FI SV

På remiss

* * *

Begäran om utlåtande om statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om hantering av risker orsakade av invasiva främmande arter

Senast 3.5.2023

Mer information:
Lagstiftningsråd Sanna Koljonen, puh. 0295 16 2048
Miljöråd Johanna Niemivuo-Lahti, puh. 0295 16 2259
E-post: förnamn.efternamn@gov.fi

Begäran om utlåtande om statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om hantering av risker orsakade av invasiva främmande arter
Promemoria (på finska)
Utkast till statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om hantering av risker orsakade av invasiva främmande arter

* * *

Begäran om utlåtande om förordning om jakt på brunbjörn 2023-2024

Senast 21.4.2023

Mer information:
specialsakkunnig Jussi Laanikari, tfn. 040 733 6229

Begäran om utlåtande om förordning om jakt på brunbjörn 2023-2024

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på brunbjörn som sker med stöd av dispens och en regional kvot under jaktåret 2023-2024 

* * *

Begäran om utlåtande av ändring av 2 § i och bilagan till statsrådets förordning om djurenheter i vissa ersättningar för landsbygdsutveckling och nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen

Senast 5.4.2023

Mer information:
konsultativ tjänsteman Juha Vanhatalo, tfn. 02951 62347
samt special sakkunnige Pekka Pihamaa, tfn. 02951 62289
e-post:förnamn.efternamn@gov.fi

Begäran om utlåtande av ändring av 2 § i och bilagan till statsrådets förordning om djurenheter i vissa ersättningar för landsbygdsutveckling och nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen

Promemoria om utlåtande av ändring av 2 § i och bilagan till statsrådets förordning om djurenheter i vissa ersättningar för landsbygdsutveckling och nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen

Utlåtande av ändring av 2 § i och bilagan till statsrådets förordning om djurenheter i vissa ersättningar för landsbygdsutveckling och nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen

* * *
Begäran om utlåtande om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av djursjukdomar i kategorierna b och c

Senast: 20.4.2023

Tilläggsuppgifter: 
konsultativ tjänsteman Kajsa Hakulin, tel. 02951 62361, kajsa.hakulin@gov.fi

* * *

Begäran om utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om stöd
som betalas per djur för renskötselåret 2023/2024

 

Senast 14.4.2023

Mer information:
konsultativ tjänsteman Juha Vanhatalo, tfn. 02951 62347
samt special sakkunnige Mika Survonen, tfn. 02951 62215
e-post: förnamn.efternamn@gov.fi

Begäran om utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om stöd
som betalas per djur för renskötselåret 2023/2024

 

Promemoria om utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om stöd
som betalas per djur för renskötselåret 2023/2024

 

Utkast till statsrådets förordning om stöd som betalas per djur för renskötselåret 2023/2024
* * *

Begäran om utlåtande om ändring av jord- och skogsbruksministeriets
förordningar (399/2020; 398/2020 och 396/2020) om plantmaterial för frukt-och
prydnadsväxter

Senast: 19.4.2023

Ytterligare information:
Johanna Nykyri, tfn 02951 624 52
e-post: förnamn.efternamn@gov.fi

* * *

Begäran om utlåtande om utkast till jord- och skogsbruksministeriets förordning om krav på miljöskydd för byggande som understöds

Senast 14.3.2023

Ytterligare information:
Maarit Hellstedt, tfn. 0295 16 2083
e-post: förnamn.efternamn@gov.fi

Begäran om utlåtande om utkast till jord- och skogsbruksministeriets förordning om krav på miljöskydd för byggande som understöds

Promemoria (på finska) om utlåtande om utkast till jord- och skogsbruksministeriets förordning om krav på miljöskydd för byggande som understöds

Utkast till jord- och skogsbruksministeriets förordning om krav på miljöskydd för byggande som understöds

* * *

Begäran om utlåtande om utkast till jord- och skogsbruksministeriets förordning om byggnadstekniska och funktionella krav för svinstallsbyggande som understöds

Senast 14.3.2023

Ytterligare information:
Maarit Hellstedt, tfn. 0295 16 2083
e-post: förnamn.efternamn@gov.fi

