FI SV

På remiss

* * *

Begäran om utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om stödområdet för vissa ersättningar för landsbygdsutveckling, direktstöd till jordbrukare och nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen och de delområden av stödområdena som räknas som skärgård

Senast 5.9.2022

Mer information:
​​​​​​​konsultativ tjänsteman Juha Vanhatalo tfn. 02 951 62347
​​​​​​​speciell sakkunnige Pekka Pihamaa tfn. 02 951 62289
​​​​​​​e-post: fö[email protected]

Begäran om utlåtande, promemoria och utkast till statsrådets förordning om stödområdet för vissa ersättningar för landsbygdsutveckling, direktstöd till jordbrukare och nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen och de delområden av stödområdena som räknas som skärgård

***

Begäran om yttrande om utkast till regeringens proposition till lag om temporärt incitamentssystem för skogsbruket
 
Senast: 5.8.2022
 
Mer information:
forstråd Niina Riissanen (29.7-5.8.2022), tfn. 0295 16 2339, 
lagstiftningsråd Kirsi Taipale (2.8-5.8.2022), tfn. 0295 16 2451
specialsakkunnig Antti Leinonen (25.7-5.8.2022), tfn. 0295 16 2137
e-post: fö[email protected]
 
Begäran om utlåtande 
Utkast till regeringens proposition på finska 
De viktigaste förslagen 
 

***

Begäran om utlåtande om en ändring av lagen om det nationella genomförandet av Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik

Senast 12.8.2022

Mer information:

konsultativ tjänsteman Orian Bondestam, tfn 02951 16 2494
e-post: förnamn.efternamn(at)gov.fi

Begäran om utlåtande om en ändring av lagen om det nationella genomförandet av Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om det nationella genomförandet av Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik

* * *

Begäran om utlåtande om ändring av 5 § i statsrådets förordning om nationellt
stöd till Södra Finland 2022


Senast 1.9.2022

Mer information:
konsultativ tjänsteman Juha Vanhatalo, tfn. 0295 16 2347
överinspektör Veli-Pekka Reskola, tfn. 0295 62193
special sakkunnige Pekka Pihamaa, tfn. 0295 16 2289
e-posti: förnamn.efternamn (a)gov.fi

Begäran om utlåtande om ändring av 5 § i statsrådets förordning om nationellt
stöd till Södra Finland 2022

Promemoria om utlåtande om ändring av 5 § i statsrådets förordning om nationellt
stöd till Södra Finland 2022

Utlåtande om ändring av 5 § i statsrådets förordning om nationellt
stöd till Södra Finland 2022

* * *

Begäran om utlåtande om utkast till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om förvaltning av den strategiska planen för den gemensamma jordbrukspolitiken och om stödjande av landsbygdens utveckling under finansieringsperioden 2023–2027 samt till vissa lagar som har samband med dem

Senast 12.8.2022


Mer information:
lagstiftningsråd Markus Lounela, puh. 0295 16 2052, (21-23.6.2022 och 25.7.2022-)
konsultativ tjänsteman Sanna Sihvola, puh. 0295 16 2264, (27.6.-1.7.2022)
konsultativ tjänsteman Leena Anttila, puh. 0295 16 2240, (4.-22.7.2022)
e-posti: förnamn.efternamn (a)gov.fi

 

Begäran om utlåtande om utkast till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om förvaltning av den strategiska planen för den gemensamma jordbrukspolitiken och om stödjande av landsbygdens utveckling under finansieringsperioden 2023–2027 samt till vissa lagar som har samband med dem

Utkast till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om förvaltning av den strategiska planen för den gemensamma jordbrukspolitiken och om stödjande av landsbygdens utveckling under finansieringsperioden 2023–2027 samt till vissa lagar som har samband med dem (på finska)

Utkast till propositionens huvudsakliga innehåll samt lagförslag

***

Begäran om utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om ändring av
19 § i statsrådets förordning om nordligt stöd 2022


Senast 1.9.2022

Mer information:
konsultativ tjänsteman Juha Vanhatalo, tfn. 0295 16 2347
överinspektör Veli-Pekka Reskola, tfn. 0295 62193
special sakkunnige Pekka Pihamaa, tfn. 0295 16 2289
e-posti: förnamn.efternamn (a)gov.fi

