Kansallinen vesihuoltouudistus

Kansallisella vesihuoltouudistuksella etsitään ratkaisuja Suomen vesihuollon uudistamiseen ja toimintaympäristön muutosten ennakointiin. Tavoitteena on varmistaa kaikille vesihuoltolaitosten asiakkaille turvallinen ja laadukas vesihuolto. Samanaikaisesti tavoitteena on ottaa harppauksia kohti Suomen vesihuoltolaitosten ilmastoneutraaliutta ja resurssiviisautta hyödyntäen uuteen teknologiaan ja kiertotalouteen perustuvia ratkaisuja.

Kansallisen vesihuoltouudistuksen toteuttamiseksi laaditaan ohjelma 31.10.2020 mennessä. Ohjelman valmistelua ohjaa johtoryhmä ja sitä valmistelee visioryhmä, jotka maa- ja metsätalousministeriö on nimittänyt. Ensimmäisinä valmisteluhankkeena on käynnistetty vesihuoltolainsäädännön toimivuuden arviointi sekä selvitys vesihuoltolaitosten talouden ja toiminnan valvonnasta eräissä Euroopan maissa.

Hankkeen toimikausi on 16.1.2020 – 31.12.2022.

Lisätietoja

Minna Hanski, vesihallintoneuvos 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Luonnonvara- ja vesitalousyksikkö 0295162360