Begäran om utlåtande om utkast till jord- och skogsbruksministeriets förordning om byggnadstekniska och funktionella krav för svinstallsbyggande som understöds

Promemoria (på finska) om utlåtande om utkast till jord- och skogsbruksministeriets förordning om byggnadstekniska och funktionella krav för svinstallsbyggande som understöds

Utkast till jord- och skogsbruksministeriets förordning om byggnadstekniska och funktionella krav för svinstallsbyggande som understöds

 

* * *

Begäran om utlåtande om utkast till jord- och skogsbruksministeriets förordning om byggnadstekniska och funktionella krav för byggande av fjäderfästallar som understöds

Senast 14.3.2023

Ytterligare information:
Maarit Hellstedt, tfn. 0295 16 2083
e-post: förnamn.efternamn@gov.fi

Begäran om utlåtande om utkast till jord- och skogsbruksministeriets förordning om byggnadstekniska och funktionella krav för byggande av fjäderfästallar som understöds

Promemoria (på finska) om utlåtande om utkast till jord- och skogsbruksministeriets förordning om byggnadstekniska och funktionella krav för byggande av fjäderfästallar som understöds

Utkast till jord- och skogsbruksministeriets förordning om byggnadstekniska och funktionella krav för byggande av fjäderfästallar som understöds

* * *

Begäran om utlåtande om utkast till jord- och skogsbruksministeriets förordning om byggnadstekniska och funktionella krav för byggande av mjölkko- och köttdjurstallar som understöds

Senast 14.3.2023

Ytterligare information:
Maarit Hellstedt, tfn. 0295 16 2083
e-post: förnamn.efternamn@gov.fi

Begäran om utlåtande om utkast till jord- och skogsbruksministeriets förordning om byggnadstekniska och funktionella krav för byggande av mjölkko- och köttdjurstallar som understöds

Promemoria (på finska) om utlåtande om utkast till jord- och skogsbruksministeriets förordning om byggnadstekniska och funktionella krav för byggande av mjölkko- och köttdjurstallar som understöds

Utkast till jord- och skogsbruksministeriets förordning om byggnadstekniska och funktionella krav för byggande av mjölkkostallar som understöds

Utkast till jord- och skogsbruksministeriets förordning om byggnadstekniska och funktionella krav för byggande av köttdjurstallar som understöds

 

* * *

BEGÄRAN OM UTLÅTANDE OM UTKAST TILL STATSRÅDETS FÖRORDNING OM FÖRE-TAGSSTÖD FÖR LANDSBYGDEN UNDER FINANSIERINGSPERIODEN 2023–2027

Senast: 14.3.2023

Mer information: Juuso Kalliokoski, ledande sakkunnig, tfn 029 516 24 70,
Lasse Saarela, specialsakkunnig (juridiska frågor), tfn 029 5162155,
e-post: förnamn.efternamn@gov.fi

* * *

Begäran om utlåtande om utkast till jord- och skogsbrukministeriets förordning om godtagbara enhetskostnader för investeringar i jordbruket

Senast 7.3.2023

Ytterligare information:
Maarit Hellstedt, tfn. 0295 16 2083
e-post: förnamn.efternamn@gov.fi

Begäran om utlåtande om utkast till jord- och skogsbrukministeriets förordning om godtagbara enhetskostnader för investeringar i jordbruket

Utkast till jord- och skogsbrukministeriets förordning om godtagbara enhetskostnader för investeringar i jordbruket

Promemoria om utlåtande om utkast till jord- och skogsbrukministeriets förordning om godtagbara enhetskostnader för investeringar i jordbruket (på finska)

* * *

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ändring av statsrådets
förordning om miljöersättning

Senast 6.3.2023

Ytterligare information:
konsultativ tjänsteman Suvi Ruuska, tfn 0295 16 2248
specialsakkunnig Heini Lehtosalo, tfn 0295 16 2057
konsultativ tjänsteman Anna Schulman, tfn 0295 16 2199
e-post: förnamn.efternamn@gov.fi

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ändring av statsrådets
förordning om miljöersättning

Promemoria om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ändring av statsrådets
förordning om miljöersättning

Utkast till statsrådets förordning om ändring av statsrådets
förordning om miljöersättning

