Hyppää sisältöön
Media

Vesiosaamisen kasvuun ja kansainvälistymiseen rahoitusta – kestävän kasvun ohjelmasta yhteensä 1,76 milj. euroa kymmenelle vesiosaamisen hankkeelle

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 1.7.2022 12.02
Tiedote

Suomen kestävän kasvun ohjelmaan kuuluvassa haussa on valittu rahoitettavaksi kymmenen kehittämishanketta. Hankkeet tukevat vesiosaamisen kasvua ja kansainvälistymistä vahvistamalla kumppanuuksia ja kokonaistarjoamia, joilla on uutuusarvoa ja kaupallista liikevaihtopotentiaalia kansainvälisestikin.

Maa- ja metsätalousministeriön ja Etelä-Savon ELY-keskuksen yhteistiedote

Etelä-Savon ELY-keskus ja maa- ja metsätalousministeriö järjestivät 8.2.-29.4.2022 avoimen hankehaun vesiosaamisen kehittämishankkeille. Hakemuksia tuli 18, joista kymmentä on päätetty rahoittaa. 

-    Suomessa on vahvaa vesialan osaamista, jolle on kasvava kysyntä maailman vesihaasteiden ratkaisemisessa. Haluamme tukea yrityksiä, vesihuoltolaitoksia ja tutkimuslaitoksia tuottamaan uusia menetelmiä, ratkaisuja ja toimintatapoja kestävään vesitalouteen Suomessa ja kansainvälisesti. Samalla luodaan uutta liiketoimintaa ja kasvua hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitämiseksi, toteaa maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvinen.

Toinen hakukierros on tarkoitus järjestää alkuvuonna 2023 ja silloin haettavana on 1,74 milj. euroa. 
Rahoitettavat hankkeet ovat kehittämishankkeita, jotka kasvattavat suomalaista vesiosaamista, siihen liittyvää liiketoimintaa ja kansainvälistymistä. Hankkeiden arvioinnissa otettiin huomioon myös kumppanuuksien vahvistaminen, ratkaisujen uutuus, monistettavuus ja laajennettavuus sekä kaupallinen potentiaali kansainvälisillä markkinoilla. Lisäksi rahoitettavat hankkeet ovat ei merkittävää haittaa -periaatteen mukaisia eli niillä ei saa olla haitallisia ilmasto- ja ympäristövaikutuksia. 

Rahoitettavat hankkeet

Alva-yhtiöt Oy

“Digitaalisten vesihuoltopalveluiden kansainvälinen konseptointi ja sertifiointi vesijohtoverkoston vuotojen ja veden laadun hallintaan” 

Haminan kaupunki   

”Esikäsittelymenetelmän kehittäminen korkealaatuisen prosessiveden tuottamiseksi merivedestä, "MERIKIRI-hanke" 

Oy Lining Ab

“Lining AQUAVISIO Aluemittausjärjestelmän vientimahdollisuuksien selvitys ja viennin mahdollistaminen Trimblen verkkotietojärjestelmän osana” 

Operon Group Oy 

“OperonWay -tiedonhallintajärjestelmän, seurantasovelluksen sekä MBR-tekoälyalgoritmin pilotointi viiden jätevedenpuhdistamon alueella.” 

Oulun yliopisto

(BioS04 Oy, Aquaminerals Finland Oy, Feasib Oy) 
“Kaivosten passiivisen vedenkäsittelyn uudet materiaalit ja arvoaineiden talteenotto (KaiPa)” 

Satakunnan ammattikorkeakoulu oy, Wander

(Suorahapetus Oy) 
“Vesijärjestelmän biofilmien hallinta hydrodynaamiseen kavitaatioon perustuvalla teknologialla” 

Savonia-ammattikorkeakoulu oy

  • Hämeenlinna-projekti, (Suomen vesifoorumi ry, Lindström Oy, Mecapinta Oy, Biobros Oy, Weefiner Oy): “Innovatiiviset yhdistelmäkäsittelyteknologiat teollisuusvesien käsittelyyn kansainvälisille vesialan markkinoille” 
  • Vihti-projekti (Suomen vesifoorumi ry, Operon Group Oy, Vihdin vesi, Weefiner Oy): “Innovatiiviset yhdistelmäkäsittelyteknologiat typen poiston ja talteenoton tehostamiseksi kylmissä jätevesissä” 

Soficta Oy 

(Keypro Oy)
“Verkoston olosuhdemittaukset ja tiedon jalostaminen verkkotietojärjestelmässä” 

Suomen vesistösäätiö sr 

(Suomen vesifoorumi ry, Pyhäjärvi-instituutti) 
“Kuinka tulla vesivastuulliseksi yritykseksi? P&K -yritysten vesivastuupalvelu 2030 –kehityshanke”

Tarkat tiedot rahoitettavista hankkeista löytyvät liitteestä

Kestävän kasvun ohjelmasta voi lukea lisää valtiovarainministeriön verkkosivuilta

Lisätietoja:

Anitta Sihvonen, Etelä-Savon ELY-keskus
hankepäällikkö
anitta.sihvonen(at)ely-keskus.fi, p. 0295 024 064

Tanja Heikkilä, Etelä-Savon ELY-keskus
vesiliiketoiminnan asiantuntija
tanja.heikkila(at)ely-keskus.fi, p. 0295 024 187

Jertta de Mazières, maa- ja metsätalousministeriö
projektipäällikkö
jertta.demazieres(at)gov.fi, p. 0295 162 113