FI SV

Lausuntopyynnöt

Tällä sivulla on tietoa maa- ja metsätalousministeriön parhaillaan lausunnolla olevista ehdotuksista

***

Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetusluonnoksesta eräiden maaseudun kehittämisen korvauksien, suorien viljelijätukien ja maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien tukialueista ja niiden saaristoksi luettavista osa-alueista muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 5.9.2022

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Juha Vanhatalo p. 02 951 62347
​​​​​​​erityisasiantuntija Pekka Pihamaa p. 02 951 62289
sähköposti: [email protected]

Lausuntopyyntö, muistio ja asetusluonnos eräiden maaseudun kehittämisen korvauksien, suorien viljelijätukien ja maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien tukialueista ja niiden saaristoksi luettavista osa-alueista muuttamisesta

​​​​​​​

***

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi metsätalouden määräaikaisesta kannustejärjestelmästä
 
Lausunnot viimeistään: 5.8.2022
 
Lisätietoja:
metsäneuvos Niina Riissanen (29.7-5.8.2022), p. 0295 16 2339
lainsäädäntöneuvos Kirsi Taipale (2.8-5.8.2022), p. 0295 16 2451 (oikeudelliset asiat)
erityisasiantuntija Antti Leinonen (25.7-5.8.2022), p. 0295 16 2137
sähköposti: [email protected]
 
Lausuntopyyntö
Hallituksen esitys 
 

***

Lausuntopyyntö euroopanmajavakiintiöksi metsästysvuosille 2022-2024

Lausunnot viimeistään 25.7.2022

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Jussi Laanikari p. 040 7336229.
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)gov.fi

Lausuntopyyntö: Maa- ja metsätalousministeriön asetus pyyntiluvalla sallittavasta euroopanmajavan metsästyksestä metsästysvuosina 2022–2024

Muistio: Maa- ja metsätalousministeriön asetus pyyntiluvalla sallittavasta euroopanmajavan metsästyksestä metsästysvuosina 2022–2024

Asetusehdotus: Maa- ja metsätalousministeriön asetus pyyntiluvalla sallittavasta euroopanmajavan metsästyksestä metsästysvuosina 2022–2024

Asetusehdotus ruotsiksi: Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på europeisk bäver som sker med stöd av jaktlicens under jaktåren 2022–2024

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan kansallisessta
täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 12.8.2022

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Orian Bondestam p. 0295 162494,
sähköposti: [email protected]

Lausuntopyyntö luonnoksesta Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan kansallisesta
täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan kansalli-sesta täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta

* * *

Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetusluonnoksestavuodelta 2022 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 1.9.2022

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Juha Vanhatalo, puh. 02951 62347
ylitarkastaja Veli-Pekka Reskola, puh. 02951 62193
erityisasiantuntija Pekka Pihamaa, puh. 02951 2289
sähköposti: [email protected]

Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetusluonnoksestavuodelta 2022 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta

Muistio valtioneuvoston asetusluonnoksestavuodelta 2022 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta

Asetusluonnos vuodelta 2022 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta
 

* * * 

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi yhteisen maatalouspolitiikan strategiasuunnitelman hallinnoinnista ja maaseudun kehittämisen tukemisesta rahoituskaudella 2023-2027 sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Lausunnot viimeistään 12.8.2022

Lisätietoja:
lainsäädäntöneuvos Markus Lounela, puh. 0295 16 2052, (21-23.6.2022 ja 25.7.2022-)
neuvotteleva virkamies Sanna Sihvola, puh. 0295 16 2264, (27.6.-1.7.2022)
neuvotteleva virkamies Leena Anttila, puh. 0295 162240, (4-22.7.2022)
sähköposti: [email protected]

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi yhteisen maatalouspolitiikan strategiasuunnitelman hallinnoinnista ja maaseudun kehittämisen tukemisesta rahoituskaudella 2023-2027 sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Luonnos hallituksen esitykseksi laeiksi yhteisen maatalouspolitiikan strategiasuunnitelman hallinnoinnista ja maaseudun kehittämisen tukemisesta rahoituskaudella 2023-2027 sekä eräiksi
niihin liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysluonnoksen pääasiallinen sisältö ja lakiehdotukset, ruotsinkielinen käännös

***

Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetusluonnoksesta vuodelta 2022 
maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 19 §:N
muuttamisesta


Lausunnot viimeistään 1.9.2022

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Juha Vanhatalo, puh. 02951 62347
ylitarkastaja Veli-Pekka Reskola, puh. 02951 62193
erityisasiantuntija Pekka Pihamaa, puh. 02951 2289
sähköposti: [email protected]

Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetusluonnoksesta vuodelta 2022 
maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 19 §:N
muuttamisesta

Muistio valtioneuvoston asetusluonnoksesta vuodelta 2022 
maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 19 §:N
muuttamisesta

Asetusluonnos vuodelta 2022 
maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 19 §:N
muuttamisesta

* * *
Lausuntopyyntö maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta itämeren norpan metsästyskiintiöksi metsästysvuodelle 2022-2023


Lausunnot viimeistään 20.7.2022

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Jussi Laanikari p. 040 7336229.
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)gov.fi

Lausuntopyyntö maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta itämeren norpan metsästyskiintiöksi metsästysvuodelle 2022-2023

Muistioehdotus: Maa- ja metsätalousministeriön asetus itämeren norpan metsästyksestä alueellisen kiintiön nojalla metsästysvuosina 2022–2023

Asetusehdotus: Maa- ja metsätalousministeriön asetus itämeren norpan metsästyksestä alueellisen kiintiön nojalla metsästysvuosina 2022–2023

Asetusehdotus ruotsiksi: Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på östersjövikare som sker med stöd av regionala kvoter under jaktåret 2022–2023

* * *

Lausuntopyyntö maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta hallikiintiöksi 2022-2024

Lausunnot viimeistään 7.7.2022

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Jussi Laanikari p. 040 7336229.
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)gov.fi

Lausuntopyyntö maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta hallikiintiöksi 2022-2024

Muistioehdotus: Maa- ja metsätalousministeriön asetus hallin metsästyksestä alueellisen kiintiön nojalla metsästysvuosina 2022–2024

Asetusehdotus: Maa- ja metsätalousministeriön asetus hallin metsästyksestä alueellisen kiintiön nojalla metsästysvuosina 2022–2024

Asetusehdotus ruotsiksi: Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på gråsäl som sker med stöd av regionala kvoter under jaktåret 2022–2024

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle tiettyjä pinta-ala- ja eläinperusteisia tukia koskeviksi laeiksi

Lausunnot viimeistään: 12.8.2022

Lisätietoja:
Lainsäädäntöneuvos Katri Aho, puh. 0295 16 2235, sähköposti: [email protected]
Neuvotteleva virkamies Suvi Ruuska, puh. 0295 16 2248, sähköposti: [email protected]
 

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi maatalouden rakennetuista annetun lain, porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista annetun lain ja kolttalain sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta

Lausunnot viimeistään: 29.7.2022

Lisätietoja:
Lainsäädäntöneuvos Maija Kaukonen (18.7 alkaen), p. 0295 16 2153
Neuvotteleva virkamies Sanna Koivumäki (15.6–15.7), p. 0295 16 2437
sähköposti: [email protected]

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eräiden huoneistotietojärjestelmää koskevien lakien muuttamisesta

Lausunnot viimeistään: 22.7.2022

Lisätietoja: 
lainsäädäntöneuvos Timo-Ville Nieminen, p. 02951 62379
hankepäällikkö Paavo Häikiö, p. 02951 62009
sähköposti: [email protected]

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain muuttamisesta

Lausunnot viimeistään: 20.7.2022

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Jukka Ränkimies, p. 02951 62488,
neuvotteleva virkamies Pekka Sandholm, p. 02951 62416
sähköposti: [email protected]

* * *

Lausuntopyyntö Maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi vasikoiden kuljetuskuntoisuudesta 
kaupallisissa kuljetuksissa
 

Lausunnot viimeistään: 8.8.2022
 

Lisätietoja: 
erityisasiantuntija Susanna Ahlström, p. 02951 62436, [email protected] ja 
neuvotteleva virkamies Kirsti Huovinen, p. 02951 62182, [email protected] 

* * *

Lausuntopyyntö kalastuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 4 §:n muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 28.6.2022 

Lisätietoja:
kalastusneuvos Eija Kirjavainen, puh. 0295 162 404
sähköposti: [email protected]

Lausuntopyyntö kalastuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 4 §:n muuttamisesta

Muistio luonnoksesta kalastuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 4 §:n muuttamisesta

Asetusluonnos valtioneuvoston asetukseksi kalastuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 4 §:n muuttamisesta

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi metsästysasetuksen 10 §:n muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 26.6.2022 

Lisätietoja:
vanhempi hallitussihteeri Teemu Nikula, puh. 0295 16 2055
erityisasiantuntija Janne Pitkänen, puh. 0295 16 2338
sähköposti: [email protected]

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi metsästysasetuksen 10 §:n muuttamisesta

Muistio luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi metsästysasetuksen 10 §:n muuttamisesta

Asetusluonnos valtioneuvoston asetukseksi metsästysasetuksen 10 §:n muuttamisesta

* * *
Lausuntopyyntö: Valtioneuvoston asetus kalastuksesta Tenojoen vesistön sivuvesistöissä vuonna 2022

Lausunnot viimeistään 20.5.2022 

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Tapio Hakaste p. 0295 162 152
erityisasiantuntija Irena Pirhonen p. 0295 162 069
sähköposti: [email protected]

Lausuntopyyntö: Valtioneuvoston asetus kalastuksesta Tenojoen vesistön sivuvesistöissä vuonna 2022
Muistio : Valtioneuvoston asetus kalastuksesta Tenojoen vesistön sivuvesistöissä vuonna 2022
Asetusehdotus: Valtioneuvoston asetus kalastuksesta Tenojoen vesistön sivuvesistöissä vuonna 2022
Asetusehdotus ruotsiksi: Statsrådets förordning om fisket i sidovattendragen till Tana älvs vattendrag år 2022

* * *

Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetusluonnoksesta poikkeuksellisesta mukautustuesta ja sen lisätuesta maataloustuottajille vuonna 2022

Lausunnot viimeistään 31.5.2022

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Juha Vanhatalo, puh. 02951 62347
erityisasiantuntija Antti Unnaslahti, p. 0295 16 2426
sähköposti: [email protected]

Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetusluonnoksesta poikkeuksellisesta mukautustuesta ja sen lisätuesta maataloustuottajille vuonna 2022

Muistio valtioneuvoston asetusluonnoksesta poikkeuksellisesta mukautustuesta ja sen lisätuesta maataloustuottajille vuonna 2022

Asetusluonnos poikkeuksellisesta mukautustuesta ja sen lisätuesta maataloustuottajille vuonna 2022

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi luonnonhaittakorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 24.5.2022

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Suvi Ruuska, p. 0295 16 2248
erityisasiantuntija Antti Unnaslahti, p. 0295 16 2426
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)gov.fi

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi luonnonhaittakorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Muistio luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi luonnonhaittakorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Asetusluonnos valtioneuvoston asetukseksi luonnonhaittakorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

* * *

Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetusluonnoksesta vuodelta 2022 maksettavasta
pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta


Lausunnot viimeistään 24.5.2022

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Juha Vanhatalo, puh. 02951 62347
ylitarkastaja Veli-Pekka Reskola, puh. 02951 62193
erityisasiantuntija Pekka Pihamaa, puh. 02951 2289
sähköposti: [email protected]

Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetusluonnoksesta vuodelta 2022 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Muistio valtioneuvoston asetusluonnoksesta vuodelta 2022 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Asetusluonnos vuodelta 2022 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi vuodelta 2021 maksettavista
lypsylehmä-, nauta-, uuhi- ja kuttupalkkioista, teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkiosta sekä
peltokasvipalkkiosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta


Lausunnot viimeistään 18.5.2022

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Suvi Ruuska, p. 0295 16 2248
erityisasiantuntija Auli Nurmi, p. 0295 16 2304
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)gov.fi

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi vuodelta 2021 maksettavista lypsylehmä-, nauta-, uuhi- ja kuttupalkkioista, teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkiosta sekä peltokasvipalkkiosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Muistio luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi vuodelta 2021 maksettavista lypsylehmä-, nauta-, uuhi- ja kuttupalkkioista, teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkiosta sekä peltokasvipalkkiosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Asetusluonnos vuodelta 2021 maksettavista lypsylehmä-, nauta-, uuhi- ja kuttupalkkioista, teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkiosta sekä peltokasvipalkkiosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi perustuesta, viherryttämistuesta
ja nuoren viljelijän tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 18.5.2022

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Suvi Ruuska, p. 0295 16 2248
erityisasiantuntija Pirjo Kuusela, p. 0295 16 2138
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)gov.fi

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi perustuesta, viherryttämistuesta ja nuoren viljelijän tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Muistio luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi perustuesta, viherryttämistuesta ja nuoren viljelijän tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Asetusluonnos luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi perustuesta, viherryttämistuesta ja nuoren viljelijän tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

* * *

Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetusluonnoksesta vuodelta 2021 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 3.5.2022

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Juha Vanhatalo, puh. 02 951 62347
erityisasiantuntija Pekka Pihamaa, puh. 02951 2289
sähköposti: [email protected]

Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetusluonnoksesta vuodelta 2021 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta

Muistio valtioneuvoston asetusluonnoksesta vuodelta 2021 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta

Asetusluonnos valtioneuvoston vuodelta 2021 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta

* * *

Lausuntopyyntö valmistelutyöryhmän ehdotusluonnoksesta maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmaksi (MISU)

Lausunnot viimeistään 18.5.2022

Lisätietoja: 
Heikki Granholm
Yksikön päällikkö, luonnonvaraneuvos
[email protected], p. 029 5162 130

Tia-Maria Virtanen
Erityisasiantuntija
[email protected], p. 029 5162 066

Anna Salminen
Erityisasiantuntija
[email protected], p. 029 5162 002

Joel Järvinen
Erityisasiantuntija
[email protected], p. 029 5162 133

Lausuntopyyntö

Luonnos maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmaksi

Linkki lausuntopalveluun

* * *

Lausuntopyyntö maa- ja metsätalousministeriön asetusluonnoksesta koskien haahkan metsästyksen rajoittamista

Lausunnot viimeistään 9.5.2022

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Jussi Laanikari p. 040 7336229.
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

Lausuntopyyntö maa- ja metsätalousministeriön asetusluonnoksesta koskien haahkan metsästyksen rajoittamista

Asetusehdotus haahkan metsästyksen rajoittamisesta

Muistioluonnos: Maa- ja metsätalousministeriön asetus haahkan metsästyksen rajoittamisesta

* * *

Lausuntopyyntö koskien luonnosta valtioneuvoston asetukseksi harvaan asuttujen alueiden luonto-, ruoka-, kalastus- ja metsästysmatkailun kehittämiseksi vuosina 2022-2023 myönnettävästä valtionavustuksesta

Lausunnot viimeistään 6.5.2022

Lisätietoja:
hallitussihteeri Jussi Sallila, p. +358 295 162 129
erityisasiantuntija Auli Sihvola, p. +358 295 162 442
sähköposti: [email protected]


Lausuntopyyntö: luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi harvaan asuttujen alueiden luonto-, ruoka-, kalastus- ja metsästysmatkailun kehittämiseksi vuosina 2022-2023 myönnettävästä valtionavustuksesta

Muistio: luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi harvaan asuttujen alueiden luonto-, ruoka-, kalastus- ja metsästysmatkailun kehittämiseksi vuosina 2022-2023 myönnettävästä valtionavustuksesta

Asetusluonnos: luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi harvaan asuttujen alueiden luonto-, ruoka-, kalastus- ja metsästysmatkailun kehittämiseksi vuosina 2022-2023 myönnettävästä valtionavustuksesta

