FI SV

Lausuntopyynnöt

Tällä sivulla on tietoa maa- ja metsätalousministeriön parhaillaan lausunnolla olevista ehdotuksista

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta Maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi eläinten tunnistamisesta ja rekisteröinnistä 

Lausunnot viimeistään 20.12.2021

Lisätietoja: 
Erityisasiantuntija Anssi Welling
p. +358 295 162 151
sähköposti [email protected]

* * *   

Lausuntopyyntö ahmakiintiöasetuksesta metsästysvuodelle 2021-2022

Lausunnot viimeistään 20.12.2021

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Jussi Laanikari p. 040 7336229.
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

Lausuntopyyntö ahmakiintiöasetuksesta metsästysvuodelle 2021-2022

Luonnos maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta poikkeusluvalla sallittavasta ahman metsästyksestä metsästysvuonna 2021–2022

Muistio (luonnos): Maa- ja metsätalousministeriön asetus poikkeusluvilla sallittavasta ahman metsästyksestä metsästysvuonna 2021–2022

* * * 

Lausuntopyyntö luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi luonnonmukaisesta tuotannosta

Lausunnot viimeistään 14.12.2021

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Annika Öhberg, p. 029 516 2063
neuvotteleva virkamies Tero Tolonen, p. 0295 162 326
sähköposti: [email protected]

* * *
Lausuntopyyntö luonnoksesta lannoitelaiksi ja siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lausunnot viimeistään: 21.1.2022

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Titta Berlin, p. 0295 16 2026
lainsäädäntöneuvos Timo Rämänen, p. 0295 16 2197
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)gov.fi

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi ympäristökorvauksen, luonnonhaittakorvauksen, luonnonmukaisen tuotannon korvauksen ja ei-tuotannollisia investointeja koskevan korvauksen hakemisesta vuonna 2022

Lausunnot viimeistään 4.1.2022

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Suvi Ruuska, p. 0295 16 2248
neuvotteleva virkamies Riikka Knaapi, p. 0295 16 2001
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)gov.fi

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön päätökseksi Suomen vuoden 2022 kalastuskiintiöiden jakamisesta Manner-Suomen ja Ahvenanmaan maakunnan kesken

Lausunnot viimeistään 30.11.2021

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Orian Bondestam p.02951 62494
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)gov.fi

Lausuntopyyntö luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön päätökseksi Suomen vuoden 2022 kalastuskiintiöiden jakamisesta Manner-Suomen ja Ahvenanmaan maakunnan kesken

Luonnos: Päätös Suomen vuoden 2021 kalastuskiintiöiden jakamisesta Manner-Suomen ja Ahvenanmaan maakunnan kesken

* * * 

Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetusluonnoksesta vuodelta 2021 maksettavasta sokerijuurikkaan kuljetustuesta

Lausunnot viimeistään 4.1.2022

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Juha Vanhatalo, p. 0295 16 2347
erityisasiantuntija Mika Survonen, p. 0295 16 2215
sähköposti: [email protected]

* * *

Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetukseksi juurikäävän torjunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 9.12.2021

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Tatu Torniainen (puh. 0295 162 162)
lainsäädäntöneuvos Maija Kaukonen (puh. 0295 162 153)
[email protected]

Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetukseksi juurikäävän torjunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus juurikäävän torjunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta (luonnos 15.11.2021)

Perustelumuistio (luonnos 15.11.2021)

* * * 

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi puutavaran poiskuljettamista koskevasta aluejaosta

Lausunnot viimeistään 9.12.2021

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Tatu Torniainen (puh. 0295 162 162)
lainsäädäntöneuvos Maija Kaukonen (puh. 0295 162 153)
[email protected]

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi puutavaran poiskuljettamista koskevasta aluejaosta

Valtioneuvoston asetus puutavaran poiskuljettamista koskevasta aluejaosta (luonnos 15.11.2021)

Perustelumuistio (luonnos 15.11.2021)

* * * 

Lausuntopyyntö maa- ja metsätalousministeriön asetusluonnoksesta kasvihuonetuotannon tuesta vuonna 2022

Lausunnot viimeistään 27.12.2021

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Juha Vanhatalo, p. 0295 16 2347
ylitarkastaja Veli-Pekka Reskola, p. 0295 16 2193
sähköposti: [email protected]

* * *
Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetusluonnoksesta vuodelta 2022 maksettavasta pohjoisesta tuesta

Lausunnot viimeistään 20.12.2021

Lisätietoja:
Neuvotteleva virkamies Juha Vanhatalo, p. 029 162 347
Erityisasiantuntija Pekka Pihamaa, p. 029 162 289
sähköposti: [email protected]

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi luonnonhaittakorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 15 §:n muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 16.12.2021

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Suvi Ruuska, p. 0295 16 2248
maatalousekonomisti Antti Unnaslahti, p. 0295 16 2426
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)gov.fi


