Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Viime vuoden sika- ja siipikarjatalouden tukitasoja vahvistettiin

Maa- ja metsätalousministeriö
31.3.2016 13.34
Tiedote

Hallitus päätti tänään tuotannosta irrotetun sika- ja siipikarjatalouden tuen lopullisista tukitasoista vuodelle 2015. Tukea voidaan korottaa aiemmin säädetystä tasosta, koska tuotannosta irrotettuun tukeen oikeutettuja yksiköitä oli vuonna 2015 jonkin verran ennakkoon arvioitua vähemmän. Tuotannosta irrotettua tukea maksetaan sika- ja siipikarjatalouden viitemäärien perusteella, jotka vahvistettiin tilakohtaisesti vuonna 2009. Näiden viitemäärien yksiköiden kokonaismäärä vähenee asteittain tilojen rakennekehityksen ja tuotantosuunnan muutosten myötä.

Etelä-Suomen uudeksi tukitasoksi vahvistettiin 80 euroa viitemäärän yksikköä kohti. Tukea korotetaan myös pohjoisen tuen alueella, missä tuelle asetettiin alueellisen tasapainon vuoksi 200 yksikön tilakohtainen raja vuonna 2009. Tämän rajan ylittävien yksiköiden vuoden 2015 lopullinen tukitaso on korotuksen jälkeen alueesta riippuen 83–114 euroa, joka laskennallisesti vastaa Etelä-Suomessa maksettavaa tukitasoa. Tilakohtaisen rajan alle jäävien yksikköjen tuki säilyy aiemmin säädetyllä tasolla eli 167–230 eurossa yksikköä kohti.

Nyt vahvistettujen muutosten jälkeen vuodelta 2015 sika- ja siipikarjataloudelle maksettava tuotannosta irrotettu tuki on pohjoisen tuen alueella yhteensä 18,5 miljoonaa euroa ja Etelä-Suomessa 15,9 miljoonaa euroa. Tällöin tukikohteisiin varattu määräraha käytetään mahdollisimman täysimääräisesti ja tasapainoisesti.

Vuodelta 2015 päätettiin maksaa myös sokerijuurikkaan kuljetustukea, jolla turvataan sokerijuurikkaan tuotannon kannattavuusedellytykset sekä Suomen ainoan sokeritehtaan raaka-aineen saanti. Sokerijuurikkaan kuljetustuki myönnetään viljelijälle, joka on viljellyt sokerijuurikasta kasvukaudella 2015. Tukea maksetaan maatalousalan vähämerkityksisenä ns. de minimis -tukena viljelysopimuksen kiintiösokerimäärän ja kuljetusmatkan perusteella noin 0,70 miljoonaa euroa.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
maatalousekonomisti Pekka Pihamaa, p. 0295 16 2289
maatalousylitarkastaja Mika Survonen, p. 0295 16 2215
vanhempi hallitussihteeri Juha Vanhatalo, p. 0295 16 2347
[email protected]

Ruoka ja maatalous Valtioneuvoston päätös