Liikelaitoksen tavoitteet MMM/2018/19

« Raha-asiainvaliokunta 15.2.2018 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Metsähallituksen liiketoiminnan palvelu- ja muut toimintatavoitteet sekä tulostavoite 2018

Ministeri
Jari Leppä
Esittelijä
Leena Arpiainen, Neuvotteleva virkamies p.029 5162238
Asia
Maa- ja metsätalousministeriö päättää eduskunnan hyväksymissä rajoissa Metsähallituksen liiketoiminnan palvelu- ja muista toimintatavoitteista sekä 102,2 miljoonan euron tulostavoitteesta, josta on alustavasti tarkoitus tulouttaa valtiolle vuoden 2019 aikana 100,7 miljoonaa euroa. Valtioneuvosto päättää lopullisesti voiton tuloutuksesta vuotta 2018 koskevan tilinpäätöksen vahvistamisen yhteydessä.
Esitys
Puolletaan
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Vuoden 2018 talousarvion selvitysosassa maa- ja metsätalousministeriö asetti Metsähallituksen liiketoiminnan vuoden 2018 tulostavoitteeksi 98,8 miljoonaa euroa ja tuloutustavoitteeksi 2019 100,7 miljoonaa euroa. Metsähallituksen hallituksen esityksen pohjalta liiketoiminnan 2018 tulostavoitetta on nostettu 3,4 miljoonalla eurolla johtuen pääosin puumarkkinanäkymien suotuisasta kehittymisestä.
Päätös
Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta