Hyppää sisältöön
Media

Kolme uutta ympäristötuen erityistukisopimusta

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 22.5.2008 10.47
Tiedote -

Valtioneuvosto hyväksyi tänään asetusmuutoksen, jossa päätetään kolmen uuden ympäristötuen erityistukisopimuksen ehdoista. Euroopan unionin komissio hyväksyi huhtikuun puolivälissä asiaa koskevat Suomen ehdottamat muutokset Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan 2007 - 2013.

Ympäristötukijärjestelmään lisätyt kolme uutta erityistukisopimusta ovat ravinnekuormituksen tehostettu vähentäminen, lietelannan sijoittaminen peltoon sekä turvepeltojen pitkäaikainen nurmiviljely. Ravinnekuormituksen tehostettu vähentäminen ja lietelannan sijoittaminen peltoon tähtäävät erityisesti maataloudesta aiheutuvan vesistökuormituksen vähentämiseen. Turvepeltojen pitkäaikaisen nurmiviljelyn tavoitteena on maatalouden kasvihuonekaasupäästöjen, varsinkin hiilidioksidi- ja dityppipäästöjen vähentäminen.

Sopimus ravinnekuormituksen tehostetusta vähentämisestä on viisivuotinen, ja se tehdään nurmiviljelystä A- tai B-tukialueella sijaitsevalle peltolohkolle, jonka fosforipitoisuus on korkea tai erittäin korkea. Valtaojien ja vesistöjen rantapelloilla riittää, että fosforipitoisuus on hyvä. Lohkoja ei saa lannoittaa fosforilla eikä niillä myöskään saa käyttää kasvinsuojeluaineita. Typpeä voidaan käyttää vähäinen määrä kasvuston perustamisen yhteydessä. Nurmi- tai heinäsato on korjattava pois vuosittain. Sopimus perustuu viljelijän tekemään suunnitelmaan ja tukea maksetaan enintään 347 €/ha toimenpiteistä aiheutuvien kustannusten ja tulonmenetysten perusteella.

Lietelannan sijoittaminen peltoon edellyttää, että virtsa tai lietelanta levitetään pellolle maan sisään sijoittavilla tai välittömästi multaavilla laitteilla. Tuen maksu edellyttää, että levitettävä määrä on vähintään 20 m3 hehtaarille. Jos sopimuslohkolle on levitetty naudan tai sian lietelantaa, samana vuonna ei saa levittää pintalevityksenä fosforilannoitetta. Tuki on 56 €/ha.

Sopimuksessa turvepeltojen pitkäaikaisesta nurmiviljelystä edellytetään heinän tai nurmen viljelyä kymmenen vuoden ajan turvetta tai multamaata olevalla lohkolla. Kasvustoa ei saa uusia muokkaamalla, mutta suorakylvö ilman muokkausta on mahdollinen. Kasvusto on korjattava vuosittain. Lannoitus määräytyy tilalla olevien ympäristötukisitoumusten ja -sopimusten perusteella. Tuki on 114 €/ha kasvinviljelytiloilla ja 68 €/ha kotieläintiloilla.

Uusien erityistukisopimusten lisäksi asetusmuutoksessa on määräykset siitä, miten luonnonhaittakorvaus- tai ympäristötukikelpoisuuden voi vaihtaa lohkolta toiselle sekä eräitä teknisiä tarkennuksia tukiehtoihin. Uudet toimenpiteet on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2008 aikana ja haku toteutetaan syyskuun loppuun mennessä. Maaseutuvirasto tiedottaa tukien hakumenettelyistä erikseen.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
hallitussihteeri Suvi Ruuska, p. 09 160 52229
maatalousylitarkastaja Sini Wallenius, p. 09 160 54234