä maatalous. Ryhmissä on mukana 1-2 seurantatilaa, joissa toimenpiteitä kokeillaan laajemmin ja vaikutuksia arvioiden. Kaikille tiloille tehdään alkukartoitus, joita analysoidaan ryhmissä tilakohtaisten toimenpiteiden löytämiseksi ja ympäristöohjelmien tekemiseksi. Näin viljelijät oppivat tiedon hyödyntämistä ja seurannan metodeja. Viljelijällä on hankkeen jälkeen työkaluja, käytännön osaamista sekä tukiverkostoja työn jatkamiseksi. Hankkeessa laaditaan toimintamalli ja koulutuspaketti, joita voidaan jakaa muille viljelijöille ja hyödyntää muissa maakunnissa vastaavanlaisen toiminnan aloittamiseksi.