C - Eläinlääkärinammatin harjoittaminen, palkkiot ja korvaukset

1. Laki eläinlääkärinammatin harjoittamisesta 29/2000, C 1:1 410/2002, C 1:2 301/2006, C 1:3 1094/2007, C 1:4 1484/2009, C 1:5 1087/2010, C 1:6 1499/2015

2. -

3. Asetus eläinlääkärin erikoistumisesta 827/85, C 3:1 513/92

4. Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinlääketieteen opiskelijan väliaikaisen ammatinharjoittamisoikeuden saavuttamisen edellytyksenä olevista opintosuorituksista, MMMa 19/15

5. Valtioneuvoston asetus erikoiseläinlääkärin tutkinnosta ja oikeudesta toimia erikoiseläinlääkärinä VNa 275/2000, C 5:1 VNa 400/2006

6. Euroopan talousalueen ulkopuolisissa valtioissa eläinlääketieteellisen tutkinnon suorittaneen eläinlääkärin laillistamiselle asetettavat vaatimukset MMMa 235/2003
C 6:1 MMMa 349/2006, C 6:2 MMMa 260/2012, C 6:3 MMMa 352/2016C 6:4 MMMa 52/2020


7. Eläinlääkärinä toimiminen Euroopan talousalueella hankitun ammattipätevyyden perusteella MMMa 12/EEO/2007

8. Potilasasiakirjojen laatiminen ja säilyttäminen MMMa 6/EEO/2000

9. -

17. -


18. Valtioneuvoston asetus eläinlääkäreiden toimituspalkkioista VNa 1234/2001, C 18:1 VNa 811/2003

19. -