* * *
Lausuntopyyntö luonnoksesta laiksi eläinten hyvinvoinnista ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 14.1.2022

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Tiina Pullola, p. 029 516 2108
apulaisosastopäällikkö Taina Aaltonen, p. 029 516 2439
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)gov.fi

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi vuodelta 2022 maksettavista lypsylehmä-, nauta-, uuhi- ja kuttupalkkioista, teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkiosta sekä peltokasvipalkkiosta

Lausunnot viimeistään 17.11.2021

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Juha Palonen, p. 0295 16 2356
neuvotteleva virkamies Suvi Ruuska, p. 0295 16 2248
erityisasiantuntija Auli Nurmi, p. 0295 16 2304
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)gov.fi

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi täydentävien ehtojen lakisääteisistä hoitovaatimuksista sekä niiden ja hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimusten noudattamisen valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen 2 muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 25.11.2021

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Suvi Ruuska, p. 0295 16 2248
neuvotteleva virkamies Pia Lehmusvuori, p. 0295 16 2207
sähköposti: [email protected]
 

* * *
Lausuntopyyntö hallituksen esityksestä Tenon kalastussäännön voimassaolon jatkamisesta

Lausunnot viimeistään 8.11.2021 klo 16.15 mennessä

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Tapio Hakaste
p.0295 162 152
sähköposti: [email protected]

asiantuntija Sari Järvelä p. 0295 162 315
sähköposti: [email protected]

erityisasiantuntija Irena Pirhonen, p. 0295 162 069.
sähköposti: [email protected]

Lausuntopyynnön ja esitysluonnoksen löydät hankkeen sivulta (linkki hankesivulle) 

* * *

Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetusluonnoksesta sokerijuurikkaan viljelijöille vuodelta 2022 maksettavasta kansallisesta tuesta

Lausunnot viimeistään 29.11.2021

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Juha Vanhatalo, p. 0295 16 2347
erityisasiantuntija Mika Survonen, p. 0295 16 2215
sähköposti: [email protected]

* * *
Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetusluonnoksesta vuodelta 2022 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta


Lausunnot viimeistään 29.11.2021

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Juha Vanhatalo, p. 0295 16 2347
erityisasiantuntija Pekka Pihamaa, p. 0295 16 2289
sähköposti: [email protected]

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta suden metsästystä koskevaksi kiintiöksi metsästysvuonna 2021–2022

Lausunnot viimeistään 8.12.2021

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Jussi Laanikari p. 040 7336229.
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

Lausuntopyyntö luonnoksesta suden metsästystä koskevaksi kiintiöksi metsästysvuonna 2021–2022

Luonnos maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta poikkeusluvalla sallittavasta suden metsästyksestä metsästysvuonna 2021-2022

Muistio (luonnos) maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta poikkeusluvalla sallittavasta suden metsästyksestä metsästysvuonna 2021-2022

 

* * * 

Lausuntopyyntö Vesitalousstrategia 2030 luonnoksesta

Lausunnot viimeistään 30.11.2021

Lisätietoja:

vesitalousjohtaja Olli-Matti Verta p. 0295 162 123
[email protected],

Linkki lausuntopalvelu.fi sivustolle

* * *

Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetusluonnoksesta eläinyksiköistä eräissä maatalouden tuissa annetun valtioneuvoston asetuksen 2 § ja 3 §:n muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 7.12.2021

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Juha Vanhatalo, p. 0295 16 2347
maatalousekonomisti Antti Unnaslahti, p. 0295 16 2426
sähköposti: [email protected]

* * *
Lausuntopyyntö luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi puutavaran virallisesta mittauksesta, valvontamittauksesta ja mittauslautakunnan käsittelystä perittävästä maksusta vuosina 2022 ja 2023

Lausunnot viimeistään 29.11.2021

Lisätietoja:
ylimetsänhoitaja Matti Heikurainen, p.  0295 162 408
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)gov.fi

Lausuntopyyntö luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi puutavaran virallisesta mittauksesta, valvontamittauksesta ja mittauslautakunnan käsittelystä perittävästä maksusta vuosina 2022 ja 2023

Luonnos maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi puutavaran virallisesta mittauksesta, valvontamittauksesta ja mittauslautakunnan käsittelystä perittävästä maksusta vuosina 2022 ja 2023

Muistio maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta puutavaran virallisesta mittauksesta, valvontamittauksesta ja mittauslautakunnan käsittelystä perittävästä maksusta vuosina 2022 ja 2023

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi eräiden Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien suoritteiden maksuista

Lausunnot viimeistään 28.11.2021

Lisätietoja:
hallitusneuvos Vilppu Talvitie, p. 0295 162 417
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)gov.fi

Lausuntopyyntö luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi eräiden Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien suoritteiden maksuista 

