FI SV

Lausuntopyynnöt

***

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi metsästyslain 33 §:n muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 19.1.2024

Lisätietoja:
Lainsäädäntöneuvos Teemu Nikula, puh. 0295 16 2055
Asiantuntija Ida Anomaa, puh. 0295 16 2364
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

Lausuntopyyntö
Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi metsästyslain 33 §:n muuttamisesta
 

***

Lausuntopyyntö luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön päätökseksi Suomen vuoden 2024 kalastuskiintiöiden jakamisesta Manner-Suomen ja Ahvenanmaan maakunnan kesken


Lausunnot viimeistään 12.12.2023


Lisätietoja:
Neuvotteleva virkamies Orian Bondestam, puh. 0295 16 2494
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi 


Lausuntopyyntö
Päätösluonnos Suomen vuoden 2024 kalastuskiintiöiden jakamisesta Manner-Suomen ja Ahvenanmaan maakunnan kesken

***

Lausuntopyyntö luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi puutavaran virallisesta mittauksesta, valvontamittauksesta ja mittauslautakunnan käsittelystä perittävästä maksusta vuosina 2024 ja 2025

Lausunnot viimeistään 8.12.2023

Lisätietoja:
Neuvotteleva virkamies Kaisa Pirkola, puh. 0295 16 2350
Hallitussihteeri Karin Cederlöf, puh. 0295 16 2063
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi 

Lausuntopyyntö
Asetusluonnos puutavaran virallisesta mittauksesta, valvontamittauksesta ja mittauslautakunnan käsittelystä perittävästä maksusta vuosina 2024 ja 2025
Muistioluonnos 
 

***

Lausuntopyyntö Näätämöjoen kalastussopimuksesta ja siihen liittyvän kalastussäännön muutostarpeista

Lausunnot viimeistään 11.12.2023

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Tapio Hakaste, puh. 0295 162 152
asiantuntija Sari Järvelä, puh. 0295 162 315
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

Lausuntopyyntö
Spawning targets for Atlantic salmon in the River Näätämöjoki/Neidenelva
Sonar counting of the River Neidenelva salmon in 2022
(julkaisuissa suomenkielinen yhteenveto)
 

***

Lausuntopyyntö turkiseläimissä esiintyvän H5-alatyypin lintuinfluenssan vastustamisesta ehdotetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen uuden pykälän luonnoksesta

Lausunnot viimeistään 23.11.2023

Lisätietoja:
Neuvotteleva virkamies Kajsa Hakulin, puh. 029 516 2361,
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

Lausuntopyyntö turkiseläimissä esiintyvän H5-alatyypin lintuinfluenssan vastustamisesta ehdotetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen uuden pykälän luonnoksesta

Luonnos turkiseläimissä esiintyvän H5-alatyypin lintuinfluenssan vastustamisesta annettavan maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 6 §:stä

Perustelumuistio

 

***

LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSESTA MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUKSEKSI KUNNANELÄINLÄKÄRIN MAKSULLISISTA SUORITTEISTA

Lausunnot viimeistään 13.12.2023

Lisätietoja: erityisasiantuntija Petriina Wäre, puh. 0295 162 115,
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

* * *

Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetusluonnoksesta vuodelta 2023 maksettavasta sokerijuurikkaan kuljetutuesta

Lausunnot viimeistään 9.1.2024

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Juha Vanhatalo, puh. 02951 62347
erityisasiantuntija Mika Survonen, puh. 02951 62215
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetusluonnoksesta vuodelta 2023 maksettavasta sokerijuurikkaan kuljetutuesta

Muistio valtioneuvoston asetusluonnoksesta vuodelta 2023 maksettavasta sokerijuurikkaan kuljetutuesta

Asetusuonnos vuodelta 2023 maksettavasta sokerijuurikkaan kuljetutuesta

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi eläimille tehtävistä toimenpiteistä ja
keinollisen lisäämisen menetelmistä

Lausunnot viimeistään 3.12.2023

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Tiina Pullola, puh. 029 516 2108
erityisasiantuntija Susanna Ahlström puh. 029 516 2436
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi eläimille tehtävistä toimenpiteistä ja keinollisen lisäämisen menetelmistä