Begäran om utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om ändring av
19 § i statsrådets förordning om nordligt stöd 2022

Promemoria om utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om ändring av
19 § i statsrådets förordning om nordligt stöd 2022

Utkast till statsrådets förordning om ändring av
19 § i statsrådets förordning om nordligt stöd 2022

* * *
Begäran om utlåtande om utkast till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om vissa areal- och djurbaserade stöd

Senast: 12.8.2022

Mer information:
Lagstiftningsråd Katri Aho, tfn. 0295 16 2235, e-post: fö[email protected]
Konsultativ tjänsteman Suvi Ruuska, tfn. 0295 16 2248, e-post: fö[email protected]
 

 

* * *

Begäran om utlåtande om utkast till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om strukturstöd till jordbruket, lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar och skoltlagen samt av vissa lagar som har samband med dem

Senast: 29.7.2022

Mer information:
Lagstiftningsråd Maija Kaukonen (från och med 18.7), tlf. 0295 16 2153
Konsultativ tjänsteman Sanna Koivumäki (under tiden 15.6–15.7), tlf. 0295 16 2437
e-post: fö[email protected]

* * *

Begäran om yttrande om utkast till regeringsproposition om ändring av vissa lagar som gäller bostadsdatasystemet

Senast 22.7.2022

Mer information:
lagstiftningsråd Timo-Ville Nieminen, tlf. 02951 62379
projektchef Paavo Häikiö, tlf. 02951 62009
e-post: fö[email protected]

* * *

Begäran om utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om fiske

Senast 28.6.2022

Mer information:

fiskerirådet Eija Kirjavainen, tfn. 040 772 1262
e-post: fö[email protected]

Begäran om utlåtande om utkastet till stadsrådets förordning om fiske

Promemoria (på finska)

Utkast till statsrådets förordning om fiske

* * *

Begäran om utlåtande om utkast till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om en marknadsordning för jordbruksprodukter

Senast: 20.7.2022

Mer information:
konsultativ tjänsteman Jukka Ränkimies, tfn 02951 62488
konsultativ tjänsteman Pekka Sandholm, tfn 02951 62416
e-post: fö[email protected]

* * *

Begäran om utlåtande om utkastet till jord- och skogsbruksministeriets förordning om när kalvar är i skick för transport vid kommersiella transporter

Senast: 8.8.2022 

Mer information:
specialsakkunnig Susanna Ahlström, p. 02951 62436, [email protected] 
konsultativ tjänsteman Kirsti Huovinen, p. 02951 62182, [email protected] 

* * *

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ändring av 10 § i jaktförordningen

Senast 16.6.2022

Mer information:

äldre regeringssekreterare Teemu Nikula, tfn. 0295 16 2055
specialsakkunnig Janne Pitkänen, tfn. 0295 16 2338
e-post: fö[email protected]

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ändring av 10 § i jaktförordningen

Promemoria om utkast till stadsrådets förordning om ändring av 10 § i jaktförordningen (på finska)

Utkast till statsrådets förordning om ändring av 10 § i jaktförordningen

* * *

Begäran om utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om extraordinärt anpassningsstöd och ytterligare stöd till jordbrukare 2022

Senast 31.5.2022

Mer information:
konsultativ tjänsteman Juha Vanhatalo, tfn. 0295 16 2347
special sakkunnig Antti Unnaslahti, tfn. 0295 16 2426
e-posti: förnamn.efternamn (a)gov.fi

Begäran om utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om extraordinärt anpassningsstöd och ytterligare stöd till jordbrukare 2022

Promemoria om utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om extraordinärt anpassningsstöd och ytterligare stöd till jordbrukare 2022

Utkastet till statsrådets förordning om extraordinärt anpassningsstöd och ytterligare stöd till jordbrukare 2022

* * *

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om kompensationsersättning

Senast 24.5.2022

Mer information:
konsultativ tjänsteman Suvi Ruuska, tfn. 0295 16 2248
special sakkunnig Antti Unnaslahti, tfn. 0295 16 2426
E-post: förnamn.efternamn(a)gov.fi

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om kompensationsersättning

Promemoria om utkast till statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om kompensationsersättning

Utkast till statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om kompensationsersättning