* * *

Begäran om utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om ändring av 6 § och bilaga i statsrådets förordning om nationellt stöd till Södra Finland 2022


Senast 1.3.2023

Mer information:
konsultativ tjänsteman Juha Vanhatalo, tfn. 02951 62347,
överinspektör Veli-Pekka Reskola, tfn. 02 951 62193,
e-post förnnamn.efternamn@gov.fi

Begäran om utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om ändring av 6 § och bilaga i statsrådets förordning om nationellt stöd till Södra Finland 2022

Promemoria om utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om ändring av 6 § och bilaga i statsrådets förordning om nationellt stöd till Södra Finland 2022

Utkastet till statsrådets förordning om ändring av 6 § och bilaga i statsrådets förordning om nationellt stöd till Södra Finland 2022

* * *

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om stödjande av projektverksamhet på landsbygden under programperioden 2023–2027

Senast: 7.3.2023 kl. 12.00

Mer information: lagstiftningsråd Markus Lounela, tfn. 0295 162 052
lansdbygdsöverinspektör Marianne Selkäinaho, puh. 0295 162 218
e-post:
förnamn.efternamn@gov.fi

* * *

Begäran om utkast till statsrådets förordning om statsunderstöd för jordbruksrådgivningstjänster och vissa andra utvecklingsåtgärder

Senast: 2.3.2023

Mer information: Konsultativ tjänsteman Markku Himanen, tfn. 0295 162 472,
Specialsakkunnig Ilona Rauhanen (rättsliga frågor), tfn 0295 162 134
e-posti: förnamn.efternamn@gov.fi

* * *

Begäran om utlåtande om utkastet till jord- och skogsbruksministeriets förordning om bedrivande och tillsyn av verksamhet som gäller gödselprodukter

Senast 31.3.2023

Mer information: konsultativ tjänsteman Titta Berlin tel. 02951 62026, titta.berlin@gov.fi 

* * *

Begäran om utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om nationellt stöd för 2023 för biodling enligt antalet bisamhällen

Senast 10.2.2023

Mer information:
konsultativ tjänsteman Juha Vanhatalo, tfn. 02951 62347
samt special sakkunnige Mika Survonen, tfn. 02951 62215
e-post: förnamn.efternamn@gov.fi

Begäran om utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om nationellt stöd för 2023 för biodling enligt antalet bisamhällen

Promemoria om utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om nationellt stöd för 2023 för biodling enligt antalet bisamhällen

Utkast till statsrådets förordning om nationellt stöd för 2023 för biodling enligt antalet bisamhällen
 

* * *

Begäran om utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om ändring 
av 19 § i statsrådets förordning om nordligt stöd 2022

Senast 30.1.2023

Mer information:
konsultativ tjänsteman Juha Vanhatalo, tfn. 02951 62347
samt special sakkunnige Pekka Pihamaa, tfn. 02951 62289
e-post:förnamn.efternamn@gov.fi

Begäran om utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om ändring 
av 19 § i statsrådets förordning om nordligt stöd 2022

Promemoria om utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om ändring 
av 19 § i statsrådets förordning om nordligt stöd 2022

Utkast till statsrådets förordning om ändring 
av 19 § i statsrådets förordning om nordligt stöd 2022

* * *

Begäran om utlåtande om statsrådets förordning om styrning av investeringsstöd för gårdsbruk

Senast 7.2.2023

Mer information:
konsultativ tjänsteman Sanna Koivumäki, tel. 0295 16 2437
lagstiftningsråd Maija Kaukonen, tel. 0295 16 2153
e-post:förnamn.efternamn@gov.fi

***

Begäran om utlåtande om utkastet till jord- och skogsbruksministeriets
förordning om administrationen av nationella stöd till jordbruket och
trädgårdsodlingen 2023

Senast 26.1.2023

Mer information:
konsultativ tjänsteman Juha Vanhatalo, tfn. 02951 62347
samt special sakkunnige Pekka Pihamaa, tfn. 02951 62289
e-post:förnamn.efternamn@gov.fi

Begäran om utlåtande om utkastet till jord- och skogsbruksministeriets
förordning om administrationen av nationella stöd till jordbruket och
trädgårdsodlingen 2023