Asetusluonnos valtioneuvoston asetukseksi eläimille tehtävistä toimenpiteistä ja keinollisen lisäämisen menetelmistä

Muistio luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi eläimille tehtävistä toimenpiteistä ja keinollisen lisäämisen menetelmistä

***

Lausuntopyyntö maa- ja metsätalousministeriön asetusluonnoksesta kasvihuonetuotannon tuesta vuonna 2024

Lausunnot viimeistään 27.12.2023

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Juha Vanhatalo, puh. 02951 62347
ylitarkastaja Veli-Pekka Reskola, puh. 02951 62193
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

Lausuntopyyntö maa- ja metsätalousministeriön asetusluonnoksesta kasvihuonetuotannon tuesta vuonna 2024

Muistio maa- ja metsätalousministeriön asetusluonnoksesta kasvihuonetuotannon tuesta vuonna 2024

Asetusluonnos maa- ja metsätalousministeriön asetusluonnoksesta kasvihuonetuotannon tuesta vuonna 2024

* * *

Lausuntopyyntö Maa- ja metsätalousministeriön asetusluonnoksesta varotoimenpiteistä lintuinfluenssan leviämisen ehkäisemiseksi luonnonvaraisista eläimistä turkiseläimiin

Lausunnot viimeistään 15.12.2023

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Tiina Juselius, puh. 0295 162 103
sähköposti: etunimi@sukunimi@gov.fi

Lausuntopyyntö Maa- ja metsätalousministeriön asetusluonnoksesta varotoimenpiteistä lintuinfluenssan leviämisen ehkäisemiseksi luonnonvaraisista eläimistä turkiseläimiin

Asetusluonnos varotoimenpiteistä lintuinfluenssan leviämisen ehkäisemiseksi luonnonvaraisista eläimistä turkiseläimiin

Perustelumuistio

* * *

Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetusluonnoksesta vuodelta 2024 maksettavasta pohjoisesta tuesta

Lausunnot viimeistään 7.12.2023

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Juha Vanhatalo, puh. 02951 62347
ylitarkastaja Veli-Pekka Reskola, puh. 02951 62193
erityisasiantija Pekka Pihamaa, puh. 02951 62289
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetusluonnoksesta vuodelta 2024 maksettavasta pohjoisesta tuesta

Muistio valtioneuvoston asetusluonnoksesta vuodelta 2024 maksettavasta pohjoisesta tuesta

Asetusluonnos valtioneuvoston asetusluonnoksesta vuodelta 2024 maksettavasta pohjoisesta tuesta

* * *

Lausuntopyyntö ehdotuksesta kaupalliselle kalastukselle ja kalankasvatukselle vahinkoja aiheuttavien halliurosten poistamisesta aiheutuviin kustannuksiin määräaikana myönnettävästä
avustuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (184/2020) 8 §:n muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 15.12.2023

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Orian Bondestam, puh. 02951 62494
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

Lausuntopyyntö ehdotuksesta kaupalliselle kalastukselle ja kalankasvatukselle vahinkoja aiheuttavien halliurosten poistamisesta aiheutuviin kustannuksiin määräaikana myönnettävästä
avustuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (184/2020) 8 §:n muuttamisesta

Muistio Valtioneuvoston asetus kaupalliselle kalastukselle ja kalankasvatukselle vahinkoja aiheuttavien halliurosten poistamisesta aiheutuviin kustannuksiin määräaikana myönnettävästä avustuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen  8 §:n muuttamisesta

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta suden metsästystä koskevaksi kiintiöksi metsästysvuonna 2023-2024

Lausunnot viimeistään 1.12.2023

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Jussi Laanikari, p. 040 733 6229
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

Lausuntopyyntö luonnoksesta suden metsästystä koskevaksi kiintiöksi metsästysvuonna 2023-2024

Muistio Maa- ja metsätalousministeriön asetus poikkeusluvalla sallittavasta suden metsästyksestä poronhoitoalueen ulkopuolella metsästysvuonna 2023-2024

Maa- ja metsätalousministeriön asetus poikkeusluvalla sallittavasta suden metsästyksestä metsästysvuonna 2023-2024

* * *

Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetusluonnoksesta vuodelta 2024 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta

Lausunnot viimeistään 1.12.2023

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Juha Vanhatalo, puh. 02951 62347
ylitarkastaja Veli-Pekka Reskola, puh. 02951 62193
erityisasiantija Pekka Pihamaa, puh. 02951 62289
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetusluonnoksesta vuodelta 2024 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta

Muistio valtioneuvoston asetusluonnoksesta vuodelta 2024 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta

Asetusluonnos valtioneuvoston asetusluonnoksesta vuodelta 2024 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta

* * *

Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetusluonnoksesta sokerijuurikkaan
viljelijöille vuodelta 2024 maksettavasta kansallisesta tuesta


Lausunnot viimeistään 29.11.2023

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Juha Vanhatalo, puh. 02951 62347
erityisasiantuntija Mika Survonen, puh. 02951 62215
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetusluonnoksesta sokerijuurikkaan
viljelijöille vuodelta 2024 maksettavasta kansallisesta tuesta

Muistio valtioneuvoston asetusluonnoksesta sokerijuurikkaan
viljelijöille vuodelta 2024 maksettavasta kansallisesta tuesta

Asetusluonnos valtioneuvoston asetusluonnoksesta sokerijuurikkaan
viljelijöille vuodelta 2024 maksettavasta kansallisesta tuesta


* * *

Lausuntopyyntö asetusluonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön
asetukseksi Ruokaviraston maksullisista suoritteista

Lausunnot viimeistään 29.11.2023

Lisätietoja: Petriina Wäre (oikeudelliset asiat) puh. 0295 162 115 ja
erityisasiantuntija Marjatta Koskinen puh. 0295 162 114.
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi ympäristökorvauksesta annetun
valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 13.12.2023

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Suvi Ruuska, p. 0295 16 2248
erityisasiantuntija Heini Lehtosalo, p. 0295 16 2057
neuvotteleva virkamies Anna Schulman, p. 0295 16 2199
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi ympäristökorvauksesta annetun
valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Muistio luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi ympäristökorvauksesta annetun
valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Asetusluonnos valtioneuvoston asetukseksi ympäristökorvauksesta annetun
valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi vuodelta 2024 maksettavista
maatalouden tuotannosta irrotetuista suorista tuista


Lausunnot  viimeistään 12.12.2023

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Suvi Ruuska, p. 0295 16 2248
erityisasiantuntija Pirjo Kuusela, p. 0295 16 2138
erityisasiantuntija Riikka Knaapi, p. 0295 16 2001
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi vuodelta 2024 maksettavista
maatalouden tuotannosta irrotetuista suorista tuista

Muistio luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi vuodelta 2024 maksettavista
maatalouden tuotannosta irrotetuista suorista tuista

Asetusluonnos valtioneuvoston asetukseksi vuodelta 2024 maksettavista
maatalouden tuotannosta irrotetuista suorista tuista


* * *
Lausuntopyyntö luonnoksesta elintarviketietojen antamisesta kuluttajille annetun maa- ja
metsätalousministeriön asetuksen 834/2014 muuttamiseksi sekä luonnoksesta eräiden
elintarvikkeiden ilmoittamisesta voimakassuolaiseksi annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 1010/2014 muuttamiseksi


Lausunnot viimeistään 8.12.2023

Lisätietoja:
hallitusneuvos Anne Haikonen, puh. 0295 162 438
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

Lausuntopyyntö luonnoksesta elintarviketietojen antamisesta kuluttajille annetun maa- ja
metsätalousministeriön asetuksen 834/2014 muuttamiseksi sekä luonnoksesta eräiden elintarvikkeiden ilmoittamisesta voimakassuolaiseksi annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 1010/2014 muuttamiseksi


Luonnos maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi elintarviketietojen antamisesta kuluttajille annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (834/2014) muuttamiseksi

Perustelumuistio

Luonnos maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi eräiden elintarvikkeiden ilmoittamisesta voimakassuolaiseksi annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (1010/2014) muuttamiseksi

Perustelumuistio

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi eräiden Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien suoritteiden maksuista

Lausunnot viimeistään 16.11.2023

Lisätietoja:
hallitusneuvos Vilppu Talvitie, puh. 040 139 5290
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

Lausuntopyyntö luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi eräiden Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien suoritteiden maksuista

Luonnos maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi eräiden Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien suoritteiden maksuista

Muistio
 

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksista
1) valtioneuvoston asetukseksi eläinten hyvinvointikorvausta koskevan sitoumuksen antamisesta vuonna 2024

2) valtioneuvoston asetukseksi eläinten hyvinvointikorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 23.11.2023

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Suvi Ruuska, p. 0295 16 2248
erityisasiantuntija Eeva Loikkanen, p. 0295 16 2015
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

Lausuntopyyntö

Muistio

Asetusluonnos

Muistio muutt.

Asetusluonnos muutt.

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksista maa- ja metsätalousministeriön asetuksiksi Maanmittauslaitoksen maksuista ja kaupanvahvistuksesta perittävistä maksuista ja korvauksista ja - kiinteistötoimitusmaksusta

Lausunnot viimeistään 30.11.2023

Lisätietoja:
ylijohtaja Pentti Lähteenoja, p. 0295 16 2485
lainsäädäntöneuvos Leo Olkkonen, p. 0295 16 2300

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi Euroopan unionin ja kansallisten
viljelijätukien hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 21.11.2023

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Suvi Ruuska, p. 0295 16 2248
erityisasiantuntija Riikka Knaapi, p. 0295 16 2001
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi Euroopan unionin ja kansallisten
viljelijätukien hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksista annetun valtioneuvoston asetuksen
muuttamisesta

Muistio luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi Euroopan unionin ja kansallisten
viljelijätukien hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksista annetun valtioneuvoston asetuksen
muuttamisesta

Asetusluonnos valtioneuvoston asetukseksi Euroopan unionin ja kansallisten
viljelijätukien hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksista annetun valtioneuvoston asetuksen
muuttamisesta

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi vuodelta 2023 maksettavista
maatalouden tuotannosta irrotetuista suorista tuista annetun valtioneuvoston asetuksen
muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 10.11.2023

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Suvi Ruuska, p. 0295 16 2248
erityisasiantuntija Pirjo Kuusela, p. 0295 16 2138
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi vuodelta 2023 maksettavista
maatalouden tuotannosta irrotetuista suorista tuista annetun valtioneuvoston asetuksen
muuttamisesta

Muistio luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi vuodelta 2023 maksettavista
maatalouden tuotannosta irrotetuista suorista tuista annetun valtioneuvoston asetuksen
muuttamisesta

Asetusluonnos valtioneuvoston asetukseksi vuodelta 2023 maksettavista
maatalouden tuotannosta irrotetuista suorista tuista annetun valtioneuvoston asetuksen
muuttamisesta


* * *
Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi vuodelta 2023 maksettavasta
tuotantosidonnaisesta tulotuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 27 ja 29 §:n muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 10.11.2023

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Suvi Ruuska, p. 0295 16 2248
erityisasiantuntija Auli Nurmi, p. 0295 16 2304
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi vuodelta 2023 maksettavasta
tuotantosidonnaisesta tulotuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 27 ja 29 §:n muuttamisesta

Muistio luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi vuodelta 2023 maksettavasta
tuotantosidonnaisesta tulotuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 27 ja 29 §:n muuttamisesta

Asetusluonnos luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi vuodelta 2023 maksettavasta
tuotantosidonnaisesta tulotuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 27 ja 29 §:n muuttamisesta

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi luonnonmukaisen tuotannon
korvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 22.11.2023

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Suvi Ruuska, p. 0295 16 2248
erityisasiantuntija Heini Lehtosalo, p. 0295 16 2057
neuvotteleva virkamies Anna Schulman, p. 0295 16 2199
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi luonnonmukaisen tuotannon
korvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Muistio luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi luonnonmukaisen tuotannon
korvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Asetusluonnos valtioneuvoston asetukseksi luonnonmukaisen tuotannon
korvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi vuodelta 2024 maksettavasta
tuotantosidonnaisesta tulotuesta

