Hyppää sisältöön

Metsäneuvosto

MMM023:00/2015 Kehittäminen

Metsäneuvosto toimii maa- ja metsätalousministeriön tukena laajakantoisissa ja periaatteellisesti
tärkeissä metsäpoliittisissa kysymyksissä. Samalla metsäneuvosto toimii yhteistyöfoorumina metsiin liittyvän julkisen hallinnon ja yksityisen sektorin välillä.

Metsäneuvosto seuraa ja edistää Kansallinen metsästrategia 2025:n (KMS 2025) toteuttamista
ja tekee ehdotuksia ohjelman kehittämiseksi taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti tasapainoisena kokonaisuutena.

Valtioneuvoston 12.2.2015 hyväksymän KMS 2025:n toimeenpanon edistäminen tulee olemaan uuden metsäneuvoston tärkein tehtävä.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero MMM023:00/2015

Asettaja maa- ja metsätalousministeriö

Toimikausi/aikataulu 13.8.2015 – 30.6.2019

Asettamispäivä 13.8.2015

Yhteyshenkilö
Katja Matveinen, erityisasiantuntija
puh. 0295162287

Tiivistelmä

Metsäneuvosto toimii maa- ja metsätalousministeriön tukena laajakantoisissa ja periaatteellisesti
tärkeissä metsäpoliittisissa kysymyksissä. Samalla metsäneuvosto toimii yhteistyöfoorumina metsiin liittyvän julkisen hallinnon ja yksityisen sektorin välillä.

Metsäneuvosto seuraa ja edistää Kansallinen metsästrategia 2025:n (KMS 2025) toteuttamista
ja tekee ehdotuksia ohjelman kehittämiseksi taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti tasapainoisena kokonaisuutena.

Valtioneuvoston 12.2.2015 hyväksymän KMS 2025:n toimeenpanon edistäminen tulee olemaan uuden metsäneuvoston tärkein tehtävä.

Lisätietoja