Sipilän hallituksen 2015-2019 kärkihanke

Norminpurku

Maa- ja metsätalousministeriö ja sen hallinnonalan virastot haluavat yhteistyössä helpottaa toimialallaan koettua liiallista byrokratiaa. Koettujen ongelmien taustalla on toisinaan myös väärinkäsityksiä ja tiedon puutetta. Ministeriö ja virastot pyrkivät lainsäädännöllisin ja ohjauksellisin keinoin vaikuttamaan siihen, että liialliseksi koetusta byrokratiasta päästäisiin eroon.

Taustamateriaalia

Katso myös:

Lupa- ja valitusprosessien palvelulupaus

Euroopan komissioon toimitetut ehdotukset yhteisen maatalouspolitiikan yksinkertaistamisesta

Kevät 2016

Kevät 2015

Kysymyksiä ja vastauksia maatalouden sääntelystä

MTK ry järjesti syyskuussa 2014 tilaisuuden, jossa viljelijät tapasivat silloisen maa- ja metsätalousministeri Petteri Orpon sekä maatalous- ja ympäristöhallinnon johtavia virkamiehiä. Tilaisuudessa keskusteltiin maatalouden sääntelystä ja viljelijät esittivät useita byrokratiaa koskevia kysymyksiä.

Norminpurun kärkihanke

Sujuvoitetaan säädöksiä eli norminpurku on yksi pääministeri Juha Sipilän hallituksen kärkihankkeista. Norminpurkutyöhön osallistuvat kaikki ministeriöt ja hallinnonalat. Hankkeen tavoitteena on helpottaa yritysten toimintaa ja kansalaisten arkea sääntelyä keventämällä ja uudistamalla. Norminpurku koskee olemassa olevia säädöksiä, uusia säädöksiä, kansallista sääntelyä, EU-lainsäädäntöä ja kansainvälisiä sitoumuksia.

Lisätietoja