Hyppää sisältöön
Media

Valtioneuvosto esittää pimeänäkölaitteiden käytön sallimista villisian metsästyksessä

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 15.2.2024 14.10
Tiedote

Metsästyslain muutoksen tavoitteena on tehostaa villisian metsästystä afrikkalaisen sikaruton torjumiseksi.

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen metsästyslain 33 §:n muuttamisesta villisian metsästyksen helpottamiseksi. Lakimuutoksen tavoitteena on tehostaa villisian metsästystä afrikkalaisen sikaruton (ASF) leviämisen estämiseksi.  Taudin pääsy maahan aiheuttaisi merkittäviä taloudellisia seuraamuksia sikataloudelle. Tauti myös rajoittaisi alueellisesti metsästystä ja metsästysmatkailua tai estäisi sen kokonaan.

Eduskuntaan lähtevä muutosesitys sallii käytännössä yöammuntaa varten tarkoitettujen elektronisten tähtäyslaitteiden käytön villisian metsästyksessä ilman poikkeuslupaa. Nykytilanteessa laitteiden käyttö  edellyttää poikkeuslupaa Suomen riistakeskukselta.

Lausuntokierrokselta hallituksen esitysluonnokselle tuli laaja tuki, eikä siihen tehty muutoksia.

Lakimuutos perustuu maa- ja metsätalousministeriön 28.4.2022 asettaman villisikatyöryhmän aiemmin tekemiin linjauksiin villisikakannan pienentämisestä ja metsästyksen tehostamisesta. Keskipitkällä aikavälillä tavoitteena on kannan puolittaminen nykyisestä. Itäisen Uudenmaan ja Kaakkois-Suomen keskittymien ulkopuolella tavoite on, että villisikaa tavataan lähinnä satunnaisesti, eikä tihentymiä tai pysyvää kantaa päästetä muodostumaan.

Luonnonvarakeskuksen (Luke) tuottaman ja julkaiseman kanta-arvion mukaan villisikakanta on edelleen pienentynyt Suomessa. Tammikuussa 2024 kannan keskimääräinen koko oli runsaat 2 000 villisikaa, mikä on noin 1 000 yksilöä pienempi kuin kannan kasvun huippuvuonna 2020. Metsästyksen ohella villisikojen määrän vähenemiseen ovat vaikuttaneet viime vuosien kylmät talvet.
”Metsästäjät tekevät tärkeää työtä pienentäessään villisikakantaa. He vähentävät näin riskiä, että afrikkalainen sikarutto leviäisi Suomeen. Lakimuutoksella haluamme helpottaa metsästäjien työtä ja kannustaa villisian metsästykseen”, maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah sanoo.

Liitteet:
Hallituksen esitys,  lausunnot ja liitteet Hankeikkunnassa 
Luonnonvarakeskuksen (Luke) tuottaman villisian kanta-arvio
Mikä on afrikkalainen sikarutto? (Ruokavirasto.fi)

Lisätiedot:
Vesa Ruusila, villisikatyöryhmän puheenjohtaja, maa- ja metsätalousministeriö, 0295162051, etunimi.sukunimi@gov.fi
Sonja Falk, ministerin erityisavustaja, p. 050 911 4546, etunimi.sukunimi@gov.fi

Eläimet ja kasvit Lainsäädäntö Luonto ja ilmasto Riista Ruoka ja maatalous