* * *

Begäran om utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om nordligt stöd 2022

Senast 24.5.2022

Mer information:
konsultativ tjänsteman Juha Vanhatalo, tfn. 0295 16 2347
överinspektör Veli-Pekka Reskola, tfn. 0295 62193
special sakkunnige Pekka Pihamaa, tfn. 0295 16 2289
e-posti: förnamn.efternamn (a)gov.fi

* * *

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ändring av statsrådets
förordning om bidrag för mjölkkor och nötkreatur, tackor och hongetter, slaktlamm och
slaktkillingar samt bidrag för jordbruksgrödor som betalas för 2021


Senast 18.5.2022

Mer information:
konsultativ tjänsteman Suvi Ruuska, tfn. 0295 16 2248
special sakkunnig Auli Nurmi, tfn. 0295 16 2304
E-post: förnamn.efternamn(a)gov.fi

* * *

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ändring av statsrådets
förordning om grundstöd, förgröningsstöd och stöd till unga jordbrukare


Senast 18.5.2022

Mer information:
konsultativ tjänsteman Suvi Ruuska, tfn. 0295 16 2248
special sakkunnig Pirjo Kuusela, tfn. 0295 16 2138
E-post: förnamn.efternamn(a)gov.fi

* * *

Begäran om remissyttrande om förslaget till förordning om beviljande av statsunderstöd för utveckling av natur-, mat-, fiske och jaktturismen i glest bebyggda områden under 2022–2023

Senast 6.5.2022

Mer information:
regeringssekreterare Jussi Sallila, tfn +358 295 162 129
specialsakkunnig Auli Sihvola, tfn +358 295 162 442
e-posti: förnamn.efternamn (a)gov.f

***

Begäran om utlåtande om utkastet till statsrådets förordning ändring av 3 § i statsrådets förordning om nationellt stöd till Södra Finland 2021

Senast 3.5.2022

Mer information:
konsultativ tjänsteman Juha Vanhatalo, tfn. 0295 16 2347
special sakkunnige Pekka Pihamaa, tfn. 0295 16 2289
e-posti: förnamn.efternamn (a)gov.fi

Begäran om utlåtande om utkastet till statsrådets förordning ändring av 3 § i statsrådets förordning om nationellt stöd till Södra Finland 2021

Promemoria om utlåtande om utkastet till statsrådets förordning ändring av 3 § i statsrådets förordning om nationellt stöd till Södra Finland 2021

Utkast till statsrådets förordning ändring av 3 § i statsrådets förordning om nationellt stöd till Södra Finland 2021

* * *

Begäran om utlåtande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om begränsning av jakt på ejder

Senast 9.5.2022

Mer information:
specialsakkunnik Jussi Laanikari, tfn. 040 733 6229
E-post: förnamn.efternamn(a)gov.fi

Begäran om utlåtande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om begränsning av jakt på ejder

Förslag till förordning om begränsning av jakt på ejder

* * *

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om temporär ändring av
statsrådets förordning om krav på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden enligt
tvärvillkoren


Senast 20.4.2022

Mer information:
konsultativ tjänsteman Suvi Ruuska, tfn. 0295 16 2248
konsultativ tjänsteman Pia Lehmusvuori, tfn. 0295 16 2207
E-post: förnamn.efternamn(a)gov.fi

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om temporär ändring av
statsrådets förordning om krav på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden enligt
tvärvillkoren


Promemoria: om utkast till statsrådets förordning om temporär ändring av
statsrådets förordning om krav på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden enligt
tvärvillkoren


Utkast: om statsrådets förordning om temporär ändring av
statsrådets förordning om krav på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden enligt
tvärvillkoren

* * *
Begäran om utlåtande om utkast till regeringsproposition om ändring av vissa lagar som gäller bostadsdatasystemet

Senast den 29 april 2022

Mer information:
Timo-Ville Nieminen, lagstiftningsråd, tfn 02951 62379
e-post: fö[email protected]

* * *

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om stöd som beviljas från Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfondens program

Senast 21.4.2022

Mer information:

Heta Ratasvuori, specialsakkunnig, tfn 0295 16 2016, [email protected]
Timo Halonen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 16 2411, [email protected] 
Saana Tarhanen, specialsakkunnig, tfn 0295 16 2036, [email protected] 

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om stöd som beviljas från Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfondens program

Utkast till statsrådets förordning om stöd som beviljas från Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfondens program

* * *

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om temporär ändring av 13 och
15 § i statsrådets förordning om grundstöd, förgröningsstöd och stöd till unga jordbrukare


Senast 28.3.2022

Mer information:
konsultativ tjänsteman Suvi Ruuska, tfn. 0295 16 2248
konsultativ tjänsteman Pia Lehmusvuori, tfn. 0295 16 2207
E-post: förnamn.efternamn(a)gov.fi


* * *
Begäran om utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om ändring
av 17 och 19 § i statsrådets förordning om nordligt stöd 2022


Senast 29.3.2022

Mer information:
konsultativ tjänsteman Juha Vanhatalo, tfn. 0295 16 2347
överinspektör Veli-Pekka Reskola, tfn 0295 16 2193
special sakkunnige Pekka Pihamaa, tfn. 0295 16 2289
e-posti: förnamn.efternamn (a)gov.fi

* * *

Begäran om utlåtande om ändring av 3 och 5 § i statsrådets förordning om nationellt 
stöd till Södra Finland 2022


Senast 29.3.2022

Mer information:
konsultativ tjänsteman Juha Vanhatalo, tfn. 0295 16 2347
överinspektör Veli-Pekka Reskola, tfn 0295 16 2193
special sakkunnige Pekka Pihamaa, tfn. 0295 16 2289
e-posti: förnamn.efternamn (a)gov.fi

* * *

Begäran om utlåtande om utkast till förordning om bekämpning av djursjukdomar i kategori a

Senast 2.5.2022

Mer information:
special sakkunnige Eero Rautiainen, tfn 0295 162 049
e-post: eero.rautiainen(at)gov.fi

* * *

Begäran om utlåtande om ändring av 13 § i förordning om ett kvotsystem för det
kommersiella fisket

Senast 1.4.2022

Mer information:

konsultativ tjänsteman Orian Bondestam, tfn 02951 16 2494
e-post: förnamn.efternamn(at)gov.fi

 

Begäran om utlåtande om ändring av 13 § i förordning om ett kvotsystem för det
kommersiella fisket

Utkast till förordning om ändring av 13 § i statsrådets förordning om ett kvotsystem för det kommersiella fisket

 Promemoria till förordning om ändring av 13 § i statsrådets förordning om ett kvotsystem
för det kommersiella fisket

* * *

UTKAST TILL REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN MED FÖRSLAG TILL LAGAR OM ÄND-RING AV LAGEN OM UTÖVNING AV VETERINÄRYRKET OCH 7 OCH 37 § I UNIVERSITETSLAGEN

Senast 2.5.2022

Mer information: lagstiftningsråd Johanna Wallius, tfn 02951 62244
avdelningschef Taina Aaltonen, tfn 02951 62439
e-post: fö[email protected]

* * *

Begäran om utlåtande lagstiftningsråd om utkast till statsrådets förordning om ändring av statsrådets
förordning om övervakning av djurbidrag som finansieras av Europeiska unionen


Senast 13.4.2022

Mer information:
konsultativ tjänsteman Suvi Ruuska, tfn. 0295 16 2248
konsultativ tjänsteman Juha Palonen, tfn. 0295 16 2356
E-post: förnamn.efternamn(a)gov.fi

 

* * *

Begäran om utlåtande om ändring av 12 § i förordningen om fisket och 2 och 4 § i förordningen om avlägsnande av gråsälshanar

Senast 31.3.2022

Mer information:

konsultativ tjänsteman Orian Bondestam, tfn 02951 16 2494
e-post: förnamn.efternamn(at)gov.fi

 

Begäran om utlåtande om ändring av 12 § i förordningen om fisket och 2 och 4 § i förordningen om avlägsnande av gråsälshanar

Promemoria och utkast till förordning om nätfisket efter sik

 Promemoria och utkast till förordning om avlägsnande av gråsälshanar

* * *

Begäran om utlåtande om utkast till regeringens proposition till riksdagen om ändring av lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk

Senast 4.3.2022 kl. 12.00

Mer information:
lagstiftningsråd Markus Lounela, tfn 02951 62052
e-posti: förnamn.efternamn (a)gov.fi

