C - Eläinlääkärinammatin harjoittaminen, eläinlääkintähuolto

1. Laki eläinlääkärinammatin harjoittamisesta 29/2000, C 1:1 410/2002, C 1:2 301/2006, C 1:3 1094/2007, C 1:4 1484/2009, C 1:5 1087/2010, C 1:6 972/2015, C 1:7 1499/2015, C 1:8 75/2019, C 1:9 1112/2019, C 1:10 1416/2019, C 1:11 29/2021, C 1:12 17/2022, C 1:13 281/2023, C 1:14 286/2023 (Ei vielä voimassa, lain voimaantulosta säädetään asetuksella.)

2. Maa- ja metsätalousministeriön asetus erikoiseläinlääkärikoulutuksesta 351/2023

3. -

4. Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinlääketieteen opiskelijan väliaikaisen ammatinharjoittamisoikeuden saavuttamisen edellytyksenä olevista opintosuorituksista, MMMa 19/15

5. -

6. Euroopan talousalueen ulkopuolisissa valtioissa eläinlääketieteellisen tutkinnon suorittaneen eläinlääkärin laillistamiselle asetettavat vaatimukset MMMa 235/2003
C 6:1 MMMa 349/2006, C 6:2 MMMa 260/2012, C 6:3 MMMa 352/2016C 6:4 MMMa 52/2020


7. Eläinlääkärinä toimiminen Euroopan talousalueella hankitun ammattipätevyyden perusteella MMMa 12/EEO/2007

8. Potilasasiakirjojen laatiminen ja säilyttäminen MMMa 6/EEO/2000

9. -

17. -


18. -
​​​​​​​
20. Eläinlääkintähuoltolaki 765/2009, muutokset 1596/2009, 353/2011, 880/2011, 198/2013

21. Eläinlääkintähuoltoasetus 1031/2009, muutos VNa 971/2011

22. Eläinlääkintähuoltolaki 285/2023 (Ei vielä voimassa, lain voimaantulosta säädetään asetuksella.)

Aiempi lainsäädäntö

Asetus eläinlääkärin erikoistumisesta 827/85, C 3:1 513/92

Valtioneuvoston asetus erikoiseläinlääkärin tutkinnosta ja oikeudesta toimia erikoiseläinlääkärinä VNa 275/2000, C 5:1 VNa 400/2006