Luonnos maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi eräiden Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien suoritteiden maksuista (ruotsiksi täältä)

Muistio (luonnos) maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta eräiden Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien suoritteiden maksuista

* * * 

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi vesiosaamisen kasvun ja kansainvälistymisen hankkeisiin vuosina 2022-2026 myönnettävästä valtionavustuksesta

Lausunnot viimeistään 14.11.2021

Lisätietoja:
vanhempi hallitussihteeri Vilja Klemola, p. 0295162309
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)gov.fi

johtava vesitalousasiantuntija Annukka Lipponen, p. 0295162067
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)gov.fi

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi vesiosaamisen kasvun ja kansainvälistymisen hankkeisiin vuosina 2022-2026 myönnettävästä valtionavustuksesta

Luonnos valtioneuvoston asetuksesta vesiosaamisen kasvun ja kansainvälistymisen hankkeisiin vuosina 2022—2026 myönnettävästä valtionavustuksesta

Muistio (luonnos) valtioneuvoston asetuksesta vesiosaamisen kasvun ja kansainvälistymisen hankkeisiin vuosina 2022—2026 myönnettävästä valtionavustuksesta

* * * 

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi vuodelta 2021 maksettavista lypsylehmä-, nauta-, uuhi- ja kuttupalkkioista, teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkiosta sekä peltokasvipalkkiosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 5.11.2021

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Suvi Ruuska, p. 0295 16 2248
erityisasiantuntija Auli Nurmi, p. 0295 16 2304
sähköposti: [email protected]

* * * 

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi perustukijärjestelmän kansallisen varannon käytöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 26.11.2021

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Suvi Ruuska, p. 0295 16 2248
erityisasiantuntija Pirjo Kuusela, p. 0295 16 2138
sähköposti: [email protected]
 

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi perustuesta, viherryttämistuesta ja nuoren viljelijän tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 17 ja 19 §:n muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 5.11.2021

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Suvi Ruuska, p. 0295 16 2248
erityisasiantuntija Pirjo Kuusela, p. 0295 16 2138
sähköposti: [email protected]


* * *
Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi kiinteistönmuodostamisasetuksen muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 26.11.2021

Lisätietoja:
lainsäädäntöneuvos Leo Olkkonen, p. 02951 62300
sähköposti: [email protected]

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi Luonnonvarakeskuksen maksullisista suoritteista

Lausunnot viimeistään 18.11.2021

Lisätietoja:
lainsäädäntöneuvos Timo-Ville Nieminen, p. 02951 62379
sähköposti: [email protected] 

* * * 

Lausuntopyyntö luonnoksista
1) maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi kiinteistötietojärjestelmän suoritteista ja tietopalvelusta perittävistä maksuista vuonna 2022
2) maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi kiinteistötietojärjestelmän tulojen jakamisesta vuonna 2022

Lausunnot viimeistään 26.11.2021

Lisätietoja: 
lainsäädäntöneuvos Leo Olkkonen, p. 02951 62300
sähköposti: [email protected] 

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksista
1) maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi Maanmittauslaitoksen maksuista sekä kaupanvahvistuksesta perittävistä maksuista ja korvauksista vuonna 2022 
2) maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi kiinteistötoimitusmaksusta vuonna 2022

Lausunnot viimeistään 26.11.2021

Lisätietoja:
lainsäädäntöneuvos Leo Olkkonen, p. 02951 62300
sähköposti: [email protected] 

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi perustuesta, viherryttämistuesta ja nuoren viljelijän tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 26.11.2021

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Suvi Ruuska, p. 0295 16 2248
erityisasiantuntija Pirjo Kuusela, p. 0295 16 2138
sähköposti: [email protected]

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksista 
1) valtioneuvoston asetukseksi eläinten hyvinvointikorvausta koskevan sitoumuksen antamisesta vuonna 2022 
2) valtioneuvoston asetukseksi eläinten hyvinvointikorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta 
3) maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi eläinten hyvinvointikorvauksesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta 


Lausunnot viimeistään 15.11.2021

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Suvi Ruuska, p. 0295 16 2248
erityisasiantuntija Eeva Loikkanen, p. 0295 16 2015
sähköposti: [email protected]


* * * 
Lausuntopyyntö; muutosasetus 328/2021, Porojen kauttakuljetukseen ja hevosten siirtoihin sovellettavat poikkeukset

Lausunnot viimeistään: 7.10.2021

Lisätietoja: 
Erityisasiantuntija Eero Rautiainen p. 0295 162 049
[email protected]

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi Suomen riistakeskuksen ja riistanhoitoyhdistysten julkisten hallintotehtävien maksuista vuosina 2022-2023

Lausunnot viimeistään 12.10.2021

Lisätietoja:
vanhempi hallitussihteeri Teemu Nikula, p. 050 3315 128
sähköposti: [email protected]