  ***

Begäran om utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om stöd som betalas per djur för renskötselåter 2022/2023

Senast 14.4.2022

Mer information:
konsultativ tjänsteman Juha Vanhatalo, tfn. 0295 16 2347
special sakkunnige Mika survonen, tfn. 0295 16 2215
e-posti: förnamn.efternamn (a)gov.fi

* * *

Begäran om utlåtande om utkastet till jord- och skogsbruksministeriets förordning om administrationen av nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen 2022

Senast 1.3.2022

Mer information:
konsultativ tjänsteman Juha Vanhatalo, tfn. 0295 16 2347
E-post: förnamn.efternamn(a)gov.fi

* * *
Begäran om utlåtande om statsrådets förordning om förfarandet för överföring av ansökningar om jordbruksstöd 2022


Senast 28.2.2022

Mer information:
konsultativ tjänsteman Juha Vanhatalo, tfn. 0295 16 2347
konsultativ tjänsteman Suvi Ruuska, tfn. 0295 16 2248
E-post: förnamn.efternamn(a)gov.fi

* * *
Begäran om utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om nationellt stöd för 2022 biodling enligt antalet bisamhällen


Senast 24.2.2022

Mer information:
konsultativ tjänsteman Juha Vanhatalo, tfn. 0295 16 2347
special sakkunnige Mika survonen, tfn. 0295 16 2215
E-post: förnamn.efternamn(a)gov.fi

* * *
Begäran om utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om ändring av 6§ och bilaga i statsrådets förordning om nationellt stöd till Södra Finland 2021


Senast 22.2.2022

Mer information:
konsultativ tjänsteman Juha Vanhatalo, tfn. 0295 16 2347
överinspektör Veli-Pekka Reskola, tfn. 0295 16 2193
E-post: förnamn.efternamn(a)gov.fi

* * *

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om tillsyn över nationella stöd för växtproduktion och husdjursskötsel 2022

Senast 11.3.2022

Mer information:
konsultativ tjänsteman Suvi Ruuska, tfn. 0295 16 2248
specialsakkunnig Pekka Pihamaa, tfn. 0295 16 2289
E-post: förnamn.efternamn(a)gov.fi

* * *
Begäran om utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om ändring av 9 § i statsrådets förordning om nordligt stöd 2021


Senast 3.2.2022

Mer information:
konsultativ tjänsteman Juha Vanhatalo, tfn. 0295 16 2347
specialsakkunnig Pekka Pihamaa, tfn. 0295 16 2289
E-post: förnamn.efternamn(a)gov.fi

* * *

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ändring av 5 och 18 § i statsrådets förordning om tillsyn över nationella stöd för växtproduktion och husdjursskötsel 2021

Senast 16.2.2022

Mer information:
konsultativ tjänsteman Suvi Ruuska, tfn. 0295 16 2248
specialsakkunnig Pekka Pihamaa, tfn. 0295 16 2289
E-post: förnamn.efternamn(a)gov.fi
 


* * *
Begäran om utlåtande om det utkastet till jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om bedrivande av verksamhet inom foderbranschen

Senast 14.1.2022

Ytterligare information

Hannu Miettinen, tfn 0295 162 478, e-post: hannu.miettinen(at)gov.fi
Marita Aalto, tfn 0295 162 445, e-post: marita.aalto(at)gov.fi (från och med den 3 januari 2022)

* * *

Begäran om utlåtande om utkast till regeringens proposition till lag om ändring av lagen om 
animaliska biprodukter och till lager som har samband med den

Senast: 4.2.2022

Ytterligare information:
lagstiftningsråd Pirjo Tomperi, tfn 02951 62234
konsultativ tjänsteman Kirsti Huovinen, tfn 02951 62182
e-post: fö[email protected]

* * *

Begäran om utlåtande om förslaget till förordning om temporär ändring av 33 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om zoonoser

Senast 15.1.2022

Mer information:
konsultativ tjänsteman Eveliina Palonen, tfn. 0295 162 345
konsultativ tjänsteman Kajsa Hakulin, tfn. 02951 62361
e-post: fö[email protected]

Begäran om utlåtande på finska
Utkast
Promemoria på finska

* * *

Begäran om utlåtanden om Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfondens handlingsplan för Finland, om vattenbruksstrategin samt om planens och strategins miljörapport. 

