FI SV EN

Naturprodukter är en del av Finlands bioekonomiska reserv

Naturprodukter är bär, svamp, örter, sav och till exempel prydnadsväxter och råvaror till hälsoprodukter och kosmetiska produkter. Till skillnad från de andra jordbruks- och trädgårdsodlingssektorerna har naturproduktbranschen hög exportvolym: upp till hälften av skogsbären och skogssvamparna som plockats i saluföringssyfte exporteras.

Statsrådet styr verksamheten i naturproduktbranschen och kring naturresurserna genom

  • statsrådets redogörelse Smart och ansvarsfull naturresursekonomi

  • den nationella skogsstrategin 2025
    Ett av strategins mål är att den skogliga mångsidiga serviceaffärsverksamheten och naturresursbranschen växer. Att ta vara på möjligheterna kring naturprodukter kräver innovation, internationalisering, avancerad teknologi och utveckling av naturföretagande. Bland skogsstrategins projekt är det särskilt utveckling av statistikföringen som gäller naturproduktbranschen.

Satsningar på naturproduktbranschen

Företags- och projektstöden som ingår i Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland (2014–2020) ger också möjligheter att utveckla naturproduktbranschen. Det är möjligt att inleda olika informations- och samarbetsprojekt samt företagsspecifika utvecklingsåtgärder i mikro- och småföretag.

För att stärka livsmedelssektorns projektverksamhet, beviljas projektstöd även för koordinationsprojekt som är paraplyprojekt för landsbygdsutvecklingsprogrammets övriga naturproduktprojekt.

Naturprodukter är viktiga såväl ekonomiskt som socialt

När bärskörden är bra, plockas det årligen ca 50 miljoner kg för husbehov och 20 miljoner kg för kommersiella ändamål. Skogssvamp plockas det årligen 5-10 miljoner kg för husbehov och omkring 1,5 miljoner kg för försäljning. Örter plockas allt mer för att användas kommersiellt i livsmedels-, hälso- och kosmetikaindustrins produkter samt inom näringssektorn.

I naturproduktbranschen finns ungefär 150 företag som plockar, odlar eller ”halvodlar” naturprodukter. Att odla vilda växter ger säkrare skördar och minskar trycket på att plocka växter som lever vilt i naturen. Det är viktigt för arter som är sällsynta och som inte tål plockning.

År 2020 uppgick naturproduktsbranschens omsättning till ca 780 miljoner euro. Allemansrätten ger alla en möjlighet att tjäna pengar, även för utländska plockare. I branschen finns flera hundra små förstainköps- och förädlingsföretag.

Naturproduktbranschens affärsverksamhet kan utökas inte bara inom primärproduktionen utan också inom till exempel livsmedels-, bioteknik-, kosmetika- och läkemedelsindustrin. Betydande är också den verksamhet där naturprodukter kombineras med olika hälsotjänster och turism. I utvecklingen av nya skogsbaserade innovativa produkter och tjänster behövs det samarbete över branschgränserna samt nätverkande mellan olika affärsområden i branschen.

Ekologiska naturprodukter är en viktig del av vår naturproduktbransch. I Finland har man kombinerat naturprodukter och digitalisering på ett unikt sätt. Skogscentralens MinSkog.fi-system har utvecklats så att skogsägare kan registrera sina ekologiska områden via systemet. Användningen av systemet främjas genom Skogscentralens tvååriga projekt för ekologisk användning av skog (LuMe) i syfte att öka omfattningen av de skogsområden som är certifierade för ekologisk insamling.

Skogscentralens treåriga bioekonomiska projekt Kasvavaa liiketoimintaa luonnontuotteista främjar naturproduktbranschens tillväxt och sektorsövergripande nätverk, diversifierar företagens affärsverksamhet och skapar nya förtjänstmöjligheter för skogsägare.

På vår webbplats

E-tjänst bidrar till ekologisk certifiering av naturprodukter (JMS:s pressmeddelande 26.6.2918)
Nationell skogsstrategi 2025
Statsrådets redogörelse för livsmedelspolitik Mat2030
CAP27

På andra webbplatser

Branschrapport om naturproduktsbranschen 2020 (på finska)
Nätverk av naturföretagare (på finska)
Naturproduktbranschens handlingsprogram (på finska)
Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland
Arktiska Aromer
Luomu 2.0 – Finlands nationella ekostrategi för 2030

Lisätietoja

Ville Schildt, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162190