***

Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetuksesta juurikäävän torjunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 14.4.2022 klo 9.15

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Tatu Torniainen, p. 0295 162 162
sähköposti: [email protected]

Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetuksesta juurikäävän torjunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta

Asetusehdotus: Valtioneuvoston asetus juurikäävän torjunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta

Asetusehdotus: Valtioneuvoston asetus juurikäävän torjunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta (ruotsiksi)

Perustelumuistio valtioneuvoston asetuksesta juurikäävän torjunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta

* * *

Lausuntopyyntö: Valtioneuvoston asetukseksi kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 9 ja 10 §:n muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 29.4.2022

Lisätietoja:
metsäneuvos Niina Riissanen, p. 0295 16 2339
sähköposti: [email protected]

Lausuntopyyntö: Valtioneuvoston asetukseksi kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 9 ja 10 §:n muuttamisesta

Luonnos Valtioneuvoston asetus kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 9 ja 10 §:n muuttamisesta 

Muistio: valtioneuvoston asetus kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 9 ja 10 §:n muuttamisesta 

* * *

 

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi täydentävien ehtojen hyvän
maatalouden ja ympäristön vaatimuksista annetun valtioneuvoston asetuksen väliaikaisesta
muuttamisesta


Lausunnot viimeistään 20.4.2022

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Suvi Ruuska, p. 0295 16 2248
neuvotteleva virkamies Pia Lehmusvuori, p. 0295 16 2207
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)gov.fi

Lausuntopyyntö: luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi täydentävien ehtojen hyvän
maatalouden ja ympäristön vaatimuksista annetun valtioneuvoston asetuksen väliaikaisesta
muuttamisesta


Muistio: luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi täydentävien ehtojen hyvän
maatalouden ja ympäristön vaatimuksista annetun valtioneuvoston asetuksen väliaikaisesta
muuttamisesta


Asetusluonnos: luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi täydentävien ehtojen hyvän
maatalouden ja ympäristön vaatimuksista annetun valtioneuvoston asetuksen väliaikaisesta
muuttamisesta

* * *
Lausuntopyyntö: Hallituksen esitys laiksi lohenkalastuksen määräaikaisesta kieltämisestä Tenojoen vesistössä vuonna 2022

Lausunnot viimeistään 7.4.2022 klo 14 mennessä 

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Tapio Hakaste p. 0295 162 152
erityisasiantuntija Irena Pirhonen p. 0295 162 069
asiantuntija Sari Järvelä p. 02959 162 315
sähköposti: [email protected]

Lausuntopyyntö: Hallituksen esitys laiksi lohenkalastuksen määräaikaisesta kieltämisestä Tenojoen vesistössä vuonna 2022

Esitysehdotus: Hallituksen esitys laiksi lohenkalastuksen määräaikaisesta kieltämisestä Tenojoen vesistössä vuonna 2022

* * *

Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetuksesta Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahastosta myönnettävästä tuesta

Lausunnot viimeistään 21.4.2022

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Heta Ratasvuori (02951 62016), [email protected]
neuvotteleva virkamies Timo Halonen (02951 62411), [email protected]
erityisasiantuntija Saana Tarhanen (02951 62036), [email protected]
 

Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetuksesta Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahastosta myönnettävästä tuesta
Luonnos Valtioneuvoston asetukseksi Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahastosta myönnettävästä tuesta
Muistio: Valtioneuvoston asetus Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahastosta myönnettävästä tuesta

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi perustuesta, viherryttämistuesta
ja nuoren viljelijän tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 13 ja 15 §:n väliaikaisesta
muuttamisesta


Lausunnot viimeistään 28.3.2022

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Suvi Ruuska, p. 0295 16 2248
neuvotteleva virkamies Pia Lehmusvuori, p. 0295 16 2207
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)gov.fi

* * *

Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetusluonnoksesta vuodelta 2022 maksettavasta pohjoisesta 
tuesta annetun asetuksen 17 ja 19 §:n muuttamisesta