Senast 23.1.2022

Länk till utlåtandetjänsten: 

Mer information:

EHVFV-programmet:

Timo Halonen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 16 2411, [email protected] (17–22.12.2021; 10–23.1.2022)
Saana Tarhanen, specialsakkunnig, tfn 0295 16 2036, [email protected] (17-22.12.2021; 3.1.2022; 10–23.1.2022)
Heta Ratasvuori, specialsakkunnig, tfn 0295 16 2016, [email protected] (17-22.12.2021; 7.1.2022; 10–23.1.2022) 
Risto Lampinen, fiskeriråd, tfn 0295 16 2458, [email protected] (27 och 29–30.12.2021) 

Vattenbruksstrategi: 

Orian Bondestam, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 16 2494, [email protected] (17–22.12.2021 och 3.–23.1.2022)

* * *
Arbetsgruppens förslag: Utkast till regeringens proposition till riksdagen med förslag till veterinärvårdslag och till lagar som har samband med den 

Senast: 21.2.2022

Mer information:
lagstiftningsråd Johanna Wallius, tfn. 02951 62244
konsultativ tjänsteman Kajsa Hakulin, tfn. 02951 62361
e-post: fö[email protected]

Begäran om utlåtande
Följebrev (på finska)
Arbetsgruppens förslag: utkast till regeringens proposition till riksdagen med förslag till veterinärvårdslag och till lagar som har samband med den (på finska)
Propositionens huvudsakliga innehåll, lagförslag och paralletexter på svenska

* * *

Begäran om utlåtande om utkastet till ändring av lagen om ett påföljdssystem för och tillsynenöver den gemensamma fiskeripolitiken

Senast 24.1.2022

Mer information:

Lagstiftningsråd Maija Mela, tfn 0295 162 249
e-post: förnamn.efternamn(at)gov.fi

Begäran om utlåtande om utkastet till ändring av lagen om ett påföljdssystem för och tillsynenöver den gemensamma fiskeripolitiken

Utkast: Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om ett på-följdssystem för och tillsynen över den gemensamma fiskeripolitiken

 * * * 

Begäran om utlåtande om en förordning som gäller amerikansk yngelröta hos bin

Senast: 19.1.2022

Mer information:
konsultativ tjänsteman Kajsa Hakulin, tfn. 02 951 62361, [email protected]

* * *
Begäran om utlåtande om utkastet med förslag till lag om gödselmedel och till lagar som har samband med den

Senast: 21.1.2022

Mer information:
konsultativ tjänsteman Titta Berlin, tfn 0295 16 2026, e-post: [email protected]
lagstiftningsråd Timo Rämänen, tfn 0295 16 2197, e-post: [email protected]

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ansökan om miljöersättning, kompensationsersättning, ersättning för ekologisk produktion och ersättning för icke-produktiva investeringar 2022

Senast 4.1.2022

Mer information:
konsultativ tjänsteman Suvi Ruuska, tfn. 0295 16 2248
konsultativ tjänsteman Riikka Knaapi, tfn. 0295 16 2001
E-post: förnamn.efternamn(a)gov.fi

* * *
Begäran om utlåtande om utkast till jord- och skogsbruksministeriets beslut om fördelning av Finlands fiskekvoter för år 2022 mellan Fastslandsfinland och land-skapet Åland

Senast 30.11.2021

Mer information:

konsultativ tjänsteman Orian Bondestam, tfn 02951 16 2494

e-post: förnamn.efternamn(at)gov.fi

Begäran om utlåtande om utkast till jord- och skogsbruksministeriets beslut om fördelning av Finlands fiskekvoter för år 2022 mellan Fastslandsfinland och landskapet Åland

Utkast: Beslut om fördelning av Finlands fiskekvoter för år 20221 mellan Fastslandsfinland och landskapet Åland

 * * * 

Begäran om utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om transportstöd för sockerbeta 2021

Senast  4.1.2022

Mer information:
konsultativ tjänsteman Juha Vanhatalo, tfn. 0295 16 2347
special sakkunnige Mika survonen, tfn. 0295 16 2215
E-post: förnamn.efternamn(a)gov.fi

* * *