FI SV

Lausuntopyynnöt

***

Maa- ja metsätalousministeriön asetus pyyntiluvalla sallittavasta euroopanmajavan
metsästyksestä metsästysvuosille 2024–2027

Lausunnot viimeistään 26.6.2024

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Jussi Laanikari p. 040-733 6229
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

Lausuntopyyntö maa- ja metsätalousministeriön asetus pyyntiluvalla sallittavasta euroopanmajavan metsästyksestä metsästysvuosille 2024–2027

Maa- ja metsätalousministeriön asetus pyyntiluvalla sallittavasta euroopanmajavan
metsästyksestä metsästysvuosille 2024–2027

Muistio maa- ja metsätalousministeriön asetus pyyntiluvalla sallittavasta euroopanmajavan
metsästyksestä metsästysvuosille 2024–2027

***

Lausuntopyyntö maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta hallikiintiöksi 2024-2027

Lausunnot viimeistään 26.6.2024

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Jussi Laanikari p. 040-733 6229
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

Lausuntopyyntö maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta hallikiintiöksi 2024-2027

Maa- ja metsätalousministeriön asetus hallin metsästyksestä alueellisen kiintiön nojalla metsästysvuosina 2024–2027

Muistio maa- ja metsätalousministeriön asetus hallin metsästyksestä alueellisen kiintiön nojalla metsästysvuosina 2024–2027

***

Lausuntopyyntö karhukiintiöasetuksesta metsästysvuodelle 2024-2025

Lausunnot viimeistään 26.6.2024

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Jussi Laanikari p. 040-733 6229
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

Lausuntopyyntö karhukiintiöasetuksesta metsästysvuodelle 2024-2025

Maa- ja metsätalousministeriön asetus poikkeusluvan ja alueellisen kiintiön nojalla sallittavasta karhun metsästyksestä metsästys-vuonna 2024—2025

Muistio Maa- ja metsätalousministeriön asetus karhukiintiöksi metsästysvuodelle 2024-2025

***

Lausuntopyyntö eräitä Euroopan unionin jäsenvaltioiden välisiä eläinten siirtoja koskevan maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 328/2021 muuttamiseksi

Lausunnot viimeistään 10.7.2024

Lisätietoja:
Neuvotteleva virkamies Eero Rautiainen, p. 0295 162 049 (27.6. saakka)
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

Lausuntopyyntö eräitä Euroopan unionin jäsenvaltioiden välisiä eläinten siirtoja koskevan maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 328/2021 muuttamiseksi

Muistio eräitä Euroopan unionin jäsenvaltioiden välisiä eläinten siirtoja koskevan maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 328/2021 muuttamiseksi

Asetusluonnos eräitä Euroopan unionin jäsenvaltioiden välisiä eläinten siirtoja koskevan maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 328/2021 muuttamiseksi

Utkast: Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och  skogsbruksministeriets förordning om djurhälsokrav och undantag från dem som ska tillämpas på vissa typer av förflyttningar av djur mellan Europeiska unionens medlemsstater

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi EU:n metsäkatoasetuksen velvoitteiden valvonnasta ja seuraamuksista

Lausunnot viimeistään 22.7.2024

Lisätietoja:

28.5.-12.6. lainsäädäntöneuvos Outi Kumpuvaara, p. 029 5162 234, etunimi.sukunimi@gov.fi
28.5.-20.6. erityisasiantuntija Viktor Harvio, p. 029 5162 040, etunimi.sukunimi@gov.fi
24.6.-5.7. metsäneuvos, yksikön päällikkö Erno Järvinen, p. 029 5162 150, etunimi.sukunimi@gov.fi
8.7.-17.7. neuvotteleva virkamies Sanna Koivumäki, p.029 5162 43, etunimi.sukunimi@gov.fi
18.7.-22.7. asiantuntija Josefiina Tiainen, p. 029 5162 317, etunimi.sukunimi@gov.fi

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi EU:n metsäkatoasetuksen 
velvoitteiden valvonnasta ja seuraamuksista

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi EU:n metsäkatoasetuksen velvoitteiden valvonnasta ja seuraamuksista sekä laiksi sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta


***


Lausuntopyyntö ehdotuksesta kalatalouden huoltovarmuutta parantavista toimenpiteistä/Begäran om utlåtande om förslaget till åtgärder som förbättrar försörjningsberedskapen inom fiskerinäringen 

Lausunnot viimeistään 27.6.2024

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Timo Halonen, p. 0295 162 411, etunimi.sukunimi@gov.fi

Maa- ja metsätalousministeriön ehdotus toimiksi kalatalouden huoltovarmuuden parantamiseksi

Suomen kalatalouden huoltovarmuusselvitys

***

Valtioneuvoston asetus kalastuksesta Tenojoen vesistön sivuvesissä

Lausunnot viimeistään 3.6.2024

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Tapio Hakaste, p. 0295 162 152, etunimi.sukunimi@gov.fi
asiantuntija Sari Järvelä, p. 0295 162 315, etunimi.sukunimi@gov.fi

Lausuntopyyntö Valtioneuvoston asetus kalastuksesta Tenojoen vesistön sivuvesissä

Valtioneuvoston asetus kalastuksesta Tenojoen vesistön sivuvesistöissä vuonna 2024

Muistio Valtioneuvoston asetus kalastuksesta Tenojoen vesistön sivuvesistöissä vuonna 2024

Stáhtaráđi ásahus guollebivddus Deanu čázádaga oalgečázádagain jagi 2024

***

MMM asetus, Tenojoen vesistön kalastussäännön Tenon mukaiset kalastusluvat ja 40 §:n 2 momentin poikkeusluvan hakemisen määräaika vuonna 2024

Lausunnot viimeistään 3.6.2024

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Tapio Hakaste, p. 0295 162 152, etunimi.sukunimi@gov.fi
asiantuntija Sari Järvelä, p. 0295 162 315, etunimi.sukunimi@gov.fi

Lausuntopyyntö: MMM asetus, Tenojoen vesistön kalastussäännön Tenon mukaiset kalastusluvat ja 40 §:n 2 momentin poikkeusluvan hakemisen määräaika vuonna 2024

