Hyppää sisältöön
Media

Tornionjoen sairaiden lohien tilannetta selvitetään tiiviisti yhteistyöllä

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 26.7.2019 12.14
Tiedote

Viranomaiset ovat aloittaneet laaja-alaisen ja intensiivisen yhteistyön Tornionjoen lohien sairastumisen syyn selvittämiseksi. Näytteitä otetaan ja sairastuneita kaloja tutkitaan Ruokaviraston laboratoriossa Oulussa. Lapin ELY-keskus seuraa veden laatua Tornionjoella. Ruokavirasto tekee myös yhteistyötä Ruotsin eläinlääketieteen laitoksen (Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA) kanssa. Luonnonvarakeskus seuraa sairauden vaikutuksia lohikannan tilaan.

Vastaavanlaisia oireita on havaittu jo useana vuonna sekä Tornionjoella että eräillä muilla Itämeren ja Atlantin lohijoilla. Toistaiseksi kalakuolemien aiheuttajaa ei tutkimuksista huolimatta ole löydetty. Viimeisen viiden vuoden aikana Tornionjoen vesistöalueella ei ole todettu kalojen vaarallisia tarttuvia tauteja. Yhdeksi syyksi kalojen sairastumiseen epäillään tiamiinin eli B1-vitamiinin puutosta.

Näkyvänä sairautena ja kuolinsyynä aikaisempina kesinä löydetyillä kuolleilla ja passiivisilla elävillä kaloilla on ollut vesihometartunta. Vesihome tarttuu herkästi sellaisiin kalan kohtiin, joissa iho on rikki tai siinä on haavaumia. Vesihome on yleistynyt viime vuosina myös kalanviljelyssä. Vesihometta ja sen ehkäisyä tutkitaan Suomessa laajana yhteistyönä.

Lohien sairastuminen ja kuoleminen kesällä ovat eri asia kuin niiden kuoleminen myöhään syksyllä ja talvella, jolloin osa kuteneista lohista kuolee kuukausien syömättömyyden ja kudun aiheuttaman rasituksen johdosta.

Jokivarren kalastajat keräävät Luonnonvarakeskukselle (Luke) saalislohistaan suomunäytteitä. Näitä tietoja voidaan verrata sairaista ja kuolleista lohista saatuihin tietoihin jotta nähdään, iskeekö sairaus tiettyyn osaan lohipopulaatiota. Luke myös seuraa jatkuvasti lohen poikastuotantoa vesistön eri osissa, joten lohisairauden mahdolliset vaikutukset lisääntymiseen tulevat ilmi mahdollisimman nopeasti.

Kalojen sairastumisen aiheuttajaksi on epäilty muun muassa ympäristömyrkkyjä, mutta selkeää yhteyttä kalakuolemiin ei ole todettu. Kalojen altistuminen ympäristömyrkyille merivaiheen aikana voi heikentää niiden yleiskuntoa, mutta asia vaatii lisätutkimusta. Lapin ELY-keskus on tehostanut vedenlaadun seurantaa Tornion- ja Muonionjoella.

Luke on toimittanut Ruokaviraston Oulun laboratorioon kahdeksan elävää kalaa, joilla on kyseisiä oireita. Ruokavirasto ottaa edelleen vastaan kalastajien näytteitä. Näytekalojen tulee olla kuitenkin tuoreita ja kylmäsäilytyksessä. Niiden ei tarvitse olla eläviä. Tarkat ohjeet näytteiden toimittamiseen on saatavissa Ruokaviraston sivuilta.

Nykysäännösten mukaan sairaina pyydystetyt kalat lasketaan Suomessa merellä kaupallisten kalastajien saaliiseen Jokialueella kalastajat voivat tappaa ja ottaa sairaita kaloja näytteeksi sen vaikuttamatta Tornionjoella voimassa olevaan vapakalastusta ja lippoamista koskevaan yhden kalan vuorokausikiintiöön silloin, kun sairaat kalat on otettu vedestä käsin tai haavin avulla. Viranomaiset valmistelevat parhaillaan poikkeuslupaa, jonka nojalla Ruokavirasto voi järjestää näytteenoton kaloista.

Sairaita lohia voi käsitellä, mutta niitä ei suositella ruokakäyttöön, vaikka ne olisi nostettu vedestä elävinä.

Ensimmäiset sairaat lohet havaittiin Tornionjoessa jo kesäkuussa. Ensimmäiset lohet toimitettiin Ruokavirastoon näytetarkoitukseen 17. heinäkuuta. Ruokavirasto on sopinut näyteyhteistyöstä Luken ja alueen viranomaisten kanssa, mutta myös kansalaisten havaintoja pidetään edelleen tärkeinä. Ylipäätään viranomaiset pitävät kalastajien ja muiden kansalaisten harjoittamaa tilanteen seurantaa tärkeänä niin jokivarressa kuin merellä.

Lisätietoja:

Ruokavirasto:

Tutkimusprofessori Perttu Koski, p. 0295 204 483, perttu.koski (at) ruokavirasto.fi,
Johtava asiantuntija Satu Viljamaa-Dirks, p. 0295 205 173, satu.viljamaa-dirks (at) ruokavirasto.fi

Luonnonvarakeskus:

Erikoistutkija Atso Romakkaniemi, p. 0295 327 416, atso.romakkaniemi (at) luke.fi

Ohjelmapäällikkö Petri Suuronen, p. 0295322068 petri.suuronen (at) luke.fi

Maa- ja metsätalousministeriö: Erityisasiantuntija Sanna Koljonen, p. 0295 162 007, sanna.koljonen (at) mmm.fi

Varsinais-Suomen ELY-keskus:

Kalatalouspäällikkö Kari Ranta-aho, p. 0295 022 650, kari.o.ranta-aho (at) ely-keskus.fi

Projektikoordinaattori Jari Hakala, p. 0295 028 554, jari.hakala (at) ely-keskus.fi

Lue lisää:

Tornionjoen lohikuolemat

Usein kysyttyä Tornionjoen lohikuolemista

Lohen ja taimenen vaelluksia Tornionjoessa seurataan

Raportoi löytämistäsi sairaista/kuolleista kaloista

Kalat Lohen vuosi