Promemoria om utlåtande om utkastet till jord- och skogsbruksministeriets
förordning om administrationen av nationella stöd till jordbruket och
trädgårdsodlingen 2023

Utkast till jord- och skogsbruksministeriets förordning om administrationen av nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen 2023

* * *

Begäran om utlåtande om utkast till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporära kostnadsstöd för jordbruket och vattenbruket

Senast 17.1.2023

Ytterligare information
Esa Hiiva, lantbruksråd, tfn 0295 162 265
Petriina Wäre, specialsakkunnig (rättsliga frågor), tfn 0295 162 115 
E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@gov.fi.

* * *

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om strukturstöd till jordbruket och
utkast till ändring av statsrådets förordning om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar


Senast: 27.1.2023

Ytterligare information:
Lagstiftningsråd Maija Kaukonen, tel. 0295 16 2153
Konsultativ tjänsteman Sanna Koivumäki (från och med den 2 januari 2023), tel. 0295 16 2437
e-post: förnamn.efternamn@gov.fi
 

* * *

UTKAST TILL JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRORDNING OM SPECIALVETERINÄRUTBILDNINGSAMT STATSRÅDETS FÖRORDNING OM UPPHÄVANDE AV
STATSRÅDETS FÖRORDNING OM SPECIALVETERINÄREXAMEN OCH RÄTTEN ATT
VARA VERKSAM SOM SPECIALVETERINÄR

Senast: 31.1.2023

Mer information: Johanna Wallius, tfn 02951 62244,
biträdande avdelningschef Taina Aaltonen, tfn 02951 62439,
e-post:förnamn.efternamn@gov.fi

* * *

Begäran om utlåtande om förordning om jakt på varg 2022-2023

Senast: 11.1. 2023

Mer information:
konsultativ tjänsteman Sami Niemi, p. +358 295 162 391
specialsakkunnig Jussi Laanikari, p. +358 295 162 432
e-post: förnamn.efternamn@gov.fi

Begäran om utlåtande om förordning om jakt på varg 2022-2023

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på varg som sker med stöd av dispens under jaktåret 2022–2023

* * *

BEGÄRAN OM UTLÅTANDE OM UTKAST TILL STATSRÅDETS FÖRORDNING OM ÄNDRING AV 7 § I STATSRÅDETS FÖRORDNING OM STÖD TILL UTDELNING I SKOLAN AV MJÖLKPRODUKTER, FRUKT OCH GRÖNSAKER LÄSÅRET 2022–2023

Senast: 2.1.2023

Mer information: konsultativ tjänsteman Pekka Sandholm, tfn. 0295 162 416,
specialsakkunnig Lasse Saarela (juridiska frågor), tfn. 029 5162155,
e-post: förnamn.efternamn@gov.fi

* * *
Begäran om utlåtande om utkast till jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 4 § och bilagan i jord- och skogsbruksministeriets förordning om Livsmedelsverkets avgiftsbelagda prestationer

Senast 20.12.2023

Mer information:
specialsakkunnig Petriina Wäre, tfn. 0295 162 115
e-post: förnamn.efternamn@gov.fi

***
Begäran om utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om transportstöd för sockerbeta 2022

Senast 12.1.2023

Mer information:
konsultativ tjänsteman Juha Vanhatalo, tfn. 02951 62347
samt special sakkunnige Mika Survonen, tfn. 02951 62215
e-post: förnamn.efternamn@gov.fi

Begäran om utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om transportstöd för sockerbeta 2022

Promemoria om utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om transportstöd för sockerbeta 2022

Utkast till statsrådets förordning om transportstöd för sockerbeta 2022

* * *

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om jordbruksrådgivningstjänster

Senast 14.12.2022

Ytterligare information ger:
Lagstiftningsråd Katri Aho, tel. 0295 16 2235, e-post: förnamn.m.släktnamn@gov.fi
Konsultativ tjänsteman Tiina Malm, tel. 0295 16 2428, e-post: förnamn.släktnamn@gov.fi

***

Begäran om utlåtande om utkast till jord- och skogsbruksministeriets beslut om fördelning av Finlands fiskekvoter för år 2023 mellan Fastlandsfinland och landskapet Åland

