Hyppää sisältöön
Media

MMM:n, Suomen 4H-liiton ja Suomen Partiolaisten yhteistiedote:
Uusi hanke edistää nuorten osallisuutta Kansallisen metsästrategian toteutuksessa

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 12.2.2021 9.00
Tiedote
Kuva: Suomen Partiolaiset, Mari Lehtisalo

Suomen 4H-liitto ja Suomen Partiolaiset ovat käynnistäneet hankkeen, jolla kehitetään uusia tapoja tuoda nuorten ääni kuuluviin Kansallisen metsästrategian toteutuksessa. Maa- ja metsätalousministeriön rahoittama hanke on osa Kansallisen metsästrategian toimeenpanoa, ja yksi sen keskeinen osa on nuorten metsäneuvostotapahtuman järjestäminen. Avoin haku metsäneuvostoon on jo auennut ja jatkuu 14.3.2021 saakka.

Viestinnän ja vuorovaikutuksen kehittäminen on yksi Kansallisen metsästrategian tavoitteista, ja nuorten osallistaminen yksi tärkeistä sitä edistävistä toimenpiteistä. Myös pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman tavoitteena on, että nuorten osallisuus yhteiskunnassa kasvaa. Nuorten osallisuus Kansallisessa metsästrategiassa -hankkeessa nuoret ympäri Suomea pääsevät osallistumaan kansallisen metsäpolitiikan toimeenpanoon ja tutustumaan tarkemmin metsästrategiaan.

”Olemme iloisia, että nuorisojärjestöt 4H ja Partiolaiset ovat lähteneet toteuttamaan hanketta. Heidän kauttaan voimme tavoittaa laajasti nuoria eri taustoista”, sanoo hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja Jaakko Nippala maa- ja metsätalousministeriöstä. 

Nuorten metsäneuvosto arvioi Kansallisen metsästrategian toteutumista

Toukokuussa 2021 järjestettävä nuorten metsäneuvostotapahtuma innostaa ja kannustaa nuoria metsäpolitiikan tekoon ja edistää Kansallisen metsästrategian toimeenpanoa. Ensimmäiseen nuorten metsäneuvostoon valitaan 30 nuorta.

”Metsäalalla on keskeinen rooli nuoria koskettavien suurien haasteiden, kuten ilmastonmuutoksen ja luonnon monimuotoisuuden hupenemisen ratkaisemisessa. Metsät tarjoavat monelle nuorelle työtä ja toimeentuloa nyt ja tulevaisuudessa. Nuorten metsäneuvostossa nuorilla on mahdollisuus evästää päättäjiä metsästrategian toteuttamisessa”, sanoo työryhmän puheenjohtaja Mikko Jalo Suomen Partiolaisista. 

”Metsäneuvostotapahtumaa valmistelee nuorista koostuva projektiryhmä, joten tapahtuma järjestetään aidosti nuorilta nuorille. Tavoitteenamme on saada metsäneuvostoon kokoon mahdollisimman iso ja monimuotoinen osallistujajoukko”, kertoo Jalo.

Koululaisten metsäpäivillä pohditaan luonnon monimuotoisuutta

Kevään mittaan järjestettävillä yläkoululaisten metsäpäivillä pilotoidaan rastimallia, jonka avulla nuoret oppivat sovittamaan yhteen erilaisia kestävyyden näkökulmia. Luonnon monimuotoisuus -teemalla järjestettävät tilaisuudet vahvistavat nuorten tietoja ja osallisuutta ajankohtaisessa metsästrategian teemassa. Metsäpäiville osallistuneiden nuorten näkemyksiä voidaan hyödyntää sekä valtakunnallisella että maakunnallisella tasolla metsästrategian toimeenpanossa.

”Rastimallissa keskiössä on metsien käytön kokonaiskestävyys. Katse kestävyyteen luodaan erityisesti monimuotoisuusteeman kautta. Rastimalli opettaa nuoria sovittamaan yhteen erilaisia tavoitteita ja tekemään ratkaisuja, jotka palvelevat parhaalla tavalla kaikkia metsäluonnon käyttäjiä ml. kasvit, eläimet ja ihmiset. Toiminta tavoittaa ison määrän koululaisia ja myös niitä, jotka eivät ole valmiiksi välttämättä metsäasioista kiinnostuneita”, kertoo Sampo Juhajoki Suomen 4H-liitosta.

Nuorten osallisuus Kansallisessa metsästrategiassa -hankkeessa kerrytetään konkreettisia kokemuksia nuorten osallistamisesta metsäpolitiikkaan. Hankkeessa pyritään siihen, että nuorten omistajuus ja sitoutuneisuus Kansalliseen metsästrategiaan kasvaa. Tuloksia voidaan hyödyntää myös pysyvinä nuorten osallisuuteen tähtäävinä toimenpiteinä.

Lisätietoja:

  • Suomen 4H-liitto, Sampo Juhajoki, etunimi.sukunimi@4h.fi, p. 050 320 9635

  • Suomen Partiolaiset, Helka Otsolampi, etunimi.sukunimi@partio.fi, p. 040 7303 024

  • Maa- ja metsätalousministeriö, Jaakko Nippala, etunimi.sukunimi@mmm.fi, p. 0295 162 119

B. Metsäalan vuorovaikutus ja viestintä Metsät