Ministeriön asiat valtioneuvostossa

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elintarvikemarkkinalain muuttamisesta

MMM valtioneuvoston yleisistunto 17.11.2022 12.30

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläintautilain muuttamisesta

MMM valtioneuvoston yleisistunto 17.11.2022 12.30

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kalastuslain muuttamisesta

MMM valtioneuvoston yleisistunto 17.11.2022 12.30

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kasvinterveyslain muuttamisesta

MMM valtioneuvoston yleisistunto 17.11.2022 12.30

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi metsästyslain 41 a §:n muuttamisesta

MMM valtioneuvoston yleisistunto 17.11.2022 12.30