L - Muu elintarvikelainsäädäntö

 

1. Elintarvikelaki 23/2006, L 1:1 989/2007, L 1:2 1137/2008, L 1:3 130/2009, L 1:4 411/2009, L 1:5 1495/2009, L 1:6 1724/2009, L 1:7 643/2010, L 1:8 352/2011, L 1:9 365/2013, L 1:10 503/2014, L 1:11 1153/2016, L 1:12 1239/2016, L 1:13 128/2017

2. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002 (konsolidoitu 1.7.2018), elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä, L 2:1 1642/2003

3. Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 931/2011 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 178/2002 eläinperäisille elintarvikkeille asetetuista jäljitettävyysvaatimuksista

4. -

5. Valtioneuvoston asetus elintarvikevalvonnasta VNa 420/2011

6. -

29. -

30. Elintarvikkeen käsittely ionisoivalla säteilyllä KTMa 852/2000

31. Komission päätös 2002/840/EY (konsolidoitu 24.5.2012) elintarvikkeita ionisoivalla säteilyllä käsittelevien, kolmansissa maissa sijaitsevien hyväksyttyjen laitosten luettelon vahvistamisesta, muutokset 2004/691/EY, 2007/802/EY, 2010/172/EU ja 2012/277/EU

32. -

33. -

34. -

35. Lisäainesäädökset

36. Aromilainsäädäntö

37. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1331/2008 elintarvikelisäaineiden, elintarvike-entsyymien ja elintarvikearomien yhtenäisestä hyväksymismenettelystä

38. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1332/2008 elintarvike-entsyymeistä sekä neuvoston direktiivin 83/417/ETY, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1493/1999, direktiivin 2000/13/EY, neuvoston direktiivin 2001/112/EY ja asetuksen (EY) N:o 258/97 muuttamisesta

39. Valmistuksen apuaineet elintarvikkeissa MMMa 1020/2011

40. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1925/2006 (konsolidoitu 5.12.2011) vitamiinien, kivennäisaineiden ja eräiden muiden aineiden lisäämisestä elintarvikkeisiin

41. KTMa 726/2007 vitamiinien, kivennäisaineiden ja eräiden muiden aineiden lisäämisestä elintarvikkeisiin annetun EPNAs (EY) N:o 1925/2006 (konsolidoitu 5.12.2011) voimaantulon edellyttämistä kansallisista järjestelyistä

42. -

43. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 258/97 (konsolidoitu 7.8.2009) uuselintarvikkeista ja elintarvikkeiden uusista ainesosista

44. Komission asetus (EY) N:o 1852/2001 yksityiskohtaisista säännöistä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 258/97 (konsolidoitu 7.8.2009) mukaisesti annettujen tietojen julkistamisesta ja suojaamisesta

45. Uuselintarvikkeista ja elintarvikkeiden uusista ainesosista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 258/97 (konsolidoitu 7.8.2009), kansalliset järjestelyt MMMa 149/2012

46. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1829/2003 (konsolidoitu 10.4.2008) muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista

47. Muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 (konsolidoitu 10.4.2008) voimaantulon edellyttämät kansalliset järjestelyt VNA 910/2004, VNA 135/2008

48. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1830/2003 (konsolidoitu 11.12.2008) muuntogeenisten organismien jäljitettävyydestä ja merkitsemisestä ja muuntogeenisistä organismeista valmistettujen elintarvikkeiden ja rehujen jäljitettävyydestä sekä direktiivin 2001/18/EY muuttamisesta

49. -

50. Maa- ja metsätalousministeriön asetus pakasteista, MMMa 818/2012, L 50:1 MMMa 275/2016 (muistio 8.4.2016)

51. Komission asetus (EY) N:o 37/2005 pakastettujen elintarvikkeiden lämpötilojen seurannasta kuljetuksen, välivarastoinnin ja varastoinnin aikana

52. -

53. -

54. -

55. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1924/2006 (konsolidoitu 29.11.2012) elintarvikkeita koskevista ravitsemus- ja terveysväitteistä

56. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus elintarviketietojen antamisesta kuluttajille (EU) N:o 1169/2011

57. Maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarviketietojen antamisesta kuluttajille MMMa 834/2014 (muistio 14.10.2014) L 57.1 MMMa 1042/2016 (muistio 1.12.2016).

58. Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden elintarvikkeiden ilmoittamisesta voimakassuolaiseksi MMMa 1010/2014 (muistio 26.11.2014)

59. Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden elintarvikkeiden alkuperämaan ilmoittamisesta  MMMa 218/2017 (muistio REV 29.5.2019) L 59.1 MMMa 685/2019 (muistio 17.5.2019)

60. Elintarvikekontaktimateriaalit (29.10.2018)

61. Maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarviketietojen antamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön muuttamisesta 154/2019 (muistio REV 25.3.2019

64. -

65. Torjunta-ainesäädökset (28.2.2014)

66. -

69. -


70. Vierasainesäädökset (29.10.2018)

71. -

74. -


76. Eräiden biologisten epäpuhtauksien enimmäismäärät elintarvikkeissa KTM ohje 135/1996

78. -

79. -


80. Tietyt osittain tai kokonaan kuivatut säilötyt maidot KTMa 458/2003, L 80:1 KTMa 1107/2007

81. -

92. -


93. Hedelmätäysmehut ja tietyt vastaavat valmisteet MMMa 662/2013 (muistio 2.9.2013)

94. -

95. Hedelmähillot, hyytelöt, marmeladit ja tietyt vastaavat valmisteet KTMa 474/2003

96. -

99. -


100. Erityisruokavaliovalmisteet MMMa 121/2010

101. Laihdutusvalmisteet KTMp 904/1997, L 101:1 KTMa 729/2007

102. Kliiniset ravintovalmisteet KTMa 406/2000

103. Lastenruoat KTMp 789/1997, L 103:1 KTMp 1018/1998

104. Äidinmaidonkorvikkeet ja vieroitusvalmisteet KTMa 1216/2007

105. Ravintolisät MMMa 78/2010

106. -

107. Pakattu vesi MMMa 166/2010

110. Elintarvikkeena käytettävät kaseiinit ja kaseinaatit MMMa 962/2016 (muistio 7.11.2016)

111. Hunaja KTMa 447/2003

112. Sokerit KTMa 446/2003

113. Kaakao- ja suklaatuotteet KTMa 451/2003

114. Kahviuutteet ja sikuriuutteet KTMa 675/2000

115. Euroopan yhteisön eräiden kananmunia koskevien asetusten mukaiset toimivaltaiset viranomaiset MMMp 85/95

116. Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräitä elintarvikkeita koskevista vaatimuksista MMMa 264/2012