EU ja kansainväliset asiat

Euroopan unionissa tehtävät päätökset määrittelevät maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla politiikan keskeisen sisällön. Lisäksi maa- ja metsätalousministeriöllä on laajat kansainväliset suhteet ja yhteistyötä kymmenien valtioiden ja lukuisten järjestöjen kanssa.