Maa- ja metsätalousministeriön blogi

Sivut, joissa tagi ojitus .

Yhteistyössä metsätalouden vesistövaikutusten hillintään

Useat viimeaikaiset tutkimukset ja selvitykset ovat vahvistaneet, että suometsien hoito ja käyttö aiheuttavat suurimman osan metsätalouden...

Kuivatuksen mallimaasta vesienhallinnan edelläkävijäksi

Viime vuosien vaihtelevat sää- ja vesitilanteet antavat osviittaa siitä, miten ympäristömme on muuttumassa ja millaisiin ilmiöihin on sopeuduttava niin maa-...