Asetus kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehtyyn sopimukseen perustuvista kalastusluvista ja Tenojoen vesistön kalastussäännön 40 §:n 2 momentin poikkeusluvan hakemisen määräajasta vuonna 2024

Muistio Maa- ja metsätalousministeriön asetus kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehtyyn sopimukseen perustuvista kalastusluvista ja Twnojoen vesistön kalastussäännön 40 §:n 2 momentin poikkeusluvan hakemisen määräajasta vuonna 2024 


Deanu čázádaga guollebivddus, mii vuođđuduvvá Norggain dahkkon soahpamuššii guolástanlobiin ja Deanu čázádaga guolástannjuolggadusaid 40 § 2 momeantta spiehkastatlobi ohcama mearreáiggis jagi 2024

***

Lausuntopyyntö metsästyslaissa säädetyistä poikkeusluvista annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §, 4 § ja 5 §:n muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 18.6.2024

Lisätietoja:
yksikön päällikkö, Erätalousneuvos Vesa Ruusila, p. 029 516 2051, etunimi.sukunimi@gov.fi

Lausuntopyyntö metsästyslaissa säädetyistä poikkeusluvista annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §, 4 § ja 5 §:n muuttamisesta

Muistioluonnos

Asetusluonnos

***

Lausuntopyyntö kalastuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 12 §:n muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 6.6.2024

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Orian Bondestam, puh. 0295 16 2494,
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

Lausuntopyyntö kalastuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 12 §:n muuttamisesta 
Muistio
Asetusluonnos
Karisiikaraportti (täydennettävä luonnosversio)
 

***

Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetusluonnoksesta vuodelta 2023 maksettavasta sokerijuurikkaan kuljetustuesta annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 15.5.2024

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Juha Vanhatalo, puh. 02951 62347
erityisasiantuntija Mika Survonen, puh. 02951 62215
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetusluonnoksesta vuodelta 2023 maksettavasta sokerijuurikkaan kuljetustuesta annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta

Muistio valtioneuvoston asetusluonnoksesta vuodelta 2023 maksettavasta sokerijuurikkaan kuljetustuesta annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta

Asetusluonnos vuodelta 2023 maksettavasta sokerijuurikkaan kuljetustuesta annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi hevosten hyvinvoinnista

Lausunnot viimeistään 12.6.2024

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Kirsti Huovinen, p. 0295 16 2182
sähköposti:etunimi.sukunimi@gov.fi

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi maitotuotteiden, hedelmien ja vihannesten koulujakelutuesta lukuvuonna 2024–2025

Lausunnot viimeistään 22.5.2024

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Pekka Sandholm, p. 0295 16 2416
lainsäädäntöneuvos Jukka Ränkimies, p. 0295 16 2488 (oikeudelliset kysymykset)
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi maitotuotteiden, hedelmien ja vihannesten koulujakelutuesta lukuvuonna 2024–2025

Muistio luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi maitotuotteiden, hedelmien ja vihannesten koulujakelutuesta lukuvuonna 2024–2025

Asetusluonnos valtioneuvoston asetukseksi maitotuotteiden, hedelmien ja vihannesten koulujakelutuesta lukuvuonna 2024–2025

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi vuodelta 2023 maksettavasta tuotantosidonnaisesta tulotuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 6.5.2024

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Auli Nurmi, p. 02951 62304
neuvotteleva virkamies Juha Palonen, p. 0295 16 2356
neuvotteleva virkamies Suvi Ruuska, p. 0295 16 2248
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi vuodelta 2023 maksettavasta tuotantosidonnaisesta tulotuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Muistio luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi vuodelta 2023 maksettavasta tuotantosidonnaisesta tulotuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Asetusluonnos valtioneuvoston asetukseksi vuodelta 2023 maksettavasta tuotantosidonnaisesta tulotuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi nautojen suojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 17 §:n muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 8.5.2024

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Susanna Ahlström, p. 02951 62436
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi nautojen suojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 17 §:n muuttamisesta

Muistio luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi nautojen suojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 17 §:n muuttamisesta

Asetusluonnos valtioneuvoston asetukseksi nautojen suojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 17 §:n muuttamisesta

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta annetun lain 11 ja 16 §:n muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 22.5.2024

Lisätietoja:
Hallitussihteeri Karin Cederlöf, puh. 0295 16 2063
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

Lausuntopyyntö

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta annetun lain 11 ja 16 §:n muuttamisesta
 

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi vuodelta 2023 maksettavista maatalouden tuotannosta irrotetuista suorista tuista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 6.5.2024

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Suvi Ruuska, p. 0295 16 2248
erityisasiantuntija Pirjo Kuusela, p. 02951 62138
erityisasiantuntija Pekka Pihamaa, p. 02951 62289
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi vuodelta 2023 maksettavista maatalouden tuotannosta irrotetuista suorista tuista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Muistio luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi vuodelta 2023 maksettavista maatalouden tuotannosta irrotetuista suorista tuista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Asetusluonnos valtioneuvoston asetukseksi vuodelta 2023 maksettavista maatalouden tuotannosta irrotetuista suorista tuista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

* * *

Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetusluonnoksesta vuodelta 2024 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 3.6.2024

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Juha Vanhatalo, p. 02951 62347 (ei paikalla 10.4., 16.4., 8.5.-15.5. ja 21.5.-28.5.)
ylitarkastaja Veli-Pekka Reskola, p. 02951 62193 (ei paikalla 29.4.-30.4.) 
erityisasiantuntija Pekka Pihamaa, p. 02951 62289
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetusluonnoksesta vuodelta 2024 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta

Muistio valtioneuvoston asetusluonnoksesta vuodelta 2024 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta

Asetusluonnos vuodelta 2024 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta

* * *

Elintarvikemarkkinalainsäädännön muutos

Lausunnot viimeistään 17.5.2024

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Pekka Sandholm,p. 0295 162 416,
Lainsäädännölliset kysymykset: lainsäädäntöneuvos Aku-Petteri Korhonen, p. 0295 162 325,
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

* * *

Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetusluonnoksesta vuodelta 2023 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 8.5.2024

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Juha Vanhatalo, puh. 02951 62347 (ei paikalla 10.4.)
erityisasiantuntija Pekka Pihamaa, puh. 02951 62289
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetusluonnoksesta vuodelta 2023 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta

Muistio valtioneuvoston asetusluonnoksesta vuodelta 2023 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta

Asetusluonnos vuodelta 2023 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi huoneistotietojärjestelmää koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain 16 §:n muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 3.5.2024

Lisätietoja: 

lainsäädäntöneuvos Timo-Ville Nieminen, puh. 02951 62379
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi huoneistotietojärjestelmää koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain 16 §:n muuttamisesta

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi huoneistotietojärjestelmää koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain 16 §:n muuttamisesta

* * *

Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetukseksi vapaa-ajankalastuksen saalisilmoituksesta

Lausunnot viimeistään 17.5.2024

Lisätietoja:
Kalastusneuvos Eija Kirjavainen, puh. 0295 16 2404
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi 

Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetukseksi vapaa-ajankalastuksen saalisilmoituksesta
Asetusluonnos 
Muistio
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi Napapiirin retkeilyalueen perustamisesta

Lausunnot viimeistään 22.4.2024

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Ville Schildt, puh. 0295 16 2190
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi Napapiirin retkeilyalueen perustamisesta

Muistio luonnoksesta valtioneuvoston päätökseksi Napapiirin retkeilyalueen perustamisesta

Asetusluonnos valtioneuvoston asetukseksi Napapiirin retkeilyalueen perustamisesta

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta neuvoston asetukseksi Euroopan unionin rahoittamien pinta-alaperusteisten sekä eräiden muiden tukien toimeenpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 22.4.2024

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Suvi Ruuska, puh. 0295 16 2248
neuvotteleva virkamies Mirja Kiviranta, puh. 02951 62352
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi Euroopan unionin rahoittamien 
pinta-alaperusteisten sekä eräiden muiden tukien toimeenpanosta annetun valtioneuvoston 
asetuksen muuttamisesta

Muistio luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi Euroopan unionin rahoittamien 
pinta-alaperusteisten sekä eräiden muiden tukien toimeenpanosta annetun valtioneuvoston 
asetuksen muuttamisesta

Asetusluonnos valtioneuvoston asetukseksi Euroopan unionin rahoittamien 
pinta-alaperusteisten sekä eräiden muiden tukien toimeenpanosta annetun valtioneuvoston 
asetuksen muuttamisesta

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi kansallisten kasvintuotannon tukien ja kotieläintukien valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 22.4.2024

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Suvi Ruuska, puh. 0295 16 2248
erityisasiantuntija Pekka Pihamaa, puh. 02951 62289
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi kansallisten kasvintuotannon tukien ja kotieläintukien valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Muistio luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi kansallisten kasvintuotannon tukien ja kotieläintukien valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Asetusluonnos valtioneuvoston asetukseksi kansallisten kasvintuotannon tukien ja kotieläintukien valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

* * *

Lausuntopyyntö koskien luonnosta valtioneuvoston asetukseksi päivittäistavarakauppapalveluiden tukemisesta monipalvelukeskuksina maaseutualueilla annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 8.4.2024

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Laura Latvakoski, puh. 0295 162054
lainsäädäntöneuvos Markus Lounela, puh. 0295 162052
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

Lausuntopyyntö koskien luonnosta valtioneuvoston asetukseksi päivittäistavarakauppapalveluiden tukemisesta monipalvelukeskuksina maaseutualueilla annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Muistio luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi päivittäistavarakauppapalveluiden tukemisesta monipalvelukeskuksina maaseutualueilla annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Asetusluonnos päivittäistavarakauppapalveluiden tukemisesta monipalvelukeskuksina maaseutualueilla annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

***

Lausuntopyyntö kaupallisen kalastuksen kiintiöjärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 19.4.2024

Lisätietoja:
Neuvotteleva virkamies Orian Bondestam, puh. 0295 16 2494
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

Lausuntopyyntö kaupallisen kalastuksen kiintiöjärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
Muistio
Asetusluonnos kaupallisen kalastuksen kiintiöjärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

***

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelmasta 2021–2027 myönnettävästä tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 12.4.2024

Lisätietoja antavat
Erityisasiantuntija Saana Tarhanen, p. 0295 162 036, etunimi.sukunimi@gov.fi
Erityisasiantuntija Minna Uusimäki, p. 0295 162 284, etunimi.sukunimi@gov.fi
Neuvotteleva virkamies Timo Halonen, p. 0295 162 411, etunimi.sukunimi@gov.fi
Erityisasiantuntija Antony Starr, p. 0295 162 106, etunimi.sukunimi@gov.fi

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelmasta 2021–2027 myönnettävästä tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
Muistio
Asetusluonnos Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelmasta 2021–2027 myönnettävästä tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

***

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi Euroopan unionin ja kansallisten
viljelijätukien hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksista annetun valtioneuvoston asetuksen 11 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 18.3.2024

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Suvi Ruuska, puh. 0295 16 2248
neuvotteleva virkamies Riikka Knaapi, puh. 0295 16 2001
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi Euroopan unionin ja kansallisten
viljelijätukien hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksista annetun valtioneuvoston asetuksen
11 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Muistio luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi Euroopan unionin ja kansallisten
viljelijätukien hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksista annetun valtioneuvoston asetuksen
11 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Asetusluonnos Euroopan unionin ja kansallisten viljelijätukien hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksista annetun valtioneuvoston asetuksen 11 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi eräiden maatalouden pinta-alaperusteisten tukien myöntämisen yleisistä edellytyksistä annetun valtioneuvoston asetuksen
muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 18.3.2024

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Suvi Ruuska, puh. 0295 16 2248
neuvotteleva virkamies Juha Palonen, puh. 0295 16 2356
neuvotteleva virkamies Riikka Knaapi, puh. 0295 16 2001
neuvotteleva virkamies Heini Lehtosalo, puh. 0295 16 2057
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi eräiden maatalouden pinta-alaperusteisten tukien myöntämisen yleisistä edellytyksistä annetun valtioneuvoston asetuksen
muuttamisesta

Muistio luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi eräiden maatalouden pinta-alaperusteisten tukien myöntämisen yleisistä edellytyksistä annetun valtioneuvoston asetuksen
muuttamisesta

Asetusluonnos eräiden maatalouden pinta-alaperusteisten tukien myöntämisen yleisistä edellytyksistä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