Senast 8.12.2022

Mer information:
konsultativ tjänsteman Orian Bondestam, tfn. 0295 162 494
e-post: förnamn.efternamn@gov.fi

* * *

Begäran om utlåtande om utkast till jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer vid Finlands skogscentral åren 2023-2024

Senast 9.12.2022

Mer information:
överforstmästare Matti Heikurainen, tfn. 0295 162 408
e-post: förnamn.efternamn@gov.fi

* * *

Utlåtande bedömningspromemoria om behovet av att uppdatera skärgårdslagen

Senast: 5.1.2023

Mer information: Ledande sakkunnig Elina Auri, tel. 0295 162 041
Specialsakkunnig Lasse Saarela, tel. 0295 162 155
e-post: förnamn.efternamn@gov.fi

* * *

Begäran om remissyttrande om utkast till statsrådets förording om förvaltning av den stategiska planen för den gemensamma jordbrukspolitiken

Senast: 8.12.2022 kl. 12

Mer information: Lagstiftningsråd Markus Lounela, tfn. 0295 162 052
e-post: förnamn.efternamn@gov.fi

* * *

Begäran om utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om ändring
av statsrådets förordning om stöd för dagligvarubutikstjänster i form av
mångservicecenter i landsbygdsområden åren 2021–2023

Senast: 12.12.2022

Mer information: specialsakkunnig Auli Sihvola, tfn 0295 162 442,
regeringssekreterare Jussi Sallila, tfn 0295 162 129,
e-post: förnamn.efternamn@gov.fi

* * *

BEGÄRAN OM UTLÅTANDE OM UTKAST TILL STATSRÅDETS FÖRORDNING OM STÖD TILL PRODUCENTORGANISATIONER INOM SEKTORN FÖR FRUKT OCH GRÖNSAKER

Senast: 7.12.2022

Mer information: specialsakkunnig Jouni Pynnöniemi, tfn. 029 5162354,
specialsakkunnig Lasse Saarela (juridiska frågor), tfn. 029 5162155,
e-post: förnamn.efternamn@gov.fi

* * *

BEGÄRAN OM UTLÅTANDE OM UTKAST TILL STATSRÅDETS FÖRORDNING OM PRODU-CENTORGANISATIONER

Senast: 7.12.2022

Mer information: specialsakkunnig Jouni Pynnöniemi, tfn. 029 5162354,
specialsakkunnig Lasse Saarela (juridiska frågor), tfn. 029 5162155,
e-post: förnamn.efternamn@gov.fi

* * *

BEGÄRAN OM UTLÅTANDE OM UTKAST TILL STATSRÅDETS FÖRORDNING OM STÖD FÖR BIODLING

Senast 7.12.2022

Mer information:
specialsakkunnig Milja Keskinen, tfn. 029 5162255,
specialsakkunnig Lasse Saarela (juridiska frågor) tfn. 029 5162155,
e-post: förnamn.efternamn@gov.fi

* * *

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ansökan om miljöersättning,
kompensationsersättning, ersättning för ekologisk produktion och ersättning för ickeproduktiva investeringar 2023

Senast 28.12.2022

Ytterligare information:
konsultativ tjänsteman Suvi Ruuska, tfn 0295 16 2248
konsultativ tjänsteman Anna Schulman, tfn 0295 16 2199
specialsakkunnig Heini Lehtosalo, tfn 0295 16 2057
konsultativ tjänsteman Eero Pehkonen (kompensationsersättning), tfn 0295 16 2217
e-post: förnamn.efternamn@gov.fi

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ansökan om miljöersättning,
kompensationsersättning, ersättning för ekologisk produktion och ersättning för ickeproduktiva
investeringar 2023

Promemoria om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ansökan om miljöersättning,
kompensationsersättning, ersättning för ekologisk produktion och ersättning för ickeproduktiva
investeringar 2023

Utkast till statsrådets förordning om ansökan om miljöersättning,
kompensationsersättning, ersättning för ekologisk produktion och ersättning för ickeproduktiva
investeringar 2023

* * *

Begäran om utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om nordligt stöd 2023

Senast 20.12.2022

Mer information:
konsultativ tjänsteman Juha Vanhatalo, tfn. 02951 62347
samt special sakkunnige Pekka Pihamaa, tfn. 02951 62289
e-post:förnamn.efternamn@gov.fi

Begäran om utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om nordligt stöd 2023

Promemoria om utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om nordligt stöd 2023

Utkastet till statsrådets förordning om nordligt stöd 2023

* * * 

UTKAST TILL STATSRÅDERS FÖRORDNING OM LIVSMEDELSMARKNADSOMBUDSMANNENS BYRÅ

Senast: 23.12.2022

Mer information: Specialsakkunnig Ilona Rauhanen, tfn. 0295 162 134,
e-post: förnamn.efternamn@gov.fi

* * *

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om tillsyn över nationella stöd för
växtproduktion och husdjursskötsel

Senast 23.12.2022

Ytterligare information:
konsultativ tjänsteman Suvi Ruuska, tfn 0295 16 2248
specialsakkunnig Pekka Pihamaa, tfn 0295 16 2289
e-post: förnamn.efternamn@gov.fi

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om tillsyn över nationella stöd för
växtproduktion och husdjursskötsel

Promemoria om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om tillsyn över nationella stöd för
växtproduktion och husdjursskötsel

Utkast till statsrådets förordning om tillsyn över nationella stöd för
växtproduktion och husdjursskötsel

* * *

Begäran om utlåtande om utkast till jord- och skogsbruksministeriets förordning om kommunalveterinärernas avgiftsbelagda prestationer

Senast 28.11.2022

Mer information:
specialsakkunnig Petriina Wäre, tfn. 0295 162 115
e-post förnamn.efternamn@gov.fi

Begäran om utlåtande om utkast till jord- och skogsbruksministeriets förordning om kommunalveterinärernas avgiftsbelagda prestationer

Promemoria om utlåtande om utkast till jord- och skogsbruksministeriets förordning om kommunalveterinärernas avgiftsbelagda prestationer (på finska)

Utkast till jord- och skogsbruksministeriets förordning om kommunalveterinärernas avgiftsbelagda prestationer

***

Begäran om utlåtande om utkast till jord- och skogsbruksministeriets förordning om renskadenämndens prestationer 2023–2024

Senast 28.11.2022

Mer information:
specialsakkunnig Petriina Wäre, tfn. 0295 162 115
e-post förnamn.efternamn@gov.fi

Begäran om utlåtande om utkast till jord- och skogsbruksministeriets förordning om renskadenämndens prestationer 2023–2024

Promemoria om utlåtande om utkast till jord- och skogsbruksministeriets förordning om renskadenämndens prestationer 2023–2024 (på finska)

Utkast till jord- och skogsbruksministeriets förordning om renskadenämndens prestationer 2023–2024

***

Begäran om utlåtande om utkast till jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter för veterinärmedicinska skadenändens prestationer

Senast 28.11.2022

Mer information:
specialsakkunnig Petriina Wäre, tfn. 0295 162 115
e-post förnamn.efternamn@gov.fi

Begäran om utlåtande om utkast till jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter för veterinärmedicinska skadenändens prestationer

Promemoria om utlåtande om utkast till jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter för veterinärmedicinska skadenändens prestationer (på finska)

Utkast till jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter för veterinärmedicinska skadenändens prestationer

***

Begäran om utlåtande om jord- och skogsbruksministeriets förslag till förordning om stöd för växthusproduktion år 2023

Senast 27.12.2022

Mer information:
konsultativ tjänsteman Juha Vanhatalo, tfn. 02951 62347,
överinspektör Veli-Pekka Reskola, tfn. 02 951 62193,
e-post förnnamn.efternamn@gov.fi

Begäran om utlåtande om jord- och skogsbruksministeriets förslag till förordning om stöd för växthusproduktion år 2023

Promemoria om utlåtande om jord- och skogsbruksministeriets förslag till förordning om stöd för växthusproduktion år 2023

Utkast om jord- och skogsbruksministeriets förslag till förordning om stöd för växthusproduktion år 2023

