Hyppää sisältöön
Media

Vesienpuhdistus ja jätelietteiden käsittely metsäteollisuuden sivuvirroista valmistetulla biohiilellä - PureCar

Toteuttajat

VTT

Hankkeen perustiedot

Tuottamalla merkittävää lisäarvoa sivuvirtojen volyymikäytöstä mahdollistetaan pitkällä aikavälillä kokonaan uusien biotuotteiden kehittäminen, valmistaminen ja myynti.

Samalla tavoitellaan edelläkävijyyttä biotalouden uudelleen strukturoinnissa 

  • kehittämällä uusia prosesseja sivuvirroille ja jätteille/lietteille sekä prosessien teknisen ja taloudellisen potentiaalin arviointi
  • luomalla puitteet uusien start-up yritysten synnylle ja näin edistämällä biotalouden uusiutumista ja lisäarvon tuottoa
  • arvioimalla pyrolyysitervan käyttöä eri loppukäyttötarkoituksiin

Kesto: 1.1.2020 – 31.10.2020 

Rahoitus: 100 000 €

Ota yhteyttä: Tutkimusprofessori Pertti Koukkari, erikoistutkija FT Virpi Siipola, etunimi.sukunimi@vtt.fi

Loppuraportti