Lausunnot viimeistään 20.11.2023

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Suvi Ruuska, p. 0295 16 2248
erityisasiantuntija Auli Nurmi, p. 0295 16 2304
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi vuodelta 2024 maksettavasta
tuotantosidonnaisesta tulotuesta

Muistio luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi vuodelta 2024 maksettavasta
tuotantosidonnaisesta tulotuesta

Asetusluonnos valtioneuvoston asetukseksi vuodelta 2024 maksettavasta
tuotantosidonnaisesta tulotuesta

* * *

Lausuntopyyntö kahdesta  maa- ja metsätalousministeriön asetuksen luonnoksesta, jotka liittyvät turkiseläimissä esiintyvän lintuinfluenssan vastustamiseen

Lausunnot viimeistään 13.10.2023

Lisätietoja:

neuvotteleva virkamies Kajsa Hakulin, p. 0295 162 361
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

Lausuntopyyntö kahdesta  maa- ja metsätalousministeriön asetuksen luonnoksesta, jotka liittyvät turkiseläimissä esiintyvän lintuinfluenssan vastustamiseen

Luonnos maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi muista torjuttavista, valvottavista ja muista ilmoitettavista eläintaudeista, eläintautien ilmoittamisesta sekä mikrobikantojen toimittamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (325/2021) muuttamisesta

Luonnos maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi turkistuotantoa varten tarhatuissa ketuissa, naaleissa, minkeissä, supikoirissa tai soopeleissa esiintyvän H5 -alatyypin lintuinfluenssan vastustamisesta

Perustelumuistio
 

***

Lausuntopyyntö luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi kotimaankauppaa varten kerättäville nauta-, sika-, lammas-, vuohi- ja hevoseläinten suku-soluille ja alkioille eläintautien vastustamiseksi asetettavista vaatimuksista annetun asetuksen muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 26.10.2023

Lisätietoja:

neuvotteleva virkamies Eero Rautiainen, p. 0295 162 049
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

Lausuntopyyntö luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi kotimaankauppaa varten kerättäville nauta-, sika-, lammas-, vuohi- ja hevoseläinten suku-soluille ja alkioille eläintautien vastustamiseksi asetettavista vaatimuksista annetun asetuksen muuttamisesta

Asetusluonnos maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi kotimaankauppaa varten kerättäville nauta-, sika-, lammas-, vuohi- ja hevoseläinten suku-soluille ja alkioille eläintautien vastustamiseksi asetettavista vaatimuksista annetun asetuksen muuttamisesta

Muistio luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi kotimaankauppaa varten kerättäville nauta-, sika-, lammas-, vuohi- ja hevoseläinten suku-soluille ja alkioille eläintautien vastustamiseksi asetettavista vaatimuksista annetun asetuksen muuttamisesta

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi Euroopan unionin viljelijätukien ehdollisuuden lakisääteisistä hoitovaatimuksista sekä niiden ja hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimusten noudattamisen valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen liitteiden 1 ja 3 muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 16.11.2023

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Suvi Ruuska, p. 0295 16 2248
erityisasiantuntija Riikka Knaapi, p. 0295 16 2001
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi Euroopan unionin viljelijätukien ehdollisuuden lakisääteisistä hoitovaatimuksista sekä niiden ja hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimusten noudattamisen valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen liitteiden 1 ja 3 muuttamisesta

Muistio luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi Euroopan unionin viljelijätukien ehdollisuuden lakisääteisistä hoitovaatimuksista sekä niiden ja hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimusten noudattamisen valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen liitteiden 1 ja 3 muuttamisesta

Asetusluonnos valtioneuvoston asetukseksi Euroopan unionin viljelijätukien ehdollisuuden lakisääteisistä hoitovaatimuksista sekä niiden ja hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimusten noudattamisen valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen liitteiden 1 ja 3 muuttamisesta

* * *