* * *

BEGÄRAN OM UTLÄTANDE OM UTKASTET TILL STATSRÄDETS FÖRORDNING OM NATIONELLT
STÖD FÖR SOCKERBETA 2023

Senast: 29.11.2022

Mer information: konsultativ tjänsteman Juha Vanhatalo, tfn. 02951 62347,
Special sakkunnige Mika Survonen, tfn. 02 951 62215,
e-post förnnamn.efternamn@gov.fi

* * *

Begäran om utlåtande till statsrådets förordning om natonellt stöd till södra Finland

Senast: 29.11.2022

Mer information: konsultativ tjänsteman Juha Vanhatalo 02951 62347,
samt special sakkunnige Pekka Pihamaa 02 951 62289,
e-post:förnamn.efternamn@gov.fi

* * *

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om allmänna villkor för beviljande
av vissa arealbaserade jordbruksstöd


Senast 7.12.2022

Ytterligare information:
konsultativ tjänsteman Suvi Ruuska, tfn 0295 16 2248
konsultativ tjänsteman Juha Palonen, tfn 0295 16 2356
konsultativ tjänsteman Martti Patjas, tfn 0295 16 2474
e-post: förnamn.efternamn@gov.fi

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om allmänna villkor för beviljande
av vissa arealbaserade jordbruksstöd


Promemoria om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om allmänna villkor för beviljande
av vissa arealbaserade jordbruksstöd


Utkast till statsrådets förordning om allmänna villkor för beviljande
av vissa arealbaserade jordbruksstöd

* * *

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om verkställighet av
arealbaserade stöd som finansieras av Europeiska unionen och vissa andra stöd

Senast 8.12.2022

Ytterligare information:
konsultativ tjänsteman Suvi Ruuska, tfn 0295 16 2248
konsultativ tjänsteman Mirja Kiviranta, tfn 0295 16 2352
e-post: förnamn.efternamn@gov.fi

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om verkställighet av
arealbaserade stöd som finansieras av Europeiska unionen och vissa andra stöd


Promemoria om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om verkställighet av
arealbaserade stöd som finansieras av Europeiska unionen och vissa andra stöd


Utkast till statsrådets förordning om verkställighet av arealbaserade stöd som finansieras av Europeiska unionen och vissa andra stöd

* * * 

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om miljöersättning

Senast 5.12.2022

Ytterligare information:
konsultativ tjänsteman Suvi Ruuska, tfn 0295 16 2248
konsultativ tjänsteman Anna Schulman, tfn 0295 16 2199
specialsakkunnig Heini Lehtosalo, tfn 0295 16 2057
e-post: förnamn.efternamn@gov.fi

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om miljöersättning

Promemoria om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om miljöersättning

Utkast till statsrådets förordning om miljöersättning

* * *

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ersättning för ekologisk
produktion

Senast 2.12.2022

Ytterligare information:
konsultativ tjänsteman Suvi Ruuska, tfn 0295 16 2248
konsultativ tjänsteman Anna Schulman, tfn 0295 16 2199
specialsakkunnig Heini Lehtosalo, tfn 0295 16 2057
e-post: förnamn.efternamn@gov.fi

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ersättning för ekologisk
produktion

Promemoria om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ersättning för ekologisk
produktion

Utkast till statsrådets förordning om ersättning för ekologisk
produktion

* * *

BEGÄRAN OM YTTRANDE OM UTKASTET TILL PROGRAM FÖR UTVECKLING AV SKOLMATEN

Senast: 9.11.2022

Mer information: Virpi Kulomaa, sakkunnig, tfn 0295 162 260,
e-post: förnamn.efternamn@gov.fi

* * *

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om sådant från produktionen
frikopplat direktstöd till jordbruk som betalas för 2023

Senast: 30.11.2022

Ytterligare information:
konsultativ tjänsteman Suvi Ruuska, tfn 0295 16 2248
specialsakkunnig Pirjo Kuusela (grundläggande inkomststöd), tfn 0295 16 2138
konsultativ tjänsteman Riikka Knaapi (stöd för miljösystem), tfn 0295 16 2001
specialsakkunnig Pekka Pihamaa (omfördelningsinkomststöd och inkomststöd till unga jordbrukare), tfn 0295 16 2289
e-post: förnamn.efternamn@gov.fi

* * *