FI SV EN

Naturprodukter är en del av Finlands bioekonomiska reserv

Naturprodukter är bär, svamp, örter, sav och till exempel prydnadsväxter och råvaror till hälsoprodukter och kosmetiska produkter. Till skillnad från de andra jordbruks- och trädgårdsodlingssektorerna har naturproduktbranschen hög exportvolym: upp till hälften av skogsbären och skogssvamparna som plockats i saluföringssyfte exporteras.

Statsrådet styr verksamheten i naturproduktbranschen och användningen av naturresurserna genom

  • statsrådets redogörelse ”Smart och ansvarsfull naturresursekonomi”

  • den nationella skogsstrategin 2035. Skogsstrategin syftar till att den skogsbaserade affärsverksamheten ska växa och bli mångsidigare. Ett annat mål är att skogens ekosystemtjänster ska öka människors välfärd och välbefinnande och skapa nya förtjänstmöjligheter.

Satsningar på naturproduktbranschen

De företags- och projektstöd som ingår i Finlands CAP-plan (2023–2027) möjliggör även utveckling av naturproduktbranschen. Programmet möjliggör olika informations- och samarbetsprojekt och företagsspecifika utvecklingsåtgärder i mikro- och småföretag.

För att stärka projektverksamheten inom livsmedelssektorn har stöd även beviljats för ett paraplyprojekt som samordnar projekt som gäller naturprodukter.

Naturprodukter är viktiga såväl ekonomiskt som socialt

När bärskörden är bra, plockas det årligen ca 50 miljoner kg för husbehov och 20 miljoner kg för kommersiella ändamål. Skogssvamp plockas det årligen 5-10 miljoner kg för husbehov och omkring 1,5 miljoner kg för försäljning. Örter plockas allt mer för att användas kommersiellt i livsmedels-, hälso- och kosmetikaindustrins produkter samt inom näringssektorn.

I naturproduktbranschen finns ungefär 150 företag som plockar, odlar eller ”halvodlar” naturprodukter. Att odla vilda växter ger säkrare skördar och minskar trycket på att plocka växter som lever vilt i naturen. Det är viktigt för arter som är sällsynta och som inte tål plockning.

År 2020 uppgick naturproduktsbranschens omsättning till ca 780 miljoner euro. Allemansrätten ger alla en möjlighet att tjäna pengar, även för utländska plockare. I branschen finns flera hundra små förstainköps- och förädlingsföretag.

Naturproduktbranschens affärsverksamhet kan utökas inte bara inom primärproduktionen utan också inom till exempel livsmedels-, bioteknik-, kosmetika- och läkemedelsindustrin. Betydande är också den verksamhet där naturprodukter kombineras med olika hälsotjänster och turism. I utvecklingen av nya skogsbaserade innovativa produkter och tjänster behövs det samarbete över branschgränserna samt nätverkande mellan olika affärsområden i branschen.

Ekologiska naturprodukter är en viktig del av vår naturproduktbransch. I Finland har man kombinerat naturprodukter och digitalisering på ett unikt sätt. Skogscentralens MinSkog.fi-system har utvecklats så att skogsägare kan registrera sina ekologiska områden via systemet. Användningen av systemet främjas genom Skogscentralens tvååriga projekt för ekologisk användning av skog (LuMe) i syfte att öka omfattningen av de skogsområden som är certifierade för ekologisk insamling.

Skogscentralens treåriga bioekonomiska projekt Kasvavaa liiketoimintaa luonnontuotteista främjar naturproduktbranschens tillväxt och sektorsövergripande nätverk, diversifierar företagens affärsverksamhet och skapar nya förtjänstmöjligheter för skogsägare.

På vår webbplats

E-tjänst bidrar till ekologisk certifiering av naturprodukter (JMS:s pressmeddelande 26.6.2018)
Nationell skogsstrategi 2035
Statsrådets redogörelse för livsmedelspolitik Mat2030
CAP27

På andra webbplatser

Branschrapport om naturproduktsbranschen 2022 (på finska)
Nätverk av naturföretagare (på finska)
Naturproduktbranschens handlingsprogram 2030 (på finska)
Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland
Arktiska Aromer
Luomu 2.0 – Finlands nationella ekostrategi för 2030

Lisätietoja

Ville Schildt, metsäneuvos 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja biotalousyksikkö Puhelin:0295162190   Sähköpostiosoite:


Petri Koskela, erityisasiantuntija 
maa- ja metsätalousministeriö, Ruokaosasto, Markkinayksikkö Puhelin:0295162382   Sähköpostiosoite: