Ajankohtaista Hiilestä kiinni -toimenpidekokonaisuudessa

 

Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman valmistelu käynnistyy – MMM asetti ehdotusta valmistelevan työryhmän

Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) laatii kuluvan vuoden loppuun mennessä kokonaisvaltaisen maa- ja metsätaloutta ja muuta maankäyttöä koskevan ilmastosuunnitelman, josta tulee osa uuden ilmastolain mukaista suunnittelujärjestelmää. Ehdotuksen suunnitelmaksi laatii MMM:n 16.2.2021 asettama poikkihallinnollinen virkamiestyöryhmä. Valtioneuvoston on tarkoitus hyväksyä asiaa koskeva selonteko alkuvuodesta 2022.

Lue lisää MMM:n tiedotteesta

Joutoalueiden metsitystuen haku avautui

Joutokäytössä olevien, puuttomien alueiden metsittäminen on yksi keino lisätä hiilensidontaa ja vähentää maankäyttösektorin kasvihuonekaasupäästöjä Suomessa. Joutoalueiden metsittämistä koskeva uusi tukijärjestelmä tuli voimaan vuoden 2021 alusta. Tukea voi hakea Suomen metsäkeskuksesta 1.3.2021 alkaen. Alkuvaiheessa hakemuksia voi toimittaa Metsäkeskukseen lomakkeella. Hakemukset kannattaa jättää kuitenkin ensisijaisesti sähköisen hakupalvelun kautta, joka avautuu 23.3.2021. Metsityksen voi aloittaa heti tukipäätöksen jälkeen.

Lue lisää metsitystuesta Avautuu uudessa välilehdessä ja tuen hakemisesta Metsäkeskuksen sivuiltaAvautuu uudessa välilehdessä

Tilaa Hiilestä kiinni -ilmastotoimenpidekokonaisuuden uutiskirje

Liity postituslistalle ja saat ajankohtaiset kuulumiset suoraan sähköpostiisi!

Tilaa uutiskirje osoitteessa https://uutiskirje.mmm.fi

Lue tuorein uutiskirje täältä

Hiilikompensaatiojärjestelmien selkeyttä ja läpinäkyvyyttä tulisi selvityksen mukaan lisätä

Suomessakin on jo joukko yrityksiä, jotka tuottavat maa- ja metsätalouden ja muun maankäytön ilmastotoimiin perustuvia kaupallisia päästökompensaatiopalveluja. Kattavaa yleiskuvaa kotimaisesta tarjonnasta ja markkinoista ei kuitenkaan tähän asti ole ollut olemassa. Tätä tietoaukkoa paikkaa maa- ja metsätalousministeriön tilaama ja Gaia Consulting Oy:n ja Pellervon taloustutkimuksen (PTT) tuottama selvitys, jossa otetaan kantaa myös hyvän kompensaation kriteereihin.

Lue lisää: MMM:n tiedote 28.1.2021

Hiilestä kiinni -kehittämishankehaku avoinna 25.1.-28.2.
 

Maa- ja metsätalousministeriö on avannut Hiilestä kiinni -kehittämishankehaun 1. rahoituskierroksen, jossa haetaan maa- ja metsätalouden ilmastotoimia ja muutokseen sopeutumista edistäviä käytännönläheisiä hankkeita, jotka hyödyntävät jo olemassa olevaa tutkimustietoa ja kokemuksia ja jalkauttavat parhaita käytäntöjä kentälle.

Lue lisää Avoimet haut -sivulta

 

Puulle etsitään uusia ideoita siltaratkaisuissa - ideakilpailu käynnistyy helmikuussa

Suomessa voitaisiin käyttää huomattavasti nykyistä enemmän puuta silloissa ja muussa liikenneinfrastruktuurissa. Yhtenä osana alan kehittämistä etsitään puulle uusia käyttökohteita silloissa ja niihin liittyvissä rakenteissa.

Helmikuussa 2021 käynnistyy osana Yksityisteiden puuinfra-hanketta ideakilpailu. Kilpailuun voi esittää kilpailutyönä kokonaan uuden siltaratkaisun tai toimintatavan, jolla vanhoja puisia tyyppisiltoja voidaan korjata olemassa olevia rakenteita hyödyntäen tai muun innovaation puun käytön lisäämiseksi silloissa, esimerkiksi hybridirakenteen tai puisen kaideratkaisun. Kilpailutyöt tulee jättää 21.5.2021 mennessä. Lisätietoa ideakilpailusta ja kilpailumateriaali löytyy Suomen tieyhdistyksen sivuilta.

 

Metsitystukea koskeva valtioneuvoston asetus vahvistettiin 21.1.

Laki metsityksen määräaikaisesta tukemisesta tuli voimaan vuoden 2021 alusta. Metsitystukea myönnetään yksityisille maanomistajille niin sanottujen joutoalueiden, kuten viljelyn ulkopuolelle jääneiden peltolohkojen ja turvetuotannosta vapautuneiden suonpohjien metsittämiseen. Tukea joutoalueiden metsittämiseen voi hakea metsäkeskuksesta maaliskuusta alkaen. Tukea koskevat tarkemmat ehdot ja tukitasot vahvistettiin 21.1.2021. Lue lisää Joutoalueiden metsitystuki -sivulta

 

Hiilestä kiinni -tutkimus- ja innovaatio-ohjelmaan etsitään ohjelmapäälikköä

Maa- ja metsätalousministeriössä on haettavana ohjelmapäällikön määräaikainen virkasuhde ajalle 1.3.2021-30.6.2024

Ohjelmapäällikön tehtävänä on johtaa ja koordinoida maa- ja metsätalousministeriön Hiilestä kiinni tutkimus- ja innovaatio-ohjelmaa. https://mmm.fi/-/hiilesta-kiinni-tutkimus-ja-innovaatio-ohjelma-tukee-ilmastokestavien-maankayttoratkaisujen-tuottamista-mittava-rahoitushaku-nyt-avoinna-1. Tehtäväalue kattaa laajan tutkimusohjelman johtamisen, tutkimushankkeiden fasilitoinnin ja tulosten käytäntöön viemisen. Ohjelmapäällikön tehtävänä on varmistaa, että päätöksenteon tueksi saadaan tutkimustietoon perustuvia ratkaisuehdotuksia ja osallistua aktiivisesti aihepiiristä käytävään yhteiskunnalliseen keskusteluun sekä maankäyttösektorin toimenpidekokonaisuuden projektiryhmän työhön. Ohjelmapäällikkö vastaa ohjelman väli- ja loppuraportoinnista sekä ohjelman arvioinnin järjestämisestä. Tehtäviin kuuluu myös ministeriön edustaminen EU:n maaperätutkimukseen liittyvissä työryhmissä.

Lisätietoja: Valtiolle.fi

--------------------------------

Hiilestä kiinni -kehittämishankehaku avautuu tammikuussa − tule webinaariin kuulemaan lisää

Webinaarissa perjantaina 29.1.2021 klo 9.00-11.00 tietoa Hiilestä kiinni -kehittämishankehausta ja speed dating -verkostoituminen.

Tilaisuudessa on mahdollisuus tutustua hankehaun teemoihin ja hakuprosessiin sekä luoda uusia yhteyksiä alan osaajiin. Webinaarin tavoitteena on tukea hankehakuun osallistumista ja maankäyttösektorin toimijoiden verkostoitumista.

Hiilestä kiinni -kehittämishankehaussa haetaan toteuttajia käytännönläheisille, tutkimustietoa käytäntöön soveltaville hankkeille, joilla edistetään ilmastokestävää maa- ja metsätaloutta, monitavoitteisten kosteikkojen perustamista sekä maa- ja metsätalouden sopeutumista ilmastonmuutokseen. Hankehaku on osa keväällä 2020 käynnistettyä maa- ja metsätalouden ja muun maankäytön ilmastotoimien kokonaisuutta. Toivomme mukaan laajasti alan kehittäjiä ja käytännön toimijoita sekä sidosryhmiä nappaamaan kanssamme yhdessä #hiilestäkiinni.

Lisätietoja webinaarista sekä ilmoittautumislinkki

----------------------------------------

Valtioneuvoston asetus maankäyttösektorin ilmastotoimenpiteisiin myönnettävästä avustuksesta ja määrärahasta

Valtioneuvosto antoi 7.1.2021 asetuksen maankäyttösektorin ilmastotoimenpiteisiin myönnettävästä avustuksesta ja määrärahasta. Maa- ja metsätaloutta ja maankäytön muutoksia koskevia ilmastotoimia voidaan asetuksen myötä tukea entistä vahvemmin monipuolisella hanketoiminnalla. Asetus vuosina 2020−2025 maankäyttösektorin ilmastotoimenpiteisiin myönnettävästä avustuksesta ja tähän tarkoitukseen osoitetusta määrärahasta astuu voimaan 13.1.2021.

Lue lisää: MMM:n tiedote 7.1.2021

-------------------------------------

Kooste vuodesta 2020: Joulutervehdys sidosryhmille 21.12.2020 


--------------------------------------------

Laki metsityksen tukemisesta voimaan vuoden 2021 alusta

Lue lisää: MMM:n tiedote 17.12.2020

-------------------------------------------------

Hiilestä kiinni -tutkimus- ja innovaatio-ohjelman usein kysytyt kysymykset 17.11.2020

Katso tästä UKK

-------------------------------------------------

Hiilestä kiinni -tutkimus- ja innovaatio-ohjelma on avattu 9.11.2020

Haku on avoinna 21.12. klo 16.15 saakka.

Lisätiedot ja hakuohjeet

--------------------------------------------------

Maankäyttösektorin ilmastotoimenpiteitä koskeva asetusehdotus lausunnoilla 16.10.2020-11.11.2020

Maankäyttösektorin ilmastotoimenpiteisiin liittyvä asetusehdotus määrittelee säädöspohjan ilmastotoimenpiteiden toteuttamiseen osoitetun määrärahan käytölle. Määrärahalla rahoitettaisiin hankkeita ja toimenpiteitä, joilla vähennetään kasvihuonekaasupäästöjä maa- ja metsätaloudessa sekä muussa maankäytössä, ylläpidetään ja vahvistetaan hiilinieluja ja -varastoja, edistetään maa- ja metsätalouden ja muun maankäytön sopeutumista ilmastonmuutokseen ja edistetään tutkimus- ja muun tiedon käyttöä päätöksenteossa ja käytännön toiminnassa.

Lue lisää: MMM tiedote 16.10.2020 Maankäyttösektorin ilmastotoimenpiteitä koskeva asetusehdotus lausunnoille

---------------------------------------------------

9.11.2020 järjestetyn Hiilestä kiinni -tutkimus- ja innovaatio-ohjelman julkistuswebinaarin ohjelma ja materiaali

Klo 12:15  Sisäänkirjautuminen tilaisuuteen, mahdollisuus testata tekniikkaa​

klo 12:30   Tilaisuuden avaus, kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio, ​maa- ja metsätalousministeriö​

Videotervehdys, maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä​

Hiilestä kiinni -tutkimus- ja innovaatio-ohjelman esittely, ​tutkimusohjelmapäällikkö Johanna Kohl, ​
maa- ja metsätalousministeriö​

Askeleet onnistuneeseen hakemukseen, ​Johanna Kohl ja Elina Nikkola, ​maa- ja metsätalousministeriö​

klo 13.45   Hiilestä kiinni speed dating – verkostoidu ja löydä itsellesi kumppani!​

Yhteinen lopetus​

klo 14:45   Tilaisuus päättyy​

Esitysmateriaali

-------------------------------------------------------

Maankäyttösektorin ilmastoratkaisut -webinaari 11.6.2020

Mikä on metsien käytön rooli hiilineutraaliustavoitteen saavuttamisessa? Kuinka Suomi hillitsee maankäytön muutoksen ilmastovaikutuksia? Miten maatalouden ja turvemaiden ilmastopäästöjä saadaan vähennettyä?

Suomi on sitoutunut saavuttamaan hiilineutraaliuden vuoteen 2035 mennessä. Maankäyttösektori sitoo merkittävän määrän Suomen kasvihuonekaasupäästöistä ja tarjoaa uusiutuvat vaihtoehdot uusiutumattomille raaka-aineille ja fossiiliselle energialle. Maankäyttösektorin nielujen suuruus on vuositasolla 20-50 prosenttia Suomen kasvihuonekaasupäästöistä. Vuosina 2020-2023 käynnistettävien maankäyttösektorin toimenpiteiden avulla sektorilla edistetään toimenpiteitä, joilla ylläpidetään ja vahvistetaan maankäyttösektorin hiilinielua ja varastoja sekä vähennetään maankäyttösektorin päästöjä.

Webinaari järjestettiin 11.6.2020 klo 13.00- 15.00.

Tilaisuuden taltiointi on katsottavissa osoitteessa www.mmm.fi/verkkolahetykset

Tilaisuuden esitykset:

Esitys 1: Maankäyttösektorin ilmastoratkaisuilla kohti vuotta 2035 - osastopäällikkö Tuula Packalen, MMM

Esitys 2: Tutkimus vauhdittamassa maankäyttösektorin ilmastoratkaisuja - tutkimusohjelmapäällikkö Johanna Kohl, MMM

Esitys 3: Hiilineutraali maitoketju: toimenpiteet maankäyttösektorilla - Juha Nousiainen, Valio

Esitys 4: Viljelijän näkökulma ilmastokestävään maatalouteen - maatalousyrittäjä Tony Hydén, Lapinjärven Farmarit -osuuskunta

Esitys 5: Metsähallituksen ilmasto-ohjelma - viestintäjohtaja Terhi Koipijärvi, Metsähallitus 

Menti-kyselyiden tuloksia kick off -webinaarista: