Hyppää sisältöön
Media

Vuoden 2018 EU-palkkioiden ja pohjoisen tuen korotukset vahvistettiin – joulukuun tukimaksuihin lisäystä yhteensä 20 miljoonaa euroa

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 5.12.2018 11.29
Tiedote

Hallitus vahvisti tänään 5.12. joulukuussa maksettavat EU:n suorat tuet ja kansallisen pohjoisen tuen korotukset. Viime kesän kuivuuden ja pidempään jatkuneiden kannattavuusongelmien vuoksi EU:n kokonaan maksamien lypsylehmä- ja nautapalkkioiden joulukuun maksuerä on tänä vuonna noin 13 miljoonaa euroa aiemmin suunniteltua suurempi. Tästä Etelä-Suomen AB-tukialueelle kohdistuva osuus on noin 2/3.

Lisäksi osana hallituksen aiemmin päättämää kansallista kriisipakettia korotetaan joulukuussa maksettavaa maidon pohjoista tukea, täydennetään pohjoisen kotieläintuen ennakkomaksuja kuluvalta vuodelta ja kevätvehnälle maksetaan pohjoista hehtaaritukea. Näillä muutoksilla pohjoista tukea täydennetään yhteensä 7,5 miljoonalla eurolla. Muiden kriisitoimenpiteiden lisäksi nyt vahvistetuilla tukimuutoksilla helpotetaan maatilojen vaikeaa maksuvalmiustilannetta.

Joulukuussa maksettavat EU:n suorat tuet

Viljelijöille ennen joulua maksettava EU:n suorien tukien määrä on yhteensä lähes 480 miljoonaa euroa.  Tästä suurin osa on tukioikeuksien ja pinta-alan perusteella maksettavaa perustukea. Lisäksi EU:n kokonaan rahoittamassa suorien tukien järjestelmässä tiloille maksetaan viherryttämistukea, nuorten viljelijöiden tukea ja tuotantosidonnaista tukea.

Tuotantosidonnaisen EU-tuen enimmäismäärä on noin 102 miljoonaa euroa, josta nautaeläinpalkkioiden määrä on noin 86 miljoonaa euroa. Tästä noin 2/3 kohdistuu Etelä-Suomen AB-tukialueelle, jossa lypsylehmille ja muille naudoille maksetaan ainoastaan EU-nautaeläinpalkkioita. Näitä palkkioita maksetaan ensimmäisessä erässä joulukuussa tänä vuonna 70 prosentin sijasta poikkeuksellisesti noin 85 prosenttia, erityisesti viime kesän kuivuuden aiheuttamien maksuvalmiusongelmien vuoksi.

Koska 1.1. - 15.9.2018 välisenä aikana tilalla palkkiokelpoisina olleille nautaeläimille maksetaan ensimmäinen maksuerä poikkeuksellisen korkeana, voi joillekin tuenhakijoille aiheutua tämän vuoksi takaisinperintää loppuerän maksun yhteydessä ensi kesäkuussa. Tällaisia viljelijöitä ovat esimerkiksi loppuvuoden kuluessa eläinten pidon lopettaneet tai merkittävästi eläimiään vähentäneet. EU-eläinpalkkioista teurashiehojen palkkio sekä lammas- ja vuohipalkkiot vahvistetaan ja maksetaan kokonaisuudessaan yhdessä erässä ensi kesäkuussa.

EU:n suorien tukien tukitasoja tarkennetaan vielä toisessa maksuerässä ensi keväänä. EU-nautapalkkioiden toisen maksuerän määrä tulee olemaan aiemmin suunniteltua pienempi, koska nyt vahvistettu noin 13 miljoonaa euroa maksetaan etupainotteisesti jo ensimmäisessä erässä. Perustuen suuruus muodostuu tukioikeuden arvosta ja mahdollisesta tilakohtaisesta historialliseen sokerijuurikkaan tuotantoon perustuvasta lisäosasta. Sokerilisäosaa maksetaan vielä tämän vuoden ajan. Tukioikeuksien arvot sekä eläin- ja pinta-alakohtaiset tukitasot määritellään lopullisten tukikelpoisten eläin- ja pinta-alatietojen tarkennuttua aina niin, että tukien määrärahoja ei jäisi käyttämättä, eikä säädettyjä enimmäismäärärahoja toisaalta ylitettäisi.

Vuodelta 2018 maksettavan pohjoisen tuen muutokset

Kasvukauden 2018 poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi hallitus päätti viime elokuun budjettiriihessä kohdistaa kansallista lisärahoitusta maataloudelle yhteensä 30 miljoonaa euroa. Nyt vahvistetuilla muutoksilla pohjoista tukea korotetaan yhteensä 7,5 miljoonalla eurolla. Loput lisärahoituksesta on tarkoitus maksaa mahdollisimman nopealla aikataululla vuoden 2019 alkupuolella. Kuivuudesta erityisesti kärsineelle Etelä-Suomen AB-tukialueelle kohdistetaan 20 miljoonaa euroa ja lopuilla 2,5 miljoonalla eurolla täydennetään vuoden 2019 pohjoista tukea, ja hallitus päättää näiden tukikohteiden yksityiskohdista vielä erikseen myöhemmin.

Tänään vahvistetulla muutoksella marraskuussa tuotetun maidon joulukuussa maksettavaa litrakohtaista pohjoista tukea korotetaan. Myös eläinyksikkökohtaisia tukia (emolehmät, sonnit, uuhet ja kutut) sekä teurashiehojen tukea päätettiin nostaa, ja sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotetun tuen tukitasoa korotetaan. Nämä eläintuet on tarkoitus maksaa tiloille viime huhtikuussa maksettujen tukiennakkojen täydennyksenä vielä ennen joulua. Kotieläintaloudelle maksettavaa pohjoista tukea korotetaan yhteensä noin 6,5 miljoonalla eurolla.

Pohjoiseen hehtaaritukeen lisättiin tukialueilla C1-C2P tukikelpoiseksi kasviksi kevätvehnä, joka on erityisesti kärsinyt kasvukauden 2018 sääolosuhteista. Kevätvehnälle tukea maksetaan 40 euroa hehtaarilta, ja tukimenekin arvioidaan olevan yhteensä noin miljoonaa euroa.  Pohjoisesta hehtaarituesta kevätvehnälle toteutetaan mahdollisimman yksinkertainen erillinen haku ja tuki maksetaan keväällä 2019.

Nyt vahvistetut EU:n suorien tukien ja pohjoisen tuen tukitasot vuodelta 2018

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:

EU:n suorat tuet:
erityisasiantuntija Auli Nurmi, p. 0295 16 2304 (peltokasvipalkkio ja eläinpalkkiot)
erityisasiantuntija Pirjo Kuusela, p. 0295 16 2138 (perustuki)
neuvotteleva virkamies Suvi Ruuska, p. 0295 16 2248

Pohjoinen tuki:
erityisasiantuntija Pekka Pihamaa, p. 0295 16 2289
neuvotteleva virkamies Juha Vanhatalo, p. 0295 16 2347