Hyppää sisältöön
Media

Tulevaisuuden ilmastoviisas maataloustuotanto Etelä-Pohjanmaalla (TIME)

Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman hankkeet -sivulle

Toteuttajat

Seinäjoen ammattikorkeakoulu ja Kurikan kaupunki

Hankkeen kuvaus

Kesto: 1.5.2021-30.8.2023

Hankkeen tavoitteena on edistää ilmastokestävää maataloutta Etelä-Pohjanmaalla Kurikassa. Tavoitteena on pilotoida erilaisia ratkaisuja tiloilla, minkä jälkeen hyväksi havaitut käytännöt voidaan siirtää laajemmalle käytäntöön kaupungin ja maakunnan tasolla. Hankkeella etsitään ratkaisuja erityisesti alueen maatalouskäytössä olevien turvepeltojen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. Toimenpiteinä hankkeessa toteutetaan tiloille yksilölliset hiiliviljelysuunnitelmat, jotka muodostavat perustan alueen ilmastokestävälle maataloustuotannolle tulevaisuudessa. Suunnitelmien toteutuksessa otetaan huomioon päästövähennysten kokonaiskestävyys.

Hankkeen avulla pyritään tavoittamaan mahdollisimman paljon alueen viljelijöitä Kurikassa ja Etelä-Pohjanmaalla sekä tavoittamaan 30 pilottimaatilaa, joille tehdään hiiliviljelysuunnitelmat. Hiiliviljelysuunnitelmat tehdään kevätalvella 2022 ja niiden käyttöönottoa seurataan kahden kasvukauden ajan. Lisäksi hankkeessa toteutetaan viidellä tilalla monimuotoisuussuunnitelma.

Hankkeen puitteissa ollaan yhteydessä paikallisiin viljelijöihin ja järjestetään työpajoja, jotta heidän näkemyksensä maatalouden kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksessä osattaisiin ottaa mahdollisimman hyvin huomioon. Aktiivisen vuorovaikutuksen muodostamiseksi kohderyhmän kanssa hankkeessa luodaan viljelijäverkosto, joka on avoin hankkeen hiiliviljelytiloille sekä muille aiheesta kiinnostuneille.

Hankkeen hiiliviljelytilojen perusteella perustetaan pilottikohteita, joilla järjestetään maatilavierailuita ja pellonpiennarpäiviä, joista tuotetaan myös video- ja opetusmateriaalia. SeAMK avoimien opintojen kautta järjestetään hiiliviljelystä kiinnostuneille ihmisille koulutuksia ilmastoviisaasta maataloustuotannosta. Lisäksi hankkeen teemoista ja tuloksista järjestetään seminaareja ja työpajoja sidosryhmille.

Hankkeetta toteuttavat yhdessä SeAMK, koordinaattorin roolissa, ja Kurikan kaupunki, joka toimii hankkeessa kehitysalustana, yhteistyökumppania sekä aktivaattorina.

 

Lisätietoja

TKI-päällikkö, Taru Mäki, taru.maki@seamk.fi, 0408304105

TKI-asiantuntija, Iida Viholainen, iida.viholainen@seamk.fi, 0408301241

Erityisasiantuntija, Kari Laasasenaho, kari.laasasenaho@seamk.fi, 0406807631

Maaseutupäällikkö, Reijo Hämäläinen, reijo.hamalainen@kurikka.fi 0400877678