* * *

Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetusluonnoksesta poronhoitovuodelta 2024/2025 maksettavasta eläinkohtaisesta tuesta

15.4.2024

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Juha Vanhatalo, puh. 02951 62347
erityisasiantuntija Mika Survonen, puh. 02951 62215
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetusluonnoksesta poronhoitovuodelta 2024/2025 maksettavasta eläinkohtaisesta tuesta

Muistio valtioneuvoston asetusluonnoksesta poronhoitovuodelta 2024/2025 maksettavasta eläinkohtaisesta tuesta

Asetusluonnos poronhoitovuodelta 2024/2025 maksettavasta eläinkohtaisesta tuesta

Hámus

* * *

Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetusluonnoksesta vuodelta 2023 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n ja liitteen muuttamisesta

5.3.2024

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Juha Vanhatalo, puh. 02951 62347
ylitarkastaja Veli-Pekka Reskola, puh. 02951 62193
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetusluonnoksesta vuodelta 2023 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n ja liitteen muuttamisesta

Muistio valtioneuvoston asetusluonnoksesta vuodelta 2023 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n ja liitteen muuttamisesta

Asetusluonnos vuodelta 2023 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n ja liitteen muuttamisesta

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetun lain muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 18.3.2024

Lisätietoja:
Lainsäädäntöneuvos Maija Mela, puh. 0295 16 2249
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

Lausuntopyyntö
Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetun lain muuttamisesta

***

Lausuntopyyntö Tornionjoen kalastussäännön muutostarpeista vuodelle 2024

Lausunnot viimeistään 22.2.2024

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Orian Bondestam p. 0295 16 2494
neuvotteleva virkamies Tapio Hakaste p. 0295 16 2152
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

Lausuntopyyntö
Valtioneuvoston asetus kalastussäännön poikkeuksista vuodelta 2023
Tornionjoen lohi-, meritaimen- ja vaellussiikakannat – yhteinen ruotsalais-suomalainen biologinen selvitys sopivien kalastussääntöjen arvioimiseksi vuodelle 2023

***

Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetusluonnoksesta vuodelta 2024 maksettavasta mehiläistalouden kansallisesta pesäkohtaisesta tuesta

Lausunnot viimeistään 15.2.2024

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Juha Vanhatalo, puh. 02951 62347
erityisasiantuntija Mika Survonen, puh. 02951 62215
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetusluonnoksesta vuodelta 2024 maksettavasta mehiläistalouden kansallisesta pesäkohtaisesta tuesta

Muistio valtioneuvoston asetusluonnoksesta vuodelta 2024 maksettavasta mehiläistalouden kansallisesta pesäkohtaisesta tuesta

Asetusluonnos vuodelta 2024 maksettavasta mehiläistalouden kansallisesta pesäkohtaisesta tuesta

* * *

Lausuntopyyntö seuraavista asetusluonnoksista
- valtioneuvoston asetus maatalouden rakennetuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
- valtioneuvoston asetus porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta


Lausunnot viimeistään 29.2.2024

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Sanna Koivumäki, puh. 02951 62437
lainsäädäntöneuvos Maija Kaukonen, p. 0295 16 2153
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

Lausuntopyyntö VNa maatalouden rakennetuet ja poluratuet muutosasetukset 2024

VN muutosasetus maatalouden rakennetuesta

VNasetus Polura vähennykset

Muistio Vna muutosasetus maatalouden rakennetukeen

Muistio polura VNa vähennykset

VNasetus Polura vähennykset pohjoissaame

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi ympäristökorvauksen, luonnonhaittakorvauksen, luonnonmukaisen tuotannon korvauksen ja ei-tuotannollisia investointeja koskevan korvauksen hakemisesta vuonna 2024

Lausunnot viimeistään 29.1.2024

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Suvi Ruuska, p. 0295 16 2248
neuvotteleva virkamies Heini Lehtosalo, p. 0295 16 2057
neuvotteleva virkamies Juha Palonen, p. 0295 16 2356
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi ympäristökorvauksen, luonnonhaittakorvauksen, luonnonmukaisen tuotannon korvauksen ja ei-tuotannollisia investointeja koskevan korvauksen hakemisesta vuonna 2024

Muistio luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi ympäristökorvauksen, luonnonhaittakorvauksen, luonnonmukaisen tuotannon korvauksen ja ei-tuotannollisia investointeja koskevan korvauksen hakemisesta vuonna 2024

Asetusluonnos valtioneuvoston asetukseksi ympäristökorvauksen, luonnonhaittakorvauksen, luonnonmukaisen tuotannon korvauksen ja ei-tuotannollisia investointeja koskevan korvauksen hakemisesta vuonna 2024

* * *

Lausuntopyyntö kaupallisista kalastajista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 4 §:n muuttamisesta 

Lausunnot viimeistään 19.2.2024

Lisätietoja:
Neuvotteleva virkamies Orian Bondestam, puh. 0295 16 2494
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi


Lausuntopyyntö kaupallisista kalastajista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 4 §:n muuttamisesta
Muistio ja asetusluonnos

***

Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetusluonnoksesta vuodelta 2023 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 ja 9 §:n muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 29.1.2024

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Juha Vanhatalo, puh. 02951 62347
erityisasiantuntija Pekka Pihamaa, puh. 02951 62289
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetusluonnoksesta vuodelta 2023 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 ja 9 §:n muuttamisesta

Muistio valtioneuvoston asetusluonnoksesta vuodelta 2023 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 ja 9 §:n muuttamisesta

Asetusluonnos vuodelta 2023 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 ja 9 §:n muuttamisesta

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi huoneistotietojärjestelmästä

Lausunnot viimeistään 9.2.2024

Lisätietoja:
lainsäädäntöneuvos Timo-Ville Nieminen, puh. 0295 162 379
hankepäällikkö Paavo Häikiö, puh. 0295 162 009
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

***

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi Tenonkalastussäännön hyväksymisestä ja voimaansaattamislain muuttamisesta 

Lausunnot viimeistään 15.1.2024

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Tapio Hakaste, p. 0295 162 152 (paikalla 3.1.2024 alkaen) 
hallitussihteeri Irena Pirhonen p. 0295 162 069 (paikalla 2.1.2024 alkaen)
asiantuntija Sari Järvelä, p. 0295 162 315 (paikalla 3.1.2024 alkaen)
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

Lausuntopyyntö
Hallituksen esitysluonnos, Tenon kalastussopimuksen voimaansaattamislain muutosesitys
Tenojoen vesistön kalastussääntö
Tenojoen vesistön kalastussääntö, ruotsinkielinen käännös
Tenojoen vesistön kalastussääntö, pohjois-saamenkielinen käännös
 

***

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi broilereiden suojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 19.1.2024

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Susanna Ahlström, puh. 029 516 2436
etunimi.sukunimi@gov.fi.

