Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Metsäneuvosto

MMM010:00/2019 Toimielin

Metsäneuvosto toimii maa- ja metsätalousministeriön tukena laajakantoisissa ja periaatteellisesti tärkeissä metsäpoliittisissa kysymyksissä. Samalla metsäneuvosto toimii yhteistyöfoorumina metsiin liittyvän julkisen hallinnon ja yksityisen sektorin välillä.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero MMM010:00/2019

Asettaja maa- ja metsätalousministeriö

Toimikausi/aikataulu 15.8.2019 – 30.6.2023

Asettamispäivä 15.8.2019

Toimielimen tyyppi Neuvosto

Yhteyshenkilö
Katja Matveinen, erityisasiantuntija

Tavoitteet ja tuotokset

Metsäneuvosto seuraa ja edistää Kansallinen metsästrategia 2025:n (KMS 2025) toteuttamista ja tekee ehdotuksia ohjelman kehittämiseksi taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti tasapainoisena kokonaisuutena.

Valtioneuvoston 21.2.2019 hyväksymän KMS 2025:n toimeenpanon edistäminen tulee olemaan uuden metsäneuvoston tärkein tehtävä.

Tiivistelmä

Metsäneuvosto toimii maa- ja metsätalousministeriön tukena laajakantoisissa ja periaatteellisesti tärkeissä metsäpoliittisissa kysymyksissä. Samalla metsäneuvosto toimii yhteistyöfoorumina metsiin liittyvän julkisen hallinnon ja yksityisen sektorin välillä.

Lisätietoja