Hyppää sisältöön
Media

Uusi seoskasvustotulkinta edistää luomukorvauksen tavoitteita

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 5.4.2023 14.15
Tiedote

Luonnonmukaisen tuotannon korvauksen ehtoja on muutettu CAP-uudistuksen myötä. Korvauksen ehtona on edelleen myyntikasvivelvoite. Sen mukaisesti luomusitoumuksen alasta vähintään 30 prosentilla tulee viljellä kasvia, josta on odotettavissa luomutuotetta markkinoille. Aiemmasta poiketen seoskasvustoista hyväksytään myyntikasveiksi jatkossa vain sellaiset tuleentuneet kasvustot, joiden sadosta eri viljelykasvien siemenet voidaan erotella.

Luonnonmukaisen tuotannon korvauksen ensisijaisena tavoitteena on saattaa markkinoille kuluttajien saataville korkean lisäarvon luomutuotteita ja sitä kautta parantaa ruuantuotannon kestävyyttä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että luomukorvauksen tavoitteena on lisätä luonnonmukaisesti tuotettujen elintarvikkeiden määrää markkinoilla. Luomusitoumuksen tehnyt tila voi tuottaa markkinoille luomuelintarvikkeita joko peltoviljelyn tai luomukotieläintuotannon kautta.

Myyntikasvivelvoite koskee kaikkia luomusitoumuksen tiloja. Luomusitoumuksen tekijä voi vapautua myyntikasvivelvoitteesta tuottamalla vähintään puolella sitoumusalasta rehua luonnonmukaisen tuotannon sitoumuksessa oleville eläimille. Rehua voi tuottaa omille luonnonmukaisen kotieläintuotannon sitoumuksessa oleville eläimille tai pitkäaikaisessa yhteistyössä toisen tilan luomueläimille suoraan tai kaupallisen rehunvälittäjän kautta. Rehualaksi voidaan lukea kaikki tilan rehuksi käytettävät kasvustot mukaan lukien monenlaiset seoskasvustot. Yhteistyöstä on oltava sopimus.

Seoskasvustoja viljellään pääasiassa tuoreena korjattavana, jolloin se käytetään rehuksi.  Vähäisessä määrin seoskasvustoja viljellään siten, että seoksessa olevien kasvien sato korjataan tuleentuneena, kuivataan, erotellaan ja lajiteltu sato myydään. Näin viljeltynä seoskasvustot vastaavat muita myyntikasveiksi luettavia kasveja. Uuden linjauksen mukaan tällaiset seoskasvustot voidaan hyväksyä myyntikasveiksi, jos kasvustot ovat eroteltavissa. Jos kasvustoa ei voida yrityksistä huolimatta korjata tuleentuneena, tuensaajan on pyydettäessä osoitettava paikkaan sidotulla valokuvalla, että tavoitteena on ollut tuleentuneena korjattava kasvusto. 

Tuoreena korjattavia ja säilöttäviä tai viljan seoskasvustoja ei enää hyväksytä myyntikasveiksi. Niiden viljely on kuitenkin sallittua. Näissä tapauksissa katsotaan, että seoskasvustot on tarkoitettu rehuksi ja ne tuottavat luomutuotetta markkinoille vain luomukotieläintuotannon kautta. Myyntikasvivaatimus ja sen poikkeukset luomurehun tuottajille pyrkivät ohjaamaan luomukorvausta niin, että se edistäisi luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden tuottamista.  Muille kuin luomukotieläimille päätyvät luonnonmukaisesti tuotetut rehukasvustot tukisivat epäsuorasti tavanomaista kotieläintuotantoa ja se ei ole toimenpiteen tarkoituksena. Luonnonmukainen pellon hoito edistää esimerkiksi luonnon monimuotoisuutta kaikenlaisilla tiloilla, mutta luomukorvauksen tarkoituksena on ympäristön huomioimisen ohella tuottaa markkinoille myös luomutuotteita.

Lisätietoja Ruokavirastosta: Luonnonmukaisen tuotannon korvaus

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:

Erityisasiantuntija Heini Lehtosalo p. 0295 162 057
Neuvotteleva virkamies Anna Schulman p. 0295 162 199
Sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi
 

CAP27 Ruoka ja maatalous