Ministeriön asiat valtioneuvostossa

Vieraslajiasioiden neuvottelukunnan asettaminen

MMM valtioneuvoston yleisistunto 26.10.2023 13.00

Valtioneuvoston periaatepäätös Kansallinen metsästrategia 2035:stä

MMM valtioneuvoston yleisistunto 19.10.2023 13.00