Lausunnot viimeistään 29.3.2022

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Juha Vanhatalo, puh. 02 951 62347
ylitarkastaja Veli-Pekka Reskola, puh. 02951 62193
erityisasiantuntija Pekka Pihamaa, puh. 02951 2289
sähköposti: [email protected]


* * *

Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetusluonnoksesta vuodelta 2022 maksettavasta 
Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 ja 5 §:n muuttamisesta


Lausunnot viimeistään 29.3.2022

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Juha Vanhatalo, puh. 02 951 62347
ylitarkastaja Veli-Pekka Reskola, puh. 02951 62193
erityisasiantuntija Pekka Pihamaa, puh. 02951 2289
sähköposti: [email protected]

* * *
Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eräiden huoneistotietojärjestelmää koskevien lakien muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 29.4.2022

Lisätietoja:
lainsäädäntöneuvos Timo-Ville Nieminen, p. 02951 62379 
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)gov.fi 

* * *

Lausuntopyyntö maa-ja metsätalousministeriön asetusluonnoksesta a-luokan eläintautien vastustamisesta

Lausunnot viimeistään 2.5.2022

Lisätietoja: 
Erityisasiantuntija Eero Rautiainen
p. 0295 162 049
[email protected]

* * *

Lausuntopyyntö kaupallisen kalastuksen kiintiöjärjestelmästä annetun valtioneuvoston
asetuksen 13 §:n muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 1.4.2022

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Orian Bondestam p. 0295 162494,
sähköposti: [email protected]

Lausuntopyyntö kaupallisen kalastuksen kiintiöjärjestelmästä annetun valtioneuvoston
asetuksen 13 §:n muuttamisesta

Luonnos valtioneuvoston asetukseksi kaupallisen kalastuksen kiintiöjärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen 13 §:n muuttamisesta

Muistio valtioneuvoston asetukseksi kaupallisen kalastuksen kiintiöjärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen 13 §:n muuttamisesta

* * *

Luonnos hallituksen esitykseksi laeiksi eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain muuttamisesta sekä yliopistolain 7 ja 37 §n muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 2.5.2022

Lisätietoja: lainsäädäntöneuvos Johanna Wallius, p. 02951 62244
apulaisosastopäällikkö Taina Aaltonen, p. 02951 62439
sähköposti: [email protected]

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi Euroopan unionin
rahoittamien eläintukien valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta


Lausunnot viimeistään 13.4.2022

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Suvi Ruuska, p. 0295 16 2248
neuvotteleva virkamies Juha Palonen, p. 0295 16 2356
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)gov.fi

* * *

Lausuntopyyntö: Tenojoen kalastussäännön vuotta 2022 koskevat täsmennykset

Lausunnot viimeistään 28.3.2022

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Tapio Hakaste p. 0295 162 152
erityisasiantuntija Irena Pirhonen p. 0295 162 069
sähköposti: [email protected]

Lausuntopyyntö: Tenojoen kalastussäännön vuotta 2022 koskevat täsmennykset

Pöytäkirjaluonnos 2022 (päivitetty 11.3., lisäykset punaisella)

Pöytäkirjaluonnos 2022 ruotsiksi (toimitetaan käännöksen valmistuttua)

Pöytäkirjaluonnos 2022 pohjois-saameksi (toimitetaan käännöksen valmistuttua)

Voimaansaattamisasetuksen luonnos

Status of the Tana/Teno River salmon populations in 2021

* * *

Lausuntopyyntö kalastusasetuksen 12 §:n ja halliurosten poistamisasetuksen 2 ja 4 §:ien muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 31.3.2022

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Orian Bondestam p. 0295 162494,
sähköposti: [email protected]

Lausuntopyyntö kalastusasetuksen 12 §:n ja halliurosten poistamisasetuksen 2 ja 4 §:ien muuttamisesta

Muistio ja asetusluonnos siian verkkokalastuksesta

Muistio ja asetusluonnos halliurosten poistamisesta

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 4.3.2022 klo 12.00

Lisätietoja:
lainsäädäntöneuvos Markus Lounela , puh. 02951 62052
sähköposti: [email protected]