Luonnos valtioneuvoston asetukseksi broilereiden suojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Perustelumuistio valtioneuvoston asetuksesta broilereiden suojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

***

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiotuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 16.1.2024

Lisätietoja:
lainsäädäntöneuvos Jukka Ränkimies p. 0295 16 2488
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiotuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Muistio luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiotuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Asetusluonnos valtioneuvoston asetukseksi hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiotuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

***

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi mehiläishoitotuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 16.1.2024

Lisätietoja:
lainsäädäntöneuvos Jukka Ränkimies p. 0295 16 2488
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi mehiläishoitotuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Muistio luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi mehiläishoitotuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Asetusluonnos valtioneuvoston asetukseksi mehiläishoitotuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

***

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi eläinlääkintähuoltolain muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 31.1.2024

Lisätietoja:
lainsäädäntöneuvos Johanna Wallius, p. 02951 62244
neuvotteleva virkamies Kajsa Hakulin, p. 02951 62361
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi eläinlääkintähuoltolain muuttamisesta

Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi eläinlääkintähuoltolain muuttamisesta

***

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi maatilan investointituen kohdentamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 26.1.2024

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Sanna Koivumäki, puh. 02951 62437
lainsäädäntöneuvos Maija Kaukonen, p. 0295 16 2153
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi maatilan investointituen kohdentamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Muistio luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi maatilan investointituen kohdentamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Asetusluonnos valtioneuvoston asetukseksi maatilan investointituen kohdentamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Liite muutoksesta valtioneuvoston asetukseksi maatilan investointituen kohdentamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

* * *

Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetusluonnoksesta maataloustukihakemuksen siirtämisessä vuonna 2024 noudatettavasta menettelystä

Lausunnot viimeistään 26.1.2024

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Juha Vanhatalo, puh. 02951 62347
neuvotteleva virkamies Suvi Ruuska, p. 0295 16 2248
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetusluonnoksesta maataloustukihakemuksen siirtämisessä vuonna 2024 noudatettavasta menettelystä

Muistio valtioneuvoston asetusluonnoksesta maataloustukihakemuksen siirtämisessä vuonna 2024 noudatettavasta menettelystä

Asetusluonnos valtioneuvoston asetusluonnoksesta maataloustukihakemuksen siirtämisessä vuonna 2024 noudatettavasta menettelystä

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi vuodelta 2023 maksettavasta
tuotantosidonnaisesta tulotuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 8.1.2024

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Suvi Ruuska, p. 0295 16 2248
erityisasiantuntija Auli Nurmi, p. 0295 16 2304
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi vuodelta 2023 maksettavasta
tuotantosidonnaisesta tulotuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Muistio luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi vuodelta 2023 maksettavasta
tuotantosidonnaisesta tulotuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Asetusluonnos valtioneuvoston asetukseksi vuodelta 2023 maksettavasta
tuotantosidonnaisesta tulotuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta


* * *
Lausuntopyyntö maa- ja metsätalousministeriön asetusluonnoksesta maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hallinnosta vuonna 2024


Lausunnot viimeistään 9.1.2024

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Juha Vanhatalo, puh. 02951 62347
erityisasiantija Pekka Pihamaa, puh. 02951 62289
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

Lausuntopyyntö maa- ja metsätalousministeriön asetusluonnoksesta maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hallinnosta vuonna 2024

Muistio maa- ja metsätalousministeriön asetusluonnoksesta maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hallinnosta vuonna 2024

Asetusluonnos maa- ja metsätalousministeriön asetusluonnoksesta maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hallinnosta vuonna 2024

* * *
Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi saimaannorpan suojelusta kaupalliselle kalastukselle aiheutuvien taloudellisten vaikutusten johdosta myönnettävästä avustuksesta

Lausunnot viimeistään 19.1.2024

Lisätietoja:
Neuvotteleva virkamies Harri Kukka, puh. 0295 16 2377
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

Lausuntopyyntö
Luonnos valtioneuvoston asetukseksi saimaannorpan suojelusta kaupalliselle kalastukselle aiheutuvien taloudellisten vaikutusten johdosta myönnettävästä avustuksesta
Muistioluonnos
 

***

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi metsästyslain 33 §:n muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 19.1.2024

Lisätietoja:
Lainsäädäntöneuvos Teemu Nikula, puh. 0295 16 2055
Asiantuntija Ida Anomaa, puh. 0295 16 2364
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

Lausuntopyyntö
Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi metsästyslain 33 §:n muuttamisesta
 

***

Lausuntopyyntö luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön päätökseksi Suomen vuoden 2024 kalastuskiintiöiden jakamisesta Manner-Suomen ja Ahvenanmaan maakunnan kesken


Lausunnot viimeistään 12.12.2023


Lisätietoja:
Neuvotteleva virkamies Orian Bondestam, puh. 0295 16 2494
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi 


Lausuntopyyntö
Päätösluonnos Suomen vuoden 2024 kalastuskiintiöiden jakamisesta Manner-Suomen ja Ahvenanmaan maakunnan kesken

***

Lausuntopyyntö luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi puutavaran virallisesta mittauksesta, valvontamittauksesta ja mittauslautakunnan käsittelystä perittävästä maksusta vuosina 2024 ja 2025

Lausunnot viimeistään 8.12.2023

Lisätietoja:
Neuvotteleva virkamies Kaisa Pirkola, puh. 0295 16 2350
Hallitussihteeri Karin Cederlöf, puh. 0295 16 2063
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi 

Lausuntopyyntö
Asetusluonnos puutavaran virallisesta mittauksesta, valvontamittauksesta ja mittauslautakunnan käsittelystä perittävästä maksusta vuosina 2024 ja 2025
Muistioluonnos 
 