***

Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetusluonnoksesta poronhoitovuodelta 2022/2023 maksettavasta eläinkohtaisesta tuesta

Lausunnot viimeistään 14.4.2022

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Juha Vanhatalo, puh. 02 951 62347
erityisasiantuntija Mika Survonen, puh. 02951 62215
sähköposti: [email protected]

* * *

Lausuntopyyntö maa- ja metsätalousministeriön asetusluonnoksesta maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hallinnosta 2022

Lausunnot viimeistään 1.3.2022

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Juha Vanhatalo, p. 0295 16 2347
sähköposti: [email protected]

* * *
Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetusluonnoksesta maataloustukihakemuksen siirtämisessä vuonna 2022 noudatettavasta menettelystä


Lausunnot viimeistään 28.2.2022

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Juha Vanhatalo, p. 0295 16 2347
neuvotteleva virkamies Suvi Ruuska, p. 0295 16 2248
sähköposti: [email protected]

* * *

Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetusluonnoksesta vuodelta 2022 maksettavasta mehiläistalouden kansallisesta pesäkohtaisesta tuesta

Lausunnot viimeistään 24.2.2022

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Juha Vanhatalo, p. 0295 16 2347
erityisasiantuntija Mika Survonen, p. 0295 16 2215
sähköposti: [email protected]

* * *

Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetusmuutoksesta vuodelta 2021 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 6§:n ja liitteen muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 22.2.2022

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Juha Vanhatalo, p. 0295 16 2347
ylitarkastaja Veli-Pekka Reskola, p. 0295 16 2193
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)gov.fi

* * *
Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi vuodelta 2022 maksettavien kansallisten kasvintuotannon tukien ja kotieläintukien
valvonnasta


Lausunnot viimeistään 11.3.2022

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Suvi Ruuska, p. 0295 16 2248
erityisasiantuntija Pekka Pihamaa, p. 0295 16 2289
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)gov.fi

* * *

Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetusluonnoksesta vuodelta 2021 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 9 §:n muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 3.2.2022

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Juha Vanhatalo, p. 0295 16 2347
erityisasiantuntija Pekka Pihamaa, p. 0295 16 2289
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)gov.fi

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi vuodelta 2021 maksettavien kansallisten kasvintuotannon tukien ja kotieläintukien valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 ja 18 §:n muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 16.2.2022

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Suvi Ruuska, p. 0295 16 2248
erityisasiantuntija Pekka Pihamaa, p. 0295 16 2289
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)gov.fi
 


* * *
Lausuntopyyntö luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi rehualan toiminnanharjoittamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 14.1.2022

Lisätietoja:

Hannu Miettinen, p. 0295 162 478, sähköposti: hannu.miettinen(at)gov.fi
Marita Aalto, p. 0295 162 445, sähköposti: marita.aalto(at)gov.fi. (3.1.2022 alkaen)

 * * *

Lausuntopyyntö: Tornionjoen kalastussäännön muutosehdotukset vuodelle 2022

Lausunnot viimeistään 25.1.2022

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Orian Bondestam p. 0295 162494,
neuvotteleva virkamies Tapio Hakaste p. 0295 162152,
sähköposti: [email protected]

Linkki hankeen sivulle

Tornionjoen kalastussäännön muutosehdotukset vuodelle 2022

Tornionjoen kalastusalueen kalastussäännön (rajajokisopimus Suomen ja Ruotsin välillä) 16 §:n mukainen pöytäkirja määräyksistä, jotka poikkeavat kalastussäännöstä

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi eläimistä saatavista sivutuotteista annetun lain muuttamisesta sekä siihen liittyviksi laeiksi

Lausunnot viimeistään:  4.2.2022

Lisätietoja:
lainsäädäntöneuvos Pirjo Tomperi, p. 02951 62234
neuvotteleva virkamies Kirsti Huovinen, p. 02951 62182
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)gov.fi

* * *

Lausuntopyyntö asetusehdotuksesta zoonooseista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (316/2021) 33 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 15.1.2022

Lisätietoja: 
neuvotteleva virkamies Eveliina Palonen, p. +358 295 162 345
neuvotteleva virkamies Kajsa Hakulin, p. +358 295 162 361
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)gov.fi

* * *

Lausuntopyynnöt luonnoksista Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelmasta, vesiviljelystrategiasta sekä niitä koskevasta ympäristöselostuksesta

Lausunnot viimeistään 23.1.2022.

Linkit lausuntopalveluun: 

Lisätietoja antavat

EMKVR-ohjelma:

Neuvotteleva virkamies Timo Halonen (02951 62411), [email protected] (17.¬–22.12.2021; 10.–23.1.2022)
Erityisasiantuntija Saana Tarhanen (02951 62036), [email protected] (17.–22.12.2021; 3.1.2022; 10.–23.1.2022)
Erityisasiantuntija Heta Ratasvuori (02951 62016), [email protected] (17.–22.12.2021; 7.1.2022; 10.–23.1.2022) 
Kalatalousneuvos Risto Lampinen (0295 162 458), [email protected] (27. ja 29.–30.12.2021) 

Vesiviljelystrategia: 

Neuvotteleva virkamies Orian Bondestam (0295 162 494), [email protected] (17.–22.12.2021 ja 3.–23.1.2022)

* * *
Työryhmän valmistelema luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle eläinlääkintähuoltolaiksi sekä siihen liittyviksi laeiksi

Lausunnot viimeistään 21.2.2022

Lisätietoja:
Lainsäädäntöneuvos Johanna Wallius, p. 02951 62244
Neuvotteleva virkamies Kajsa Hakulin, p. 02951 62361
sähköposti: [email protected]

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetun lain muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 24.1.2022

Lisätietoja:
Lainsäädäntöneuvos Maija Mela p.0295 162 249
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)gov.fi

Lausuntopyyntö luonnoksesta Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetun lain muuttamisesta

* * * 

Lausuntopyyntö mehiläisten esikotelomätää koskevasta asetusmuutoksesta

Lausunnot viimeistään: 19.1.2022

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Kajsa Hakulin, p. 02 951 62361, [email protected]

* * *

Lausuntopyyntö ahmakiintiöasetuksesta metsästysvuodelle 2021-2022

Lausunnot viimeistään 20.12.2021

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Jussi Laanikari p. 040 7336229.
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

Lausuntopyyntö ahmakiintiöasetuksesta metsästysvuodelle 2021-2022

Luonnos maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta poikkeusluvalla sallittavasta ahman metsästyksestä metsästysvuonna 2021–2022

Muistio (luonnos): Maa- ja metsätalousministeriön asetus poikkeusluvilla sallittavasta ahman metsästyksestä metsästysvuonna 2021–2022

* * *
Lausuntopyyntö luonnoksesta lannoitelaiksi ja siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lausunnot viimeistään: 21.1.2022

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Titta Berlin, p. 0295 16 2026
lainsäädäntöneuvos Timo Rämänen, p. 0295 16 2197
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)gov.fi

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta laiksi eläinten hyvinvoinnista ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 14.1.2022

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Tiina Pullola, p. 029 516 2108
apulaisosastopäällikkö Taina Aaltonen, p. 029 516 2439
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)gov.fi

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi ympäristökorvauksen, luonnonhaittakorvauksen, luonnonmukaisen tuotannon korvauksen ja ei-tuotannollisia investointeja koskevan korvauksen hakemisesta vuonna 2022

Lausunnot viimeistään 4.1.2022

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Suvi Ruuska, p. 0295 16 2248
neuvotteleva virkamies Riikka Knaapi, p. 0295 16 2001
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)gov.fi

* * * 

Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetusluonnoksesta vuodelta 2021 maksettavasta sokerijuurikkaan kuljetustuesta

Lausunnot viimeistään 4.1.2022

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Juha Vanhatalo, p. 0295 16 2347
erityisasiantuntija Mika Survonen, p. 0295 16 2215
sähköposti: [email protected]

* * *