***

Lausuntopyyntö Näätämöjoen kalastussopimuksesta ja siihen liittyvän kalastussäännön muutostarpeista

Lausunnot viimeistään 11.12.2023

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Tapio Hakaste, puh. 0295 162 152
asiantuntija Sari Järvelä, puh. 0295 162 315
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

Lausuntopyyntö
Spawning targets for Atlantic salmon in the River Näätämöjoki/Neidenelva
Sonar counting of the River Neidenelva salmon in 2022
(julkaisuissa suomenkielinen yhteenveto)
 

***

Lausuntopyyntö turkiseläimissä esiintyvän H5-alatyypin lintuinfluenssan vastustamisesta ehdotetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen uuden pykälän luonnoksesta

Lausunnot viimeistään 23.11.2023

Lisätietoja:
Neuvotteleva virkamies Kajsa Hakulin, puh. 029 516 2361,
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

Lausuntopyyntö turkiseläimissä esiintyvän H5-alatyypin lintuinfluenssan vastustamisesta ehdotetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen uuden pykälän luonnoksesta

Luonnos turkiseläimissä esiintyvän H5-alatyypin lintuinfluenssan vastustamisesta annettavan maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 6 §:stä

Perustelumuistio

 

***

LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSESTA MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUKSEKSI KUNNANELÄINLÄKÄRIN MAKSULLISISTA SUORITTEISTA

Lausunnot viimeistään 13.12.2023

Lisätietoja: erityisasiantuntija Petriina Wäre, puh. 0295 162 115,
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

* * *

Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetusluonnoksesta vuodelta 2023 maksettavasta sokerijuurikkaan kuljetutuesta

Lausunnot viimeistään 9.1.2024

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Juha Vanhatalo, puh. 02951 62347
erityisasiantuntija Mika Survonen, puh. 02951 62215
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetusluonnoksesta vuodelta 2023 maksettavasta sokerijuurikkaan kuljetutuesta

Muistio valtioneuvoston asetusluonnoksesta vuodelta 2023 maksettavasta sokerijuurikkaan kuljetutuesta

Asetusuonnos vuodelta 2023 maksettavasta sokerijuurikkaan kuljetutuesta

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi eläimille tehtävistä toimenpiteistä ja
keinollisen lisäämisen menetelmistä

Lausunnot viimeistään 3.12.2023

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Tiina Pullola, puh. 029 516 2108
erityisasiantuntija Susanna Ahlström puh. 029 516 2436
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi eläimille tehtävistä toimenpiteistä ja keinollisen lisäämisen menetelmistä

Asetusluonnos valtioneuvoston asetukseksi eläimille tehtävistä toimenpiteistä ja keinollisen lisäämisen menetelmistä

Muistio luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi eläimille tehtävistä toimenpiteistä ja keinollisen lisäämisen menetelmistä

***

Lausuntopyyntö maa- ja metsätalousministeriön asetusluonnoksesta kasvihuonetuotannon tuesta vuonna 2024

Lausunnot viimeistään 27.12.2023

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Juha Vanhatalo, puh. 02951 62347
ylitarkastaja Veli-Pekka Reskola, puh. 02951 62193
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

Lausuntopyyntö maa- ja metsätalousministeriön asetusluonnoksesta kasvihuonetuotannon tuesta vuonna 2024

Muistio maa- ja metsätalousministeriön asetusluonnoksesta kasvihuonetuotannon tuesta vuonna 2024

Asetusluonnos maa- ja metsätalousministeriön asetusluonnoksesta kasvihuonetuotannon tuesta vuonna 2024

* * *

Lausuntopyyntö Maa- ja metsätalousministeriön asetusluonnoksesta varotoimenpiteistä lintuinfluenssan leviämisen ehkäisemiseksi luonnonvaraisista eläimistä turkiseläimiin

Lausunnot viimeistään 15.12.2023

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Tiina Juselius, puh. 0295 162 103
sähköposti: etunimi@sukunimi@gov.fi

Lausuntopyyntö Maa- ja metsätalousministeriön asetusluonnoksesta varotoimenpiteistä lintuinfluenssan leviämisen ehkäisemiseksi luonnonvaraisista eläimistä turkiseläimiin

Asetusluonnos varotoimenpiteistä lintuinfluenssan leviämisen ehkäisemiseksi luonnonvaraisista eläimistä turkiseläimiin

Perustelumuistio

* * *

Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetusluonnoksesta vuodelta 2024 maksettavasta pohjoisesta tuesta

Lausunnot viimeistään 7.12.2023

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Juha Vanhatalo, puh. 02951 62347
ylitarkastaja Veli-Pekka Reskola, puh. 02951 62193
erityisasiantija Pekka Pihamaa, puh. 02951 62289
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetusluonnoksesta vuodelta 2024 maksettavasta pohjoisesta tuesta

Muistio valtioneuvoston asetusluonnoksesta vuodelta 2024 maksettavasta pohjoisesta tuesta

Asetusluonnos valtioneuvoston asetusluonnoksesta vuodelta 2024 maksettavasta pohjoisesta tuesta

* * *

Lausuntopyyntö ehdotuksesta kaupalliselle kalastukselle ja kalankasvatukselle vahinkoja aiheuttavien halliurosten poistamisesta aiheutuviin kustannuksiin määräaikana myönnettävästä
avustuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (184/2020) 8 §:n muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 15.12.2023

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Orian Bondestam, puh. 02951 62494
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

Lausuntopyyntö ehdotuksesta kaupalliselle kalastukselle ja kalankasvatukselle vahinkoja aiheuttavien halliurosten poistamisesta aiheutuviin kustannuksiin määräaikana myönnettävästä
avustuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (184/2020) 8 §:n muuttamisesta

Muistio Valtioneuvoston asetus kaupalliselle kalastukselle ja kalankasvatukselle vahinkoja aiheuttavien halliurosten poistamisesta aiheutuviin kustannuksiin määräaikana myönnettävästä avustuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen  8 §:n muuttamisesta

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta suden metsästystä koskevaksi kiintiöksi metsästysvuonna 2023-2024

Lausunnot viimeistään 1.12.2023

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Jussi Laanikari, p. 040 733 6229
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

Lausuntopyyntö luonnoksesta suden metsästystä koskevaksi kiintiöksi metsästysvuonna 2023-2024

Muistio Maa- ja metsätalousministeriön asetus poikkeusluvalla sallittavasta suden metsästyksestä poronhoitoalueen ulkopuolella metsästysvuonna 2023-2024

Maa- ja metsätalousministeriön asetus poikkeusluvalla sallittavasta suden metsästyksestä metsästysvuonna 2023-2024

* * *

Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetusluonnoksesta vuodelta 2024 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta

Lausunnot viimeistään 1.12.2023

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Juha Vanhatalo, puh. 02951 62347
ylitarkastaja Veli-Pekka Reskola, puh. 02951 62193
erityisasiantija Pekka Pihamaa, puh. 02951 62289
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetusluonnoksesta vuodelta 2024 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta

Muistio valtioneuvoston asetusluonnoksesta vuodelta 2024 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta

Asetusluonnos valtioneuvoston asetusluonnoksesta vuodelta 2024 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta

* * *

Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetusluonnoksesta sokerijuurikkaan
viljelijöille vuodelta 2024 maksettavasta kansallisesta tuesta


Lausunnot viimeistään 29.11.2023

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Juha Vanhatalo, puh. 02951 62347
erityisasiantuntija Mika Survonen, puh. 02951 62215
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetusluonnoksesta sokerijuurikkaan
viljelijöille vuodelta 2024 maksettavasta kansallisesta tuesta

Muistio valtioneuvoston asetusluonnoksesta sokerijuurikkaan
viljelijöille vuodelta 2024 maksettavasta kansallisesta tuesta

Asetusluonnos valtioneuvoston asetusluonnoksesta sokerijuurikkaan
viljelijöille vuodelta 2024 maksettavasta kansallisesta tuesta


* * *

Lausuntopyyntö asetusluonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön
asetukseksi Ruokaviraston maksullisista suoritteista

Lausunnot viimeistään 29.11.2023

Lisätietoja: Petriina Wäre (oikeudelliset asiat) puh. 0295 162 115 ja
erityisasiantuntija Marjatta Koskinen puh. 0295 162 114.
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi ympäristökorvauksesta annetun
valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 13.12.2023

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Suvi Ruuska, p. 0295 16 2248
erityisasiantuntija Heini Lehtosalo, p. 0295 16 2057
neuvotteleva virkamies Anna Schulman, p. 0295 16 2199
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi ympäristökorvauksesta annetun
valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Muistio luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi ympäristökorvauksesta annetun
valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Asetusluonnos valtioneuvoston asetukseksi ympäristökorvauksesta annetun
valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi vuodelta 2024 maksettavista
maatalouden tuotannosta irrotetuista suorista tuista


Lausunnot  viimeistään 12.12.2023

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Suvi Ruuska, p. 0295 16 2248
erityisasiantuntija Pirjo Kuusela, p. 0295 16 2138
erityisasiantuntija Riikka Knaapi, p. 0295 16 2001
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi vuodelta 2024 maksettavista
maatalouden tuotannosta irrotetuista suorista tuista

Muistio luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi vuodelta 2024 maksettavista
maatalouden tuotannosta irrotetuista suorista tuista

Asetusluonnos valtioneuvoston asetukseksi vuodelta 2024 maksettavista
maatalouden tuotannosta irrotetuista suorista tuista


* * *
Lausuntopyyntö luonnoksesta elintarviketietojen antamisesta kuluttajille annetun maa- ja
metsätalousministeriön asetuksen 834/2014 muuttamiseksi sekä luonnoksesta eräiden
elintarvikkeiden ilmoittamisesta voimakassuolaiseksi annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 1010/2014 muuttamiseksi


Lausunnot viimeistään 8.12.2023

Lisätietoja:
hallitusneuvos Anne Haikonen, puh. 0295 162 438
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

Lausuntopyyntö luonnoksesta elintarviketietojen antamisesta kuluttajille annetun maa- ja
metsätalousministeriön asetuksen 834/2014 muuttamiseksi sekä luonnoksesta eräiden elintarvikkeiden ilmoittamisesta voimakassuolaiseksi annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 1010/2014 muuttamiseksi


Luonnos maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi elintarviketietojen antamisesta kuluttajille annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (834/2014) muuttamiseksi

Perustelumuistio

Luonnos maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi eräiden elintarvikkeiden ilmoittamisesta voimakassuolaiseksi annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (1010/2014) muuttamiseksi

Perustelumuistio

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi eräiden Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien suoritteiden maksuista

Lausunnot viimeistään 16.11.2023

Lisätietoja:
hallitusneuvos Vilppu Talvitie, puh. 040 139 5290
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

Lausuntopyyntö luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi eräiden Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien suoritteiden maksuista

Luonnos maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi eräiden Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien suoritteiden maksuista

Muistio
 

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksista
1) valtioneuvoston asetukseksi eläinten hyvinvointikorvausta koskevan sitoumuksen antamisesta vuonna 2024

2) valtioneuvoston asetukseksi eläinten hyvinvointikorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 23.11.2023

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Suvi Ruuska, p. 0295 16 2248
erityisasiantuntija Eeva Loikkanen, p. 0295 16 2015
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

Lausuntopyyntö

Muistio

Asetusluonnos

Muistio muutt.

Asetusluonnos muutt.

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksista maa- ja metsätalousministeriön asetuksiksi Maanmittauslaitoksen maksuista ja kaupanvahvistuksesta perittävistä maksuista ja korvauksista ja - kiinteistötoimitusmaksusta

Lausunnot viimeistään 30.11.2023

Lisätietoja:
ylijohtaja Pentti Lähteenoja, p. 0295 16 2485
lainsäädäntöneuvos Leo Olkkonen, p. 0295 16 2300

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi Euroopan unionin ja kansallisten
viljelijätukien hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 21.11.2023

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Suvi Ruuska, p. 0295 16 2248
erityisasiantuntija Riikka Knaapi, p. 0295 16 2001
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi Euroopan unionin ja kansallisten
viljelijätukien hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksista annetun valtioneuvoston asetuksen
muuttamisesta

Muistio luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi Euroopan unionin ja kansallisten
viljelijätukien hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksista annetun valtioneuvoston asetuksen
muuttamisesta

Asetusluonnos valtioneuvoston asetukseksi Euroopan unionin ja kansallisten
viljelijätukien hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksista annetun valtioneuvoston asetuksen
muuttamisesta

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi vuodelta 2023 maksettavista
maatalouden tuotannosta irrotetuista suorista tuista annetun valtioneuvoston asetuksen
muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 10.11.2023

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Suvi Ruuska, p. 0295 16 2248
erityisasiantuntija Pirjo Kuusela, p. 0295 16 2138
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi vuodelta 2023 maksettavista
maatalouden tuotannosta irrotetuista suorista tuista annetun valtioneuvoston asetuksen
muuttamisesta

Muistio luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi vuodelta 2023 maksettavista
maatalouden tuotannosta irrotetuista suorista tuista annetun valtioneuvoston asetuksen
muuttamisesta

Asetusluonnos valtioneuvoston asetukseksi vuodelta 2023 maksettavista
maatalouden tuotannosta irrotetuista suorista tuista annetun valtioneuvoston asetuksen
muuttamisesta


* * *
Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi vuodelta 2023 maksettavasta
tuotantosidonnaisesta tulotuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 27 ja 29 §:n muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 10.11.2023

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Suvi Ruuska, p. 0295 16 2248
erityisasiantuntija Auli Nurmi, p. 0295 16 2304
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi vuodelta 2023 maksettavasta
tuotantosidonnaisesta tulotuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 27 ja 29 §:n muuttamisesta

Muistio luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi vuodelta 2023 maksettavasta
tuotantosidonnaisesta tulotuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 27 ja 29 §:n muuttamisesta

Asetusluonnos luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi vuodelta 2023 maksettavasta
tuotantosidonnaisesta tulotuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 27 ja 29 §:n muuttamisesta

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi luonnonmukaisen tuotannon
korvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 22.11.2023

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Suvi Ruuska, p. 0295 16 2248
erityisasiantuntija Heini Lehtosalo, p. 0295 16 2057
neuvotteleva virkamies Anna Schulman, p. 0295 16 2199
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi luonnonmukaisen tuotannon
korvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Muistio luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi luonnonmukaisen tuotannon
korvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Asetusluonnos valtioneuvoston asetukseksi luonnonmukaisen tuotannon
korvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi vuodelta 2024 maksettavasta
tuotantosidonnaisesta tulotuesta

Lausunnot viimeistään 20.11.2023

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Suvi Ruuska, p. 0295 16 2248
erityisasiantuntija Auli Nurmi, p. 0295 16 2304
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi vuodelta 2024 maksettavasta
tuotantosidonnaisesta tulotuesta

Muistio luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi vuodelta 2024 maksettavasta
tuotantosidonnaisesta tulotuesta

Asetusluonnos valtioneuvoston asetukseksi vuodelta 2024 maksettavasta
tuotantosidonnaisesta tulotuesta

* * *

Lausuntopyyntö kahdesta  maa- ja metsätalousministeriön asetuksen luonnoksesta, jotka liittyvät turkiseläimissä esiintyvän lintuinfluenssan vastustamiseen

Lausunnot viimeistään 13.10.2023

Lisätietoja:

neuvotteleva virkamies Kajsa Hakulin, p. 0295 162 361
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

Lausuntopyyntö kahdesta  maa- ja metsätalousministeriön asetuksen luonnoksesta, jotka liittyvät turkiseläimissä esiintyvän lintuinfluenssan vastustamiseen

Luonnos maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi muista torjuttavista, valvottavista ja muista ilmoitettavista eläintaudeista, eläintautien ilmoittamisesta sekä mikrobikantojen toimittamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (325/2021) muuttamisesta

Luonnos maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi turkistuotantoa varten tarhatuissa ketuissa, naaleissa, minkeissä, supikoirissa tai soopeleissa esiintyvän H5 -alatyypin lintuinfluenssan vastustamisesta

Perustelumuistio
 

***

Lausuntopyyntö luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi kotimaankauppaa varten kerättäville nauta-, sika-, lammas-, vuohi- ja hevoseläinten suku-soluille ja alkioille eläintautien vastustamiseksi asetettavista vaatimuksista annetun asetuksen muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 26.10.2023

Lisätietoja:

neuvotteleva virkamies Eero Rautiainen, p. 0295 162 049
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

Lausuntopyyntö luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi kotimaankauppaa varten kerättäville nauta-, sika-, lammas-, vuohi- ja hevoseläinten suku-soluille ja alkioille eläintautien vastustamiseksi asetettavista vaatimuksista annetun asetuksen muuttamisesta

Asetusluonnos maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi kotimaankauppaa varten kerättäville nauta-, sika-, lammas-, vuohi- ja hevoseläinten suku-soluille ja alkioille eläintautien vastustamiseksi asetettavista vaatimuksista annetun asetuksen muuttamisesta

Muistio luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi kotimaankauppaa varten kerättäville nauta-, sika-, lammas-, vuohi- ja hevoseläinten suku-soluille ja alkioille eläintautien vastustamiseksi asetettavista vaatimuksista annetun asetuksen muuttamisesta

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi Euroopan unionin viljelijätukien ehdollisuuden lakisääteisistä hoitovaatimuksista sekä niiden ja hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimusten noudattamisen valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen liitteiden 1 ja 3 muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 16.11.2023

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Suvi Ruuska, p. 0295 16 2248
erityisasiantuntija Riikka Knaapi, p. 0295 16 2001
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi Euroopan unionin viljelijätukien ehdollisuuden lakisääteisistä hoitovaatimuksista sekä niiden ja hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimusten noudattamisen valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen liitteiden 1 ja 3 muuttamisesta

Muistio luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi Euroopan unionin viljelijätukien ehdollisuuden lakisääteisistä hoitovaatimuksista sekä niiden ja hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimusten noudattamisen valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen liitteiden 1 ja 3 muuttamisesta

Asetusluonnos valtioneuvoston asetukseksi Euroopan unionin viljelijätukien ehdollisuuden lakisääteisistä hoitovaatimuksista sekä niiden ja hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimusten noudattamisen valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen liitteiden 1 ja 